Hlavní navigace

Malí a střední podnikatelé: "Cílovka" pro školení na míru

18. 6. 2008
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 291931
Malé a střední podnikatele zajímají evropské peníze i možnost dalšího vzdělávání. Ideální pro ně je školení na míru. A projektů přibývá - nově se mohou začínající podnikatelé učit od zkušených.

Business server Podnikatel.cz již přinesl některá čerstvá data týkající se pilotní fáze projektu ROZAM, který je zaměřený na vzdělávání malých a středních podnikatelů. Podnikatelé se díky projektu mohou vzdělávat za evropské peníze, které se k nim dostanou zprostředkovaně. Aniž by museli podstoupit náročný administrativní proces spojený se získáním evropské dotace. Další výhodou projektu pak je také fakt, že vzdělávací instituce oslovují podnikatele s nabídkou vzdělávání přímo v terénu nebo si podnikatelé mohou kurzy vybírat a objednávat online.

Průzkum: Vzdělání a evropské peníze podnikatele zajímají

Projekt se uskutečnil také ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR. Podle Evy Svobodové, její generální ředitelky, je asociace s různými vzdělávacími projekty oslovena sice poměrně často, nevrhá se do nich ale bezhlavě a pečlivě vybírá, s kým spolupracovat.

Sama asociace má k dispozici dva roky starý průzkum, v němž mimo jiné zjišťovala zájmy podnikatelů o různé oblasti související s podnikatelskou praxí. Skoro 25 % podnikatelů podle tohoto průzkumu zajímá problematika čerpání evropských peněz. Skoro 18 % podnikatelů se zajímá o vzdělávání. Přes 16 % respondentů zajímá legislativa. O daňovou problematiku se zajímá přes 14 % podnikatelů a například o pracovní právo jen něco málo přes 4 % podnikatelů. Eva Svobodová sice upozorňuje, že data by mohla aktuálně vypadat trochu jinak vzhledem k proměnám členské základny asociace, přesto jako by přímo nahrávala projektu ROZAM – ten vlastně spojil a zastřešil zájem podnikatelů o evropské peníze a vzdělávání. Dvě třetiny respondentů průzkumu asociace přitom jsou buď OSVČ či firmy do 10 až do 50 zaměstnanců.

A obráceně: I školitelé jsou podnikatelé

Zajímavý dopad má projekt ROZAM také na školitele – ti jsou v projektu vlastně druhou podnikatelskou stranou. A zapojila se do něj šedesátka vzdělávacích institucí.

Podle organizátorů projektu se ukázalo, že nejdůležitější je fungující komunikace mezi ponikateli, kteří se chtějí vzdělávat, a vzdělávacími institucemi, od nichž kurzy nakupují a které je následně školí. Jak již server Podnikatel.cz informoval, vzdělávání malých a středních podniků má svá specifika:

  • Malí podnikatelé upřednostňují krátká efektivní školení, protože si nemohou dovolit být delší dobu z práce.
  • Zajímá je pouze určitá výseč vzdělávání, nic obecného, ale konkrétní věci těsně související s jejich praxí.

I vzdělávací instituce se proto musí o malých a středních podnikatelích něco naučit, aby jim dokázaly nabídnout kurzy, které pro ně jsou vyhovující. Skoro pětina vzdělávacích institucí tak připravila do projektu kurzy šité na míru potřebám konkrétního podniku, který o školení projevil zájem. Museli jsme poněkud upravit naše standardizované postupy pro plánování kurzů, ale vynaložené náklady se nám již vrátily, tvrdí Pavel Ludvík ze zlínské počítačové školy Altix. Vybaveni těmito novými a cennými zkušenostmi můžeme naše zákazníky ještě lépe orientovat v houšti vzdělávacích počítačových programů, dodává Ludvík.

Krajská spolupráce

Významné také je zakotvení vzdělávání malých a středních podnikatelů v konkrétním kraji, kde působí. Každý pilotní kraj tak do projektu vstupoval s vlastními vzdělávacími prioritami. Podle Stanislava Minaříka, vedoucího Odboru Kanceláře hejtmana Krajského úřadu Zlínského kraje, každý kraj přirozeně usiluje o vyšší konkurenceschopnost „svých” podnikatelů nebo o zvyšování HDP na obyvatele. A kraje se zajímají také o vzdělávání cizinců.

Co kraj, to jiné potřeby

Priority krajů tak byly v rámci ROZAMu různé. Ukázkovým příkladem je vzdělávání ve službách. Zatímco podnikatelé Zlínského kraje se mohli v oblasti služeb školit s 60 % dotací, podnikatelé z Kraje Vysočina jen s 55 % dotací. A Ústecký kraj vzdělávání v oblasti služeb nepodpořil vůbec. Podpořil naopak třeba výuku odborných cizích jazyků, a to spolu s Krajem Vysočina. S jazyky však měli smůlu podnikatelé ve Zlínském kraji.

Jednou z oblastí, kterou považuji za prioritní pro rozvoj území, je podpora malých a středních podniků, které jsou schopné v tržním prostředí pružně reagovat na rychlé změny, tvrdí Náměstek hejtmana Zlínského kraje pro oblast školství, mládeže a sportu Josef Slovák. A pokračuje: Podpora vzdělávání zaměstnanců je jednou z podmínek jejich úspěšnosti a směrování prostředků z EU do této oblasti je našim dalším cílem. Martina Matějková, radní pro oblast školství a kultury v Kraji Vysočina, zas upozorňuje, že malé a střední podniky mají rozhodující podíl na zaměstnanosti – jak připomíná také Eva Svobodová, v malých a středních podnicích pracuje celkem 61 % českých zaměstnanců.

Vyhazov - TIP
Čtěte více o vzdělávání podnikatelů na serveru Podnikatel.cz

Podle Minaříka však je zároveň důležité, že podnikatelé nedostanou školení zdarma. Částečně si ho musí financovat sami, což je motivuje k tomu, aby se školení skutečně zúčastnili a vytěžili z něj maximum.

Rozhoduje ministerstvo

Ministerstvo práce a sociálních věcí uvažuje o rozšíření projektů ze třech pilotních krajů na národní úroveň. Zatím však pokračování projektu čeká na schválení. Nicméně je naděje, že se na vzdělání za evropské peníze mohou těšit i další podnikatelé.

Začínající podnikatelé se mohou za evropské peníze učit od zkušených

Dalšímu projektu pro podnikatele dala zelenou Evropská komise. Otevřela totiž granty, které mohou získat projekty umožňující začínajícím podnikatelům získat zkušenosti ve firmě v jiném členském státě Evropské unie. Cílem je výměna zkušeností a získání kontaktů a zvýšení konkurenceschop­nosti nových mikropodniků či malých a středních firem. Finance na výměnu by měly zprostředkovaně získat fyzické osoby, které teprve plánují vstup do podnikání nebo nedávno podnikat začaly. Evropská komise na projekty připravila celkem 2 850 000 euro. Výzvy otevřené do 20. srpna se mohou účastnit subjekty, které působí v oblasti podpory podnikání nebo poskytují služby v oblasti nadnárodních stáží. A to:

  • obchodní nebo průmyslové komory, komory řemesel a podobné subjekty,
  • organizace pro podporu podnikání a centra pro začínající podnikatele,
  • podnikatelská sdružení a sítě na podporu podnikání,
  • veřejnoprávní subjekty poskytující služby zaměřené na podporu podnikání,
  • poskytovatelé vzdělávání a odborné přípravy (veřejné, soukromé, odvětvové organizace atd.) působící v oblasti podpory podnikání,
  • organizace zprostředkující stáže v rámci odborné přípravy.

Anketa

Jaký kurz byste ráda/-a v nejbližší době navštívil/-a?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).