Hlavní navigace

Čas na změnu záloh na zdravotní pojištění OSVČ se krátí. Kdy změnit na sociální?

27. 1. 2023
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos, podle licence: Rights Managed
OSVČ, které loni platily zálohy na zdravotní pojištění nižší než 2722 Kč, je musí změnit už při platbě za leden.

Po podání přehledu o příjmech a výdajích je navíc možné, že je OSVČ bude muset měnit ještě jednou. U sociálního pojištění je naopak čas na změnu až po podání přehledu.

Co se dozvíte v článku
 1. Zálohy na zdravotní pojištění se musí změnit do února
 2. Kdo jaké zálohy platí?
 3. U sociálního pojištění se zálohy mění až po přehledu
 4. Kdo je OSVČ vedlejší
 5. Kdy podat přehledy
 6. Paušální daň už měla být zaplacena v nové výši

Zálohy na zdravotní pojištění se musí změnit do února

Většina OSVČ má poslední dva týdny na to, aby změnila výši platby na zdravotní pojištění, a to na minimální zálohu 2722 Kč, která je platná pro rok 2023. Změna se týká všech OSVČ, které loni platily nižší zálohy a mají povinnost dodržet minimální vyměřovací základ. Už za leden totiž musí OSVČ hradit pojistné v nové výši a nikoli, jako je to v případě sociálního pojištění, až po podání přehledu. Vzhledem k termínu splatnosti, který je stanoven od prvního do osmého dne následujícího měsíce, musí OSVČ změnit výši záloh nejpozději do 8. února. Kdo omylem zaplatil lednovou zálohu v nižší výši, může své pochybení ještě bez rizika sankce napravit a zbylou část doplatit.

Pokud pak podnikateli vyjde v přehledu vyšší záloha na zdravotní pojištění, musí její výši ještě jednou změnit. Zálohy stanovené dle příjmů a výdajů z minulého roku se platí poprvé za kalendářní měsíc, ve kterém byl nebo měl být podán zdravotní pojišťovně přehled o příjmech a výdajích.

Kdo jaké zálohy platí?

I nadále platí, že zálohy na zdravotní pojištění neplatí OSVČ, která je současně zaměstnancem a v zaměstnání za ni je odváděno pojistné alespoň ve výši minima stanoveného pro zaměstnance. V prvním roce činnosti pak nemusí zálohy platit OSVČ, za kterou zároveň platí pojistné stát (například studenti). V dalších letech nicméně tyto OSVČ už zálohy platit musí, i když se jich netýká jejich minimální výše (platí na základě toho, kolik jim vyšlo v přehledu). Pro všechny OSVČ nicméně platí, že na základě příjmů a výdajů musí vždy zpětně zdravotní pojištění případně doplatit.

Mezi osoby, za které pojistné platí stát, patří:

 • nezaopatřené děti,
 • poživatelé důchodu z důchodového pojištění (starobní, invalidní, částečně invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody),
 • osoby na mateřské dovolené,
 • příjemci rodičovského příspěvku,
 • uchazeči o zaměstnání, osoby pobírající dávky sociální péče, osoby, které jsou závislé na péči o jiné osoby a osoby pečující o tyto osoby.

U sociálního pojištění se zálohy mění až po přehledu

U sociálního pojištění je nicméně situace rozdílná. Novou výši minimální zálohy na důchodové pojištění platí od ledna pouze ty OSVČ, které začaly podnikat v roce 2023. Ostatní OSVČ změní výši záloh až za měsíc, který následuje po měsíci, ve kterém podají přehled o příjmech a výdajích za rok 2022, a to na částku, která jim v přehledu vyjde. Minimální měsíční záloha na důchodové pojištění pro hlavní činnost činí od roku 2023 celkem 2944 Kč, pro vedlejší výdělečnou činnost 1178 Kč.

Záloha na sociální pojištění je splatná od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, na který se platí. Beztrestně ji lze však zaplatit i o měsíc později.

Kdo je OSVČ vedlejší

Z pohledu důchodového pojištění se považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud osoba samostatně výdělečně činná v kalendářním roce:

 • vykonávala zaměstnání.
 • měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod,
 • měla nárok na rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu, pokud tyto dávky náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců, nebo osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), nebo stupni III (těžká závislost), anebo stupni IV (úplná závislost), pokud osoba, která je závislá na péči jiné osoby, je osobou blízkou, nebo žije s OSVČ ve společné domácnosti, není-li osobou blízkou,
 • vykonávala vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání nebo civilní službu,
 • byla nezaopatřeným dítětem.

Kdy podat přehledy

Oba přehledy, jak pro zdravotní pojišťovnu, tak pro ČSSZ, je třeba podat nejpozději do jednoho měsíce od doby, kdy podnikatelé mají podat daňové přiznání. OSVČ bez daňového poradce, která podá přiznání v původním termínu do začátku dubna, musí přehledy odevzdat nejpozději první pracovní den v květnu, tedy v úterý 2. května. Pokud ale OSVČ využije možnosti podat přiznání později, prodlužuje se jí i lhůta pro podání přehledů o měsíc. Přehledy v takovém případě musí podnikatel podat do čtvrtka 1. června.

Co se týče doplatků pojistného, stále platí, že musí být uhrazeny do 8 dnů od reálného odevzdání přehledů. Jestliže podá OSVČ přehled v poslední možný den, tedy 2. května, musí pojistné zaplatit do 10. května. Pokud si ale pospíší a podá přehled například už 1. února, musí pojistné uhradit do 9. února.

Jaké jsou lhůty pro přiznání a přehledy OSVČ? Máme daňový kalendář pro rok 2023 Přečtěte si také:

Jaké jsou lhůty pro přiznání a přehledy OSVČ? Máme daňový kalendář pro rok 2023

Paušální daň už měla být zaplacena v nové výši

Změny se dotkly i OSVČ s paušální daní, ty už však mají mít první zálohu v nové výši zaplacenou. Paušální daň je totiž splatná do 20. dne zálohového období (kalendářního měsíce), na které se záloha platí. Předčíslí společného osobního daňového účtu je 2866. Záloha na zálohové období leden 2023 tak byla splatná do 20. ledna 2023. Obecně platnou výjimkou je splatnost zálohy na zálohové období, ve kterém poplatník v paušálním režimu zahájil činnost, ze které mu plynou příjmy ze samostatné činnosti. V takovém případě lze první zálohu zaplatit do 20. dne následujícího měsíce.

ebf 24 - tip duben

Kdo přešel na paušální daň nově, neměl by zapomenout na doplacení všech záloh na pojistném za rok 2022. Záleží na tom, zda OSVČ platí zálohy přímo v měsíci, ke kterému se vztahují, nebo teprve až v měsíci následujícím. Kdo platí zálohy zpětně, musí ještě v lednu doplatit zálohy za prosinec a zároveň již měl uhradit první paušální zálohu.

OSVČ, které byly v paušální režimu loni a zůstaly v prvním pásmu, se letos záloha zvýšila z 5994 Kč na 6208 Kč. V souvislosti se zvýšením limitu příjmů na 2 miliony korun zároveň vznikla dvě nová pásma paušální daně. Ve druhém OSVČ platí 16 000 Kč měsíčně a ve třetím 26 000 Kč měsíčně. Kdo omylem zaplatil v původní výši, měl by co nejrychleji rozdíl doplatit.

Velký manuál k paušální dani: Kolik činí, jaké jsou podmínky a dokdy se přihlásit? Přečtěte si také:

Velký manuál k paušální dani: Kolik činí, jaké jsou podmínky a dokdy se přihlásit?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).