Hlavní navigace

Česko zaplavují automaty na pivo. Jejich provozovatelé však porušují zákon

6. 10. 2023
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Nejen u pivovarů jsou stále častěji vidět samoobslužné výčepy a podobné automaty. Jejich provoz je u nás ale nelegální.

Na první pohled se může zdát, že automaty na pivo a další nápoje bez obsluhy mají pro podnikatele plno výhod. Jsou snadné na údržbu, nepotřebují personál a je zde kontrola věku, takže by nemělo docházet k porušování zákona, co se týče prodeje a podávání alkoholu osobám mladším osmnácti let.

Co se dozvíte v článku
  1. Jak samovýčepy fungují?
  2. Prodej zakazuje takzvaný protikuřácký zákon
  3. Někteří provozovatelé se plánují soudit
  4. Na výčepy upozorňuje i hygiena
  5. Povinnosti a vybavení samoobslužného provozu

Jak samovýčepy fungují?

Samoobslužné výčepní automaty mohou mít nejrůznější podobu. Někdy bývají zabudované do zdi, jinde se může jednat o obdobu budky a podobně. Často se nacházejí u pivovarů, na cyklostezkách, v přírodě nebo zkrátka tam, kde by se nevyplatilo mít běžný gastronomický provoz. Podstata těchto výčepů je taková, že je jejich součástí jak samotný výčep, tak technologie pro placení a ověřování věku. To bývá většinou zajištěno čtečkou dokladů. Na základě dodavatele těchto přístrojů zde pak může být například i kamera nebo další funkcionality. Několik takových automatických výčepů vzniklo za covidu, kdy byly zavřené restaurace.

Prodej zakazuje takzvaný protikuřácký zákon

Problematika těchto automatů se nachází v předpisu č. 65/2017 Sb. neboli v zákoně o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Konkrétně v části Ochrana zdraví před škodlivými účinky návykových látek, v hlavě III Omezení dostupnosti alkoholických nápojů a § 11 s názvem Zákaz a omezení prodeje a podávání alkoholických nápojů. V bodě 4 se doslova uvádí: Zakazuje se prodávat alkoholické nápoje prostřednictvím prodejního automatu.

(1) Zakazuje se prodávat alkoholické nápoje mimo prodejnu, která je potravinářským podnikem, provozovnu stravovacích služeb, provozovnu výrobce vína, ubytovací zařízení, stánek s občerstvením, stánek specializující se na prodej tohoto zboží umístěný uvnitř stavby určené pro obchod a veřejný dopravní prostředek dálkové železniční, letecké, vodní a dálkové autobusové dopravy.
(2) Bez ohledu na ustanovení odstavce 1 se zakazuje prodávat nebo podávat alkoholické nápoje
a) ve zdravotnickém zařízení a v prostorech souvisejících s jeho provozem,
b) ve škole a školském zařízení, nejde-li o prodej nebo podávání v prostoru školy a školského zařízení využívaného v rámci soustavné přípravy na budoucí povolání v oborech vzdělání se zaměřením na gastronomii, hotelnictví, zemědělství, potravinářství nebo potravinářskou chemii,
c) v zařízení sociálně-právní ochrany dětí2), v provozovně, kde je provozována živnost, jejímž předmětem je péče o děti do 3 let, v prostoru, kde je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, nebo v zařízení, kde je uskutečňována mimoškolní výchova a vzdělávání, nezařazeném do rejstříku škol a školských zařízení,
d) na akci určené pro osoby mladší 18 let,
e) ve stánku, s výjimkou stánku s občerstvením a příležitostného prodeje podle § 14,
f) v dopravním prostředku určeném pro veřejnou hromadnou dopravu osob, s výjimkou veřejného dopravního prostředku dálkové železniční, letecké, vodní a dálkové autobusové dopravy, a dále dopravního prostředku pro veřejnou hromadnou dopravu osob užitého pro zájezdovou dopravu, cestovní ruch, nostalgické, historické a propagační jízdy a jízdy na objednávku,
g) na veřejnosti přístupné sportovní akci, s výjimkou alkoholického nápoje obsahujícího nejvýše 4,3 % objemová ethanolu a vína.
(3) Zákaz prodeje nebo podávání alkoholických nápojů neplatí v prostoru uvedeném v odstavci 2 písm. b) po dobu, kdy v něm neprobíhá vyučování nebo výchovná činnost a po kterou provozovatel školy nebo školského zařízení tento prostor poskytl pro jiné účely, než je určen.
(4) Zakazuje se prodávat alkoholické nápoje prostřednictvím prodejního automatu.
(5) Zakazuje se prodávat nebo podávat alkoholický nápoj osobě mladší 18 let.
(6) Zakazuje se prodávat nebo podávat alkoholický nápoj osobě, o níž lze důvodně předpokládat, že alkoholický nápoj vzápětí požije a následně bude vykonávat činnost, při níž by vzhledem k předchozímu požití alkoholického nápoje mohla ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek.
(7) Zakazuje se prodávat alkoholický nápoj osobě zjevně ovlivněné alkoholem nebo jinou návykovou látkou.

Někteří provozovatelé se plánují soudit

Tento zákon a jeho příslušnou část zmiňuje v dokumentu nazvaném Základní informace k maloobchodu také Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Právě na základě její kontroly musel být uzavřen jeden ze samovýčepů u pivovaru v Rakové u Konice. Jak ČT24 sdělil mluvčí Státní potravinářské a zemědělské inspekce Marek Bartík, postupovali podle platných právních předpisů, na základě kterých je zakázáno v prodejních automatech uvádět na trh alkoholické nápoje.

Provozovatel samovýčepu Petr Hajkr s tímto postupem však nesouhlasí. Jak informoval Český rozhlas Olomouc, poukazuje na to, že v Česku fungují stovky podobných míst. Kromě samovýčepů třeba lesní bary nebo samoobslužné prodejny. Brání se také tomu, že by samovýčep byl automatem, ze kterého zákon prodej alkoholu zakazuje. Předali jsme to právním zástupcům společně s několika vlastníky samovýčepu po celé republice. Snažíme se dokázat, že to je tzv. samoobslužná prodejna. A na základě samoobslužné prodejny funguje v naší republice X obchodů, dodává.

Pivovary na podzim zdražují, od ledna výrazně podraží kvůli DPH i čepované pivo Přečtěte si také:

Pivovary na podzim zdražují, od ledna výrazně podraží kvůli DPH i čepované pivo

Na výčepy upozorňuje i hygiena

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje věnovala samoobslužným barům a výčepům jakožto provozovnám bez stálé přítomnosti fyzických osob zajišťujících provoz aktualitu. V ní například vysvětlila, že se samoobslužné provozovny považují za provozovny poskytující stravovací služby zejména v případech, kdy jsou nabízeny nápoje z výčepu a pokrmy k přímé spotřebě s tím, že prodej originálně balených potravin a nápojů není považován za provozování stravovacích služeb. 

Dále zde zdůraznili, že v bezobslužné provozovně nemohou být nabízeny alkoholické nápoje. Uvádí k tomu, že prodej alkoholických nápojů prostřednictvím prodejních automatů je vyloučen zejména proto, že při tomto prodeji není možné vyloučit prodej alkoholického nápoje osobám zjevně ovlivněným alkoholem anebo jinou návykovou látkou a osobám, u kterých lze jednoznačně předpokládat, že alkoholický nápoj po obdržení požijí a následně budou pod vlivem alkoholu vykonávat činnost, při které by mohly ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek (viz ustanovení § 11 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů).

Povinnosti a vybavení samoobslužného provozu

Podle Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje patří mezi povinnosti provozovatele stravovací služby v samoobslužné provozovně před zahájením činnosti písemně oznámit zahájení činnosti příslušné krajské hygienické stanici dle § 23 odst. 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Content First

Dále zmiňuje, že stravovací službu může osoba, která ji provozuje, poskytovat pouze v provozovně, která vyhovuje hygienickým požadavkům a umožňuje praktické uplatňování zásad správné výrobní a hygienické praxe.

Z jejich kontrolní praxe vyplývá, že se provozovatelé musí zaměřit zejména na:

  • vhodné skladovací podmínky u nabízených potravin/pokrmů a monitoring teploty (nekontrolované otevírání lednic a mrazáků spotřebiteli);
  • ochranu potravin/pokrmů před kontaminací, kterou mohou způsobit sami spotřebitelé svým chováním;
  • zabezpečení provozovny proti vniknutí škůdců (mravenci, hlodavci, lesní zvěř apod.);
  • zajištění pravidelného dohledu kvůli doplnění nového zboží, vyřazení zboží (porušené obaly, nevyhovující datum použitelnosti, kontaminované zboží) a úklidu;
  • správné označení neoriginálně zabalených pokrmů.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).