Hlavní navigace

Chystejte se na změny DPH v roce 2016, nebude jich zrovna málo

15. 9. 2015
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Hned několik změn čeká příští rok podnikatele v oblasti DPH. Jistá jsou například již kontrolní hlášení. Na schválení pak čekají povinná elektronická podání.

Oblast DPH dozná v příštím roce opět řady změn. Podnikatelé budou muset podávat kontrolní hlášení, dále se rozšíří reverse-charge a daňové přiznání k DPH (a další podání) bude muset mít vždy elektronickou podobu.

Připravujte se na kontrolní hlášení

Ilustrační obrázek
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Připravujte se na změny DPH už nyní.

Nejvýraznější novinkou v oblasti DPH v roce 2016 bude povinnost podávat kontrolní hlášení. Zatímco právnické osoby je budou muset podávat každý měsíc, čtvrtletní plátci – fyzické osoby – budou moct hlášení podávat ve lhůtě pro podání daňového přiznání, tedy jednou za tři měsíce.

Kontrolní hlášení bude muset podávat každý plátce DPH, pokud:

  • uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijal úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění, 
  • přijal zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo poskytl úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění,
  • ve zvláštním režimu pro investiční zlato přijal zprostředkovatelskou službu, u které byla uplatněna daň podle § 92 odst. 5, uskutečnil dodání investičního zlata osvobozeného od daně, u kterého má nárok na odpočet daně podle § 92 odst. 6 písm. b) a c), nebo investiční zlato vyrobil nebo zlato přeměnil na investiční zlato podle § 92 odst. 7.

Kdo nepodá kontrolní hlášení nebo se s ním opozdí, dostane automaticky pokutu. Její výše se odvíjí od toho, jak rychle své pochybení napraví. Finanční úřad zároveň při nepodání hlášení vyzve plátce do pěti dnů k nápravě. Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu povinnost
 uhradit pokutu ve výši

  • 1000 Kč, pokud jej dodatečně podáte (po stanovené lhůtě) bez vyzvání správce daně,

  • 10 000 Kč, pokud jej podáte v náhradní lhůtě poté, co jej správce daně vyzval,

  • 30 000 Kč, pokud nepodáte následné kontrolní hlášení dle výzvy správce daně ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo

  • 50 000 Kč, pokud nepodáte řádné kontrolní hlášení nebo ho nepodáte ani v náhradní lhůtě stanovené správcem daně.

Finanční úřad může navíc těm podnikatelům, kteří nesplněním povinnosti související s kontrolním hlášením závažně ztěžují nebo maří správu daní, udělit pokutu až do výše 500 000 Kč. Netýká se to ale plátců, kteří hlášení dodatečně podají.

Čtěte také: Kdo se opozdí s kontrolním hlášením, dostane bez milosti tisícikorunovou pokutu

Kontrolní hlášení bude možné podat pouze elektronicky, a to buď prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO), nebo třeba přes datovou schránku. Plátci, kteří chtějí vytvářet XML soubory s podáním Kontrolního hlášení ve vlastní aplikaci, mají na níže uvedeném odkazu popis struktury podání. Pro vývoj softwaru 3. stranami a ověření správnosti vygenerovaných dat je součástí odkazované dokumentace také strukturální soubor v XSD pro případné testování exportu, upřesňuje na svém webu finanční správa.

Čtěte také: Finanční správa aktualizovala XML strukturu formuláře Kontrolního hlášení DPH

Elektronická podání půjdou i přes datové schránky

Zatímco zavedení kontrolního hlášení je již jisté, novinka v podobě povinných elektronických podání u DPH pro všechny plátce ještě musí projít parlamentem. Vzhledem k tomu, že tuto změnu obsahuje doprovodný zákon k evidenci tržeb, který chce opozice blokovat, není jisté, že od 1. ledna bude tato novinka platit.

Aktuálně platí, že přiznání k DPH (a další formuláře) nemusí elektronicky podávat plátci DPH – fyzických osob s obratem do 6 milionů korun. Pokud zákon projde, bude se elektronické podání týkat i jich. Původně ministerstvo navíc navrhovalo, aby šlo elektronické podání uskutečnit jen skrze Daňový portál. Ze svého záměru ale nakonec ustoupilo a podání půjde učinit i skrze datové schránky. Podnikatelé ale budou muset u datových schránek hlídat, aby podali přiznání v požadovaném formátu a struktuře. Jestliže tak neučiní, označí finanční úřad podání za vadné a vyzve podnikatele k nápravě. Na formulářová podání zmíněná v navrhovaném § 101a odst. 1 a 2, která mají chybný formát nebo chybnou strukturu, bude nahlíženo jako na podání neúčinná, upozorňuje se v důvodové zprávě.

účto únor klímová

Restauracím má klesnout DPH

Stejný zákon též počítá s tím, že se přeřadí stravovací služby ze základní sazby daně (21 %) do první snížené sazby daně (15 %). V základní sazbě daně na základě tohoto návrhu i nadále zůstává podávání alkoholických nápojů (kód nomenklatury 2203 až 2208) a tabákových výrobků (kód nomenklatury kapitoly 24). V základní sazbě daně zůstává také dodání alkoholických nápojů, tabákových výrobků a dalšího doplňkového sortimentu, které je stále jako doposud dodáním neboli prodejem zboží, doplňuje se v důvodové zprávě.

Reverse – charge se opět rozšíří

Jistou novinkou roku 2016 je pak další rozšíření režimu reverse – charge, a to o dodání nemovité věci plátci, pokud plátce, který nemovitou věc dodává, uplatní daň podle § 56 odst. 5 zákona o DPH. Reverse – charge se naposledy rozšířil letos v září o cukrovou řepu (kód 1212 91). Šlo již o třetí letošní rozšíření. K prvnímu došlo v dubnu, kdy mezi položky přibylo například dodání mobilních telefonů, zařízení s integrovanými obvody, dodání herních konzolí či tabletů a laptopů, pokud celková částka základu daně veškerého dodávaného vybraného zboží překračuje částku 100 000 Kč. Další pak nastalo na počátku července, kdy do režimu spadly veškeré komodity, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitole 10 a 12 – obiloviny a technické plodiny, včetně olejnatých semen a cukrové řepy. Tento režim se uplatní jen tehdy, pokud celková částka základu daně veškerého dodávaného vybraného zboží překročí částku 100 000 Kč.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).