Hlavní navigace

Názory k článku Z diskuze: Číslování faktur a odčitatelné položky

 • 28. 5. 2008 13:53

  Klára Soukupová
  Přidávám kompletní přehled daňových výdajů zaměstnanvatele a zdanitelných příjmů zaměstnanců při lékařské prohlídce:

  Lékařská péče u závodního nebo smluvního lékaře proplacená zaměstnanci je daňovým výdajem zaměstnavatele, zaměstnanec nedaní příjem, příjem (propalcená částka) nepodléhá pojistnému.

  Vstupní lékařská prohlídka v zařízení preventivní péče nebo u smluvního lékaře je daňovým výdajem zaměstnavatele, zaměstnanech opět příjem nedaní, zaměstnanec neplatí z takového příjmu pojistné.

  Poplatek za výpis ze zdravotní dokumentace u praktického lékaře, který je proplacený zaměstnanci je pro zaměstnavatele daňovým výdajem, pro zaměstnance není příjem zdanitelný, neplatí pojistné.

  Pozor, vstupní lékařská prohlídka u praktického lékaře proplacená zaměstnanci není daňovým výdajem zaměstnavatele! (§ 24 zákona o dani z příjmů)