Hlavní navigace

Cestovní náhrady v roce 2020. Máme přehlednou tabulku

13. 1. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Také v roce 2020 dochází ke změnám v cestovních náhradách. Aktuálně vydané vyhlášky změnily zahraniční i tuzemské stravné.

Zatímco o zahraničních cestovních náhradách bylo rozhodnuto již v měsíci říjnu, na tuzemské jsme si počkali. Vyhláška vyšla ve Sbírce zákonů až 31. prosince. 

Tuzemské stravné v roce 2020

Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2020 má číslo 358/2019 Sb.

Následující tabulka ukazuje výši stravného, které zaměstnavatel poskytne zaměstnanci za každý pracovní den cesty v závislosti na její délce.

Délka pracovní cesty Podnikatelská sféra Státní sféra
5 až 12 hodin 87 Kč 87 Kč – 103 Kč
Déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin 131 Kč 131 Kč – 158 Kč
Déle než 18 hodin 206 Kč 206 Kč – 246 Kč

Snížené stravné

V oblasti „krácení“ stravného k žádným změnám nedochází. Jestliže bylo zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší mu stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu:

 • 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Základní náhrada v roce 2020

Pro stanovení, resp. změnu sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, jsou určující výchozí hodnoty stanovené zákoníkem práce a vývoj indexů cen položek spojených s pořízením a provozem motorových vozidel.

Ministerstvo práce a sociálních věcí zvyšuje sazbu základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce

 • u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,10 Kč,
 • u osobních silničních motorových vozidel nejméně 4,20 Kč.

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy stanovená vyhláškou je pro zaměstnavatele ze státní správy závazná, bez možnosti ji před vysláním zaměstnance na pracovní cestu sjednat nebo určit ve vyšší částce, jako je tomu u zaměstnavatele provozujícího podnikatelskou činnost. Čtěte také: Rok 2020 a výběr nejdůležitějších novinek pro zaměstnavatele

Tuzemské cestovní náhrady podrobně v článku: Změny tuzemského stravného pro rok 2020

Průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2020

V souladu s ustanovením § 158 zákoníku práce prokazuje zaměstnanec cenu pohonné hmoty dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou. Pokud má zaměstnanec více dokladů na nákup pohonných hmot souvisejících s pracovní cestou, vypočítá se cena aritmetickým průměrem. Je ale možné využít i jiný způsob prokazování cen pohonných hmot, a to s použitím jejich průměrných cen stanovených vyhláškou. Platí jak pro pracovní cesty zaměstnanců, tak pro osoby samostatně výdělečně činné.

školení-leden22-molín

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce pro rok 2020 činí:

 • 32,00 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů, 
 • 36,00 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
 • 31,80 Kč u motorové nafty,
 • 4,80 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

Zahraniční cestovní náhrady 2020

Vyhláška o stanovení zahraničních sazeb cestovních náhrad má číslo 310/2019 Sb. Pro státní zaměstnance (zaměstnavatelem je stát, územní samosprávný celek, státní fond, příspěvková organizace) jsou sazby zahraničního stravného uvedené ve vyhlášce závazné. V souladu s ustanovením § 179 zákoníku práce však mohou být navýšeny pro vedoucí organizačních složek státu a jejich zástupce a statutární orgány a jejich zástupce, a to až o 15 % základní sazby stravného stanoveného vyhláškou. Výjimkou je speciální úprava této oblasti pro některé vybrané osoby dle zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu.

ZMĚNY A NOVINKY 2020

Co se změní pro OSVČ i zaměstnance od 1. ledna 2020? Sledujeme všechny novinky a daňové změny

Ostatní zaměstnavatelé (podnikatelská sféra) mohou svým zaměstnancům sazby stanovené vyhláškou dokonce snížit podle § 170 odst. 2 zákoníku práce až o 25 %, případně o 50 % u posádek plavidel vnitrozemské plavby. Na druhou stranu ale mohou stanovené sazby také zvýšit a tím své zaměstnance vybavit částkami vyššími, než určuje vyhláška pro zahraniční stravování. Tyto částky budou do výše stanovených základních sazeb zahraničního stravného daňově uznatelné. Nadlimitní částka se stane součástí mzdy zaměstnance (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění).

Snížení stravného

Rovněž pro zahraniční stravné je závazné snížení, v praxi zavedený pojem „krácení“ zákoník práce nepoužívá. Jestliže bylo zaměstnanci během zahraniční pracovní cesty bezplatně poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec finančně nepřispívá, přísluší mu v takovém případě zahraniční stravné za každé poskytnuté jídlo ve výši:

 • základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 25 %,
 • dvoutřetinové základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 35 %,
 • třetinové výši základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 70 %.

Zaměstnanci může být vyplaceno i kapesné, které není třeba zaměstnavateli následně nijak vyúčtovat. Daňově uznatelným výdajem je kapesné až do výše 40 % zahraničního stravného určeného podle délky doby strávené při zahraniční pracovní cestě mimo území České republiky (viz § 170 odst. 3 zákoníku práce). Kapesné se počítá před jeho případným snížením při poskytnutí bezplatného jídla. V roce 2020 se mění sazby stravného v třiadvaceti zemích. Konkrétní změny uvádíme v článku: 23 změn v zahraničních cestovních náhradách pro rok 2020

Tabulka uvádí zahraniční stravné ve vybraných zemích

Země Základní sazba stravného
Evropská unie:
Bulharsko, Maďarsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko 35 EUR
Estonsko,Kypr, Litva, Lotyšsko, Polsko, Portugalsko, Řecko 40 EUR
Francie, Německo, Rakousko, Španělsko 45 EUR
Belgie, Finsko, Itálie, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Švédsko 50 EUR
Dánsko 55 EUR
Velká Británie 44 GBP
Ostatní Evropa: 
Bosna, Hercegovina, Turecko 40 EUR
Chorvatsko, Srbsko, Černá Hora 35 EUR
 Rusko, Ukrajina 45 EUR
 Lichtenštejnsko  60 CHF
Island, Norsko,   60 EUR
Švýcarsko  75 CHF
Asie: 
Afghánistán, Írán, Irák, Thajsko, Vietnam 40 EUR
Čína, Indie 45 EUR
 Čína 45 EUR
Japonsko 65 USD
Zámoří:  
Kanada  50 USD
Brazílie 55 USD
USA 60 USD
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).