Hlavní navigace

Teambuilding - účinná forma vzdělávání zaměstnanců a zvyšování týmového potenciálu

2. 7. 2007
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 244974
Je všeobecnÄ› známĂ©, Ĺľe z pĹ™ednášek a běžnĂ˝ch školenĂ­ si ÄŤlovÄ›k zapamatuje zhruba pouhĂ˝ch 20 %. ZatĂ­mco pokud má moĹľnost si znalosti vyzkoušet v praxi, popĹ™. zĂ­skávat vlastnĂ­ zkušenosti přímo „v terĂ©nu“, zapamatuje si dokonce 75 aĹľ 80 % novĂ˝ch poznatkĹŻ. ProÄŤ toho tedy nevyužít? Takovou moĹľnost nabĂ­zĂ­ právÄ› teambuilding.

Co je teambuilding

Slovo teambuilding pochází z anglických slov „team“ = tým a „building“ = budování. Dohromady tedy něco jako tvorba či rozvoj týmu, stmelování týmu nebo budování týmové spolupráce apod.

Jedná se většinou o jakýsi outdoorový „trénink“, při kterém mají zaměstnanci možnost se poznat v jiném světle, z jiného úhlu pohledu. Setkají se spolupracovníci, kteří se doposud znali jen z kanceláře, z porad či obchodních jednání nebo dokonce spolu dosud komunikovali pouze telefonicky nebo elektronicky. Mohou se setkat podřízení s nadřízenými a spolupracovat spolu na „stejné úrovni“. Jedná se o jakýsi netradiční, zcela jiný způsob vzdělávání, který využívá nejrůznější interaktivní metody, jakou je hraní her, řešení modelových situací, řešení nejrůznějších úloh apod.

Při teambuildingu se uplatňuje tzv. metoda zážitkového vzdělávání, která umožňuje lidem v týmu si lépe uvědomit svou „roli“, zjistit, jakým způsobem spolu mohou efektivněji komunikovat a spolupracovat, a tato zjištění pak aplikovat a rozvíjet v běžném pracovním vztahu. Členové týmu tak mají v rámci teambuildingu jedinečnou šanci poznat svůj tým, zjistit hlouběji, jak funguje a jakými kroky lze dosáhnout jeho lepší efektivnosti.

K čemu slouží teambuilding

Cílem teambuildingu je stmelit pracovníky dohromady, pomoci jim vzájemně se poznat, utužit jejich vztahy, naučit je spolu komunikovat a spolupracovat, lépe řešit krizové situace, rozvíjet jejich kreativitu a komunikační schopnosti, zlepšit schopnosti vést lidi atd. Stručněji řečeno, úkolem teambuildingu je naučit tým fungovat efektivněji, produktivněji, přičemž nechybí dobrá nálada, legrace a celkově pozitivní atmosféra.

Podle ředitelky teambuildingové agentury Adventura s.r.o. Mgr. Radky Maňákové, Ph.D. (www.adventura.cz) se pod teambuilding obecně zahrnuje i oblast „TEAMSPIRIT“ a „FUN“. Teamspirit se používá především pro stmelení kolektivu a k podpoře loajality k zaměstnavateli. Doporučuje jej tedy především těm firmám, kterým záleží na loajalitě svých zaměstnanců a které chtějí vytvářet společného týmového ducha ve firemní kultuře. Fun je pak programem zaměřeným na netradiční zážitky a jsou často poptávány jako odměna pro zaměstnance. Aktivity už nejsou pouze týmové, ale ve velké míře spíše individuální (např. motokáry, čtyřkolky, střelba z luku, bungee-jumping apod.).

Kroky vedoucí k úspěšnému teambuildingovému kurzu

Nejzákladnější kroky lze zřejmě zformulovat do jakýchsi otázek, kdy hledání odpovědí pomáhá dojít k teambuildingového kurzu šitém na míru.

1 Čeho chci teambuildingovým kurzem docílit?

V první řadě by si měla společnost promyslet, co od teambuildingového kurzu očekává. Zda je jejím cílem zlepšit firemní kulturu, stmelit kolektiv, ukázat týmu cestu, jak spolu efektivněji komunikovat a spolupracovat, zvýšit jeho efektivnost a produktivitu nebo chce „jen“ odměnit své zaměstnance za dobrou práci a úspěšný rok.

2 Jakou agenturu vybrat? Na co se při výběru zaměřit, aby bylo dosaženo cílů?

Vybrat správnou agenturu je snad nejdůležitějším krokem při cestě k efektivnímu teambuildingovému kurzu. Je užitečné věnovat hledání a výběru dostatek času a nic neuspěchat. Vy jste zákazníkem a určitě chcete za své peníze získat tu nejlepší službu, která bude mít vámi požadovaný efekt.

Velkým pomocníkem mohou být reference od jiných firem či dlouhodobé zkušenosti agentury v organizování teambuildingových kurzů. Radka Maňáková radí: Zajímejte se o to, jakou má taková firma lektorskou základnu a jaké způsoby vzdělávání a povinné certifikace musí absolvovat její lektoři. V tuto chvíli totiž přibývají na trhu desítky firem každou sezonu, jsou však často firmou jednoho muže a náhodně najatých „kamarádů“ na získanou akci. K tomu, aby jste měli opravdu kvalitní program, a to jak v oblasti teambuildingu, teamspiritu či funu, potřebujete lektory s dobrou znalostí fungování týmu.

Jen agentura s dlouhodobými zkušenostmi a znalostmi v oblasti budování a fungování týmu může reagovat na měnící se potřeby zákazníka, potažmo týmu, během kurzu a docílit tak spokojenosti a splnění vašeho cíle. Důležité také je, aby agentura dbala na bezpečnostní pravidla, dodržovala platnou legislativu a určité etické normy. Takové agentury jsou pak sdruženy v Profesním sdružení pro zážitkové vzdělávání (www.pszv.cz).

3 Projednat s agenturou nejvhodnější kurzy vyhovující potřebám společnosti

Tím, že vybereme agenturu, vše nekončí, ale teprve začíná. Firma by určitě měla spolupracovat s agenturou na přípravě programu, sdělit jí své požadavky, co si od kurzu slibuje, čeho chce jeho pomocí dosáhnout, kolik peněz chce max. investovat atd. Agentura by měla přijít s doporučeními a návrhy nejvhodnějších kurzů a přizpůsobit je pro konkrétního klienta.

Kolik stojí teambuildingový kurz

Paradoxně se výše ceny neodvíjí od druhu kurzu, ale především od množství lektorů podílejících se na daném kurzu. Mělo by platit, že 1 lektor připadne na max. 8 – 10 lidí. Orientační ceny jsou pak v případě teambuildingu při 20 účastnících a v délce trvání min. 2,5 dne asi 87 tis. Kč. Nejčastější jednodenní teamspirit při počtu 50 – 60 osob okolo 70 tis. Kč včetně večerní párty. Co se týče funu, zákazníci si u společnosti Adventura s.r.o. nejčastěji objednávají půldenní kurz pro 100 osob. Cena se pohybuje okolo 90 tis. Kč.

Ceny jsou základní a orientační. Vždy záleží na požadavcích a potřebách každé firmy. Samozřejmě k základu kurzu samotného lze dojednat navíc i další aktivity, jako je třeba ochutnávka vín, trampolína, karaoke, paintball apod.

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).