Hlavní navigace

Vzdělávací kurzy: Nevyhazujte peníze zbytečně!

29. 11. 2007
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: 258398
V oblasti rekvalifikací je situace v ČR poměrně přehledná. Vzdělávací programy totiž akredituje ministerstvo školství. Horší situace je u neakreditovaných kurzů. Školit může kdokoliv a cokoliv, statistiky nejsou. Je lehké naletět. Přesto se v této džungli lze do jisté míry zorientovat.

Vzdělávacích agentur operuje na českém trhu velké množství. A vyznat se v nich není jednoduché. Kompletní přehled totiž neexistuje. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti je totiž volnou živností.

Ministerstvo školství je garantem pouze akreditovaných kurzů. Sbírá data jen od subjektů nabízejících rekvalifikační kurzy. Vzhledem k tomu, že takováto živnost je živností volnou, ministerstvo o nich nemá žádné informace. Tyto organizace vznikají živelně a bohužel nemám žádné informace o jejich porovnávání, hodnocení atp., uvádí pro business server Podnikatel.cz Petr Bubla z odboru vnějších vztahů a komunikace ministerstva školství.

Vzdělávat se pod hlavičkou ministerstva je tedy možné pouze na ministerstvem akreditovaných kurzech. Tyto kurzy fungují jako rekvalifikační a jejich absolventi získávají osvědčení o rekvalifikaci. Tím si podnikatel rozšiřuje nebo doplňuje vzdělání.

Žádná statistika neexistuje. Existují pouze občasné průzkumy, potvrdil business serveru Podnikatel.cz také Zdeněk Palán, prezident Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR a zároveň odborný pracovník Národního vzdělávacího fondu. Na základě starších šetření Ústavu pro informace ve vzdělávání však může být podle Zdeňka Palána vzdělávacích agentur v Česku několik tisíc.

Je tedy otázkou, podle čeho vybírat, aby podnikatel nekoupil opelichaného zajíce v pytli. Jednoznačná rada neexistuje. Riziko lze zmírnit snad jedině tím, že se bude zájemce o kurz držet rad, které obsahuje desatero dobrého kurzu.

Desatero dobrého kurzu

Asociace jazykových škol ČR vypracovala desatero, které by mělo být vodítkem k výběru kvalitní jazykové školy. Po zobecnění je možné se desatera držet při výběru jakéhokoliv kurzu a vzdělávací instituce bez ohledu na jejich oborové zaměření (snad je bod 4. a 6. platí opravdu více u jazykových škol).

Kvalitní škola:

 1. Poskytuje pravdivé a dostatečné informace (o službách i o sobě).
 2. Disponuje odpovídajícím prostředím a zázemím (týká se centrály školy a učeben – vše by mělo působit dobrým dojmem).
 3. Zaměstnává vyučující s dostatečnou kvalifikací.
 4. Nabízí vstupní testy s adekvátním zařazením posluchačů.
 5. Definuje jasně studijní programy (poskytuje sylaby, studijní materiály apod.).
 6. Vydává závěrečná hodnocení (mezinárodní zkoušky, výstupní certifikát, osvědčení apod.).
 7. Deklaruje, co obsahuje cena kurzu (a tedy co neobsahuje).
 8. Garantuje řádné vedení a organizaci výuky.
 9. Předkládá reference (posluchačů i firemních klientů).
 10. Řeší stížnosti a připomínky posluchačů.

Oblast komerčních kurzů patří mezi ty, kde je dobré dát na osobní doporučení. Někoho, kdo už má s danou agenturou pozitivní zkušenost.

Diskutujte o svých dobrých a špatných zkušenostech s komerčními kurzy!

TrainSME – testování vzdělávacích potřeb

Do března 2007 trval mezinárodní projekt TrainSME zaměřený na inovační přístupy k odbornému vzdělávání v malých podnicích a mikropodnicích. Českým partnerem projektu byl Národní vzdělávací fond. Jedním z výstupů projektu je internetový server TrainSME, kde je volně přístupný jakýsi diagnostický program, který byl vytvořený pro potřeby malých a středních podniků a mikropodniků. Má pomoci zaměstancům, manažerům či majitelům malých, středních firem a mikrofirem zjistit, jak jsou na tom v oblasti vzdělávání a co je pro jejich potřeby vhodné. Pomocí on-line dotazníků lze jednoduše posoudit kompetenční profil pracovníka nebo rychle zvážit obecnou situaci odborného vzdělávání v podniku.

Konfekce, nebo kurz šitý na míru?

První věc, kterou by měl podnikatel zvážit, než rozhodne o nákupu komerčního kurzu, je typ kurzu. Lze si totiž vybrat buď otevřený profesní kurz nebo firemní kurz na zakázku. Otevřený kurz vyjde bezesporu levněji. Problematika se na kurzech probírá obecněji tak, aby si z výkladu něco odnesli všichni účastníci kurzu. Na druhou stranu ale dává možnost poznat problémy jiných firem nebo oborů, které se většinou objeví v diskuzi. A navázat kontakty.

Kurz šitý na míru bude pochopitelně dražší. Zase by ale společnost, pro kterou je kurz určený, měla dostat jen ty informace, které skutečně chce. Tedy maximum informací by mělo být využitelných v praxi. Kurz šitý na míru je smysluplný, pokud má vyřešit nějaký hodně specifický firemní problém. A pokud se ho účastní větší počet zaměstnanců. Pokud se tedy chce obchodní oddělení dozvědět pár nových prodejních triků, stačí běžný otevřený kurz. Pokud ale obchodní oddělení dělá, co může, vyzkoušelo všechny triky a prodej klesá, je na místě uvažovat o kurzu na míru (na klíč). Protože s lektorem je možné odhalit, kde je zakopaný pes.

Kurzů je spousta, stačí si vybrat

Standardní nabídku kurzů nepřeberného množství vzdělávacích agentur lze shrnout do několika základních okruhů:

 • Manažerské kurzy
 • Počítačové a IT kurzy
 • Kurzy zaměřené na obchod, marketing a komunikaci
 • Kurzy z oblasti účetnictví, financí, administrativy
 • Kurzy zaměřené na personalistiku a osobnostní rozvoj
 • Kurzy z oblasti práva a legislativy
 • Technické kurzy a školení

Asi nejlepší přehled vzdělávacích agentur a kurzů (po bezplatné registraci) nabízí internetový portál EduCity.cz. Velké a poměrně renomované agentury školí ve všech velkých městech ČR. Do jejich nabídky tak běžně patří destinace jako Praha, Brno, Hradec Králové, Ostrava nebo Plzeň. Na druhou stranu je fakt, že ve velkých městech (Praze, Brně) je více z čeho vybírat. Je to však logické: ve velkých městech je pro agentury také více potenciálních klientů.

Co v oblasti kurzů letí?

V naší databázi je cca 13 000 firem, tvrdí pro business server Podnikatel.cz Petr Bohuslav, který je zodpovědný za marketing ve vzdělávací a poradenské společnosti ECS Edconsia. „Rovnoměrně je zastoupeno celé portfolio klientely od firem s 30, až po firmy s několika tisíci zaměstnanci. Kopírujeme křivku statistických údajů o velikosti firem v regionech. Podle velikosti se ovšem jednotlivé firmy liší v požadavcích na vzdělávání, kurzy a vzdělávací programy. Velmi nás těší zájem o přímé personální poradenství i v menších a středních firmách, kde si začali uvědomovat důležité postavení správného nastavení systému hodnocení a motivace pro správné fungování celé firmy,“ dodává Bohuslav.

Naše společnost organizuje převážně otevřené kurzy – z našeho pohledu je tedy (a to se domnívám, že platí i všeobecně) větší zájem o kurzy otevřené, uvádí pro business server Podnikatel.cz Ivana HexnerováAgentury Bova. Co se týká zájmu o obor – to vždy souvisí s vývojem legislativy v té které oblasti. Pokud jsou zrovna v určitém období změny v oblasti daní – potom je velký zájem o semináře k daňovým otázkám. Pokud dojde k novelám například v obchodním zákoníku či je přijata nějaká nová rozsáhlá právní norma – potom převládá zájem o konkrétně zaměřené kurzy k určitým novelám či změnám v zákonech, dodává Hexnerová. Podle Hexnerové mají zákazníci z oblasti malých a středních podniků či živnostníci přibližně 30% podíl ze všech absolventů kurzů. Jde však pouze o velmi hrubý odhad. Mezi živnostníky ovšem počítáme i advokáty, notáře či soukromé daňové poradce, auditory a účetní, upřesňuje Ivana Hexnerová.

Největší zájem je o kurzy v souvislosti s legislativními změnami z oboru daní a účetnictví (nyní daňová reforma), potvrzuje také Šárka Kmochová z oddělení seminářů společnosti Verlag Dashöfer.

Kolik kurzy stojí?

Vzhledem k velkému množství agentur je těžké určit přesné cenové hladiny kurzů. Záleží na konkrétní agentuře a konkrétní náplni kurzu. Tedy jde-li například pouze o klasický výklad problematiky s diskusí nebo je-li součástí kurzu také třeba nácvik situací s videozáznamem (například u kurzu prodejních technik).

Obecně však lze říci, že cena jednodenního kurzu nepřesahuje několik tisíc (cca od 2000,– Kč výše). Dvoudenní kurz lze pořídit v ceně zhruba 7 tisíc korun respektive do deseti tisíc korun. Různé vzdělávací moduly a několikadenní cykly přednášek se pohybují v cenových relacích do 20 tisíc korun. Cena manažerských kurzů může být ovšem několikanásobně vyšší. A tak jako u nákupu jakékoliv jiné služby: je dobré porovnat nabídku a ceny. Hodně levný kurz totiž může trvat třeba jen tři hodiny, jen o málo dražší pak skutečně celý den.

Za vzděláním do Hospodářské komory

Kurzy, konference a semináře zaměřené na podnikatele pořádá po celé české republice Hospodářská komora ČR. Orientované jsou na marketing, management, personalistiku, obchod včetně exportu nebo na možnosti čerpání evropských peněz. Na jejích internetových stránkách a na stránkách regionálních hospodářských komor lze také příležitostně najít informace o kurzech, které se pro podnikatele konají zdarma. Takové kurzy jsou převážně financovány z peněz Evropské unie. Hospodářská komora nabízí také semináře a kurzy cílené speciálně na malé a střední podnikatele. A to často (i pro nečleny) doslova za pár stovek korun.

Kolik řečí znáš…

…na tolika trzích podnikáš. V ČR jsou stovky jazykových škol, uvádí pro business server Podnikatel.cz Andrea Křížková, předsedkyně Asociace jazykových škol ČR. Český trh neni rozsáhlý, a tak soustředění se pouze na jeden segment trhu nebývá časté. Portfolio jazykových škol vetšinou zahrnuje mnohem více produktů, než je výuka podnikatelů. Nicméně jsou školy, a není jich málo, jejichž klienty tvoří až z 97 % tzv. korporátní sféra, jsou i školy se 100 % korporátní sféry, říká Andrea Křížková. Specializace je podle ní spíše ve dvou směrech. Jedním je výuka převážně například angličtiny pro práci, neboli jazyka, který se používá v pracovním prostředí (bez ohledu na to, zda jste v automobilovém či bankovním průmyslu), nazývaná Business English. Další směr například v angličtině je výuka ESP (English for Special Purposes), což je například angličtina pro právníky, účetní, pracovníky v turistice atd. To je specilizovaná výuka podle druhu profese. V angličtině existují i certifikované zkoušky zaměřené na tzv. Business English, a pak angličtinu dle profesí (napr. ILEC ci ICEF), upřesňuje pro server Podnikatel.cz Křížková.

Podle Křížkové existuje nabídka kvalitního jazykového vzdělání v Česku minimálně ve všech velkých městech a není velkým problémem za jazykovým vzděláním dojíždět. Nehledě na to, že lze využívat také e-learningu. Nově prosazující se formou výuky je blended-learning, což je kombinace e-learningu a face to face výuky, doplňuje Andrea Křížková.

Odborníci tady a teď

Příležitostí, jak rozšířit svoje vědomosti, může být účast na odborné konferenci. Výhoda odborné konference spočívá v tom, že se na jednom místě sejde mnoho odborníků. Teoretiků i praktiků, kteří prezentují své názory, výsledky praxe či výzkumy a je možné s nimi na místě diskutovat. A v neposlední řadě je na konferenci poměrně jednoduché získat cenné kontakty. Účastnické poplatky nejsou pro podnikatele nedostupné. Mohou se sice pohybovat řádově v desítkách tisíc korun, ale také v pouhých tisících korun. A za méně peněz je možné slyšet stejně kvalitní a zajímavé řečníky.

Příklady konferencí a registračních poplatků:

 • Teleinformatika 2007 (Odborná konference, výstava a workshop o elektronických komunikacích, informatice a podnikání) – registrační poplatek (2 jednací dny včetně slavnostního zahájení) 6300 Kč bez DPH
 • Czech Interenet Forum 2007 (odborná konference o internetovém prostředí v ČR) – registrační poplatek (1 jednací den) 3990 Kč bez DPH
 • Veřejné zakázky (Zkušenosti s dohledem nad zadáváním veřejných zakázek) – registrační poplatek (2 konferenční dny) 2000 Kč

Certifikát konkurenci nepřeválcuje, ale může být výhodou

Speciální kategorií jsou společnosti, které prošly akreditací u Českého institutu pro akreditaci a fungují jako certifikační orgány. Zde pak mohou získat certifikaci jak organizace (firmy), osoby (personální certifikace), tak výrobky, procesy atd.

Tip do článku - EBF spíkři 1

Certifikačním orgánem v oblasti personální certifikace je například Vysoká škola ekonomická v Praze (předmět akreditace: Certifikovaný odhadce pro oceňování podniků a certifikovaný odhadce pro oceňování nemovitostí), Český institut pro marketing (předmět akreditace: Certifikace osob v marketingu – certifikát CIMA) nebo Bankovní institut (předmět akreditace mj.: Odhadce podniků).

Získání certifikatů má různá pravidla a podmínky, může a nemusí být spojeno s rekvalifikací. Certifikaci často provází přípravný kurz, na jehož závěru se skládá zkouška – takto lze například získat certifikát CIMA. Nejedná se však o levnou záležitost. Například právě u marketingového certifikátu CIMA (stupeň A a B) se ceny pohybují do 30 tisíc korun za kurz plus zkoušku, včetně vystavení certifikátu. Pro podnikatele může znamenat certifikát především konkurenční výhodu.

Anketa

Jaký kurz byste ráda/-a v nejbližší době navštívil/-a?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).