Hlavní navigace

Co chystá nová vláda? Konec EET, daňové prázdniny či valorizaci slevy na dani

9. 11. 2021
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Nová vláda chce definitivně ukončit EET, zavést daňové prázdniny pro rodiny a valorizaci základní slevy na poplatníka. Přinášíme přehled plánovaných změn.

Ke dříve slibovanému snížení sociálního pojištění na straně zaměstnavatelů o 2 procentní body dojde za předpokladu, že se konsolidují veřejné finance. Sociální pojištění by se nicméně mělo snížit u částečných úvazků. Vyplývá to z koaliční smlouvy, kterou včera podepsali zástupci nově vznikající vládní koalice.

Co se dozvíte v článku
  1. Koaliční smlouva uzavřena
  2. Zvýší se limit pro registraci k DPH
  3. Pokles sociálního pojištění jen u částečných úvazků
  4. EET skončí
  5. Kontrolní hlášení dozná parametrických změn
  6. Účetnictví půjde vést i v eurech
  7. Měl by vzniknout Portál podnikatele

Koaliční smlouva uzavřena

Koalice Spolu a Pirátů a Starostů včera uzavřely koaliční smlouvu. Kromě rozdělení ministerstev a principů koaliční spolupráce obsahuje i program, který chce nová vláda prosazovat. Řada věcí se týká i podnikání či daňového systému.

V oblasti veřejných financí se vláda zavazuje k co nejrychlejšímu splnění maastrichtských kritérií, tedy ke snížení schodku rozpočtu pod 3 % HDP. Stejně tak nová koalice slibuje, že kapitálové výdaje budou tvořit alespoň 10 % z celkového státního rozpočtu.

Zvýší se limit pro registraci k DPH

Změny se dotknou také daní. Jak už nejsilnější politická uskupení avizovala před volbami, měla by se zvýšit hranice pro povinnou registraci k DPH na 2 mil. Kč. Nejenže se tento slib dostal do koaliční smlouvy nové vlády, ale už stávající kabinet rozhodl, že Česko požádá Evropskou komisi o výjimku, aby mohl limit pro registraci k DPH zvýšit.

Psali jsme: Česko požádá o zvýšení hranice pro registraci k DPH na 2 miliony korun

Aktuálně je limit nastaven na úrovni 1 milionu korun. Tato částka vychází z ročního obratu 35 000 EUR v ekvivalentu národní měny při kurzu platném ke dni našeho přistoupení do EU. Zvýšit hranici lze jen na základě žádosti podané u Evropské komise a schválené Radou EU. V únoru 2020 nicméně vyšla v Úředním věstníku Evropské unie směrnice, která se týká zvláštního režimu podpory malých a středních podniků, kdy členské státy budou mít nově možnost se od roku 2025 svobodně rozhodnout pro vznik plátcovství DPH až na 85 000 EUR.

Vláda chce dále zavést pravidelnou valorizaci slevy na poplatníka. Ta se letos po dlouhých letech zvýšila z 24 840 Kč na 27 840 Kč. Navíc už je schváleno další její navýšení od roku 2022, a to na 30 840 Kč. V koaliční smlouvě se nachází i zavedení daňových prázdnin se zastropováním výše příjmů pro rodiny, které čerpají rodičovský příspěvek nebo mají tři a více dětí.

Pokles sociálního pojištění jen u částečných úvazků

Nová vláda by sice ráda prověřila možnost zrušení nesystémových daňových výjimek, zároveň však navrhuje zavést možnost odečíst si z daní platby za pečovatelské služby (do určitého limitu). Snížení sociálního pojištění na straně zaměstnavatelů o 2 procentní body, které měla v programu koalice Spolu, se dostalo i do koaliční smlouvy, ale dojde k němu jen za předpokladu konsolidovaných veřejných financí. Sociální pojištění by se naopak mělo snížit u částečných úvazků. Zavedeme možnost platit 1 % svého důchodového pojištění rodičům nebo prarodičům, dodává se v koaliční smlouvě.

Vláda chce též zvýšit limity pro dohody o provedení práce a pracovní činnosti, ze kterých se neplatí pojistné. V koaliční smlouvě je i zavedení valorizačního mechanismu minimální mzdy.

EET skončí

Jak už server Podnikatel.cz upozorňoval hned po volbách, do koaliční smlouvy se také dostalo zrušení EET. Ta je v současnosti pozastavena do konce roku 2022. Dle plánů končící Babišovy vlády se měla EET znovu spustit 1. ledna 2023, kdy se do evidence měly zapojit i poslední dvě vlny podnikatelů (řemeslníci, advokáti, lékaři atd.). Pokud nový kabinet splní svůj slib, EET už se neobnoví.

V oblasti daní by mělo vzniknout pravidlo daňové brzdy, které stanoví strop daňového břemene. Jakmile jej složená daňová kvóta dosáhne, zvyšování daní bude automaticky vyloučené. Vláda chce zpřísnit i rozpočtová pravidla a usilovat o to, aby se fiskální ústava stala ústavním zákonem. Upravíme výdajové pravidlo, aby nebylo možné zvyšovat vládní výdaje bez ohledu na naše rezervy a hospodářskou situaci, píše v koaliční smlouvě

Odliv dividend do zahraničí má řešit zvýhodnění reinvestic zpět do české ekonomiky a také vznik minimální daně z příjmů právnických osob, který chce vláda podpořit na půdě EU a OECD. Minimální daň pro firmy podle nové koalice zajistí, že se zisky mezinárodních korporací budou danit tam, kde vznikají. Firmy z daňových rájů budou odstřiženy od veřejných peněz a firmy, které čerpají dotace, investiční pobídky a získávají veřejné zakázky, budou muset transparentně doložit skutečné majitele.

Kontrolní hlášení dozná parametrických změn

Koalice má v plánu snížit DPH u výstavby či rekonstrukce bytů a domů. U DPH je dále možné, že se sníží sazby u ekologických výrobků. Kontrolní hlášení by mělo doznat parametrických změn. Spotřební daně budou podle představ koalice zohledňovat škodlivost. V oblasti daně z nemovitých věcí by obce měly získat další možností obcí při stanovení koeficientu základní sazby daně. Ty přitom už od letošního roku mohou stanovovat odlišné místní koeficienty pro jednotlivé své části a rovněž už není třeba, aby byl místní koeficient celé číslo. Nově je možný ve výši v rozmezí 1,1 až 5, přičemž musí být stanoven s přesností na jedno desetinné místo.

Účetnictví půjde vést i v eurech

V oblasti účetnictví by se měl snížit počet odpisových skupin a u vybraných zkrátit doba odpisování. V neposlední řadě koalice slibuje, že umožní vést účetnictví a daňovou evidenci v eurech a zautomatizuje zakládání účetních výkazů do sbírky listin. Zde platí od letošního roku novinka, kdy obchodní korporace mají možnost předat účetní závěrku do sbírky listin veřejného rejstříku prostřednictvím podání u příslušného správce daně z příjmů.

Psali jsme: Velký rozcestník změn v roce 2021, které se dotknou podnikatelů

Měl by vzniknout Portál podnikatele

Nová vláda chce zajistit uživatelsky přívětivý jednotný standard portálů veřejné správy. Ve spolupráci se zástupci podnikatelských organizací plánuje doplnit portály veřejné správy o bezplatně přístupný Portál podnikatele, který bude zprostředkovávat jak komunikaci vůči veřejné správě, tak také mezi podnikateli samotnými. Jeho provozem by byly pověřeny podnikatelské organizace.

Content First

Portál by tak měl navázat na již dva a půl roku fungující Právní elektronický systém – PES, který spravuje Hospodářská komora ČR a který podnikatelům umožňuje přehledně sledovat povinnosti, které mají vůči státu, a také na portál MOJE daně, jehož prostřednictvím lze vyřizovat daňové povinnosti online. V souvislosti s portálem MOJE daně plánuje koalice zavést jednotné inkasní místo a sjednotit tak poplatkové a odvodové povinnosti občanů a podnikatelů. Rovněž by se měly rozšířit funkce CzechPOINTů a zavést ve stejném rozsahu telefonické, informační a transakční linky s asistentem.

Nová koalice se chce v oblasti digitalizace rovněž zaměřit na vendor lock-in (proprietární uzamčení), navrhnout cestu pro jejich ukončení a zabránit jejich vzniku do budoucna. Software vytvářený na zakázku bude otevřený (zdrojový kód bude použitelný i dalšími subjekty při zachování práv a ochrany duševního vlastnictví).

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).