Hlavní navigace

Co přinese novela o platebním styku? Žádné revoluční změny

15. 10. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Na projednání čeká novela o platebním styku, tedy zákon č. 370/2017. Čeho se změny dotknou a co přinesou nového?

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 5/2019 Sb., se měl původně projednávat už v lednu letošního roku. Jeho předkladatelem byla ministryně financí a 4. května byly změny projednány vládou a schváleny. Návrh byl rozeslán poslancům jako tisk dne 13. 5. 2020 a jeho projednání bylo možné od 24. května. Nyní je projednávání tohoto tisku navrženo na pořad 62. schůze konající se od 20. října 2020 a činnost zákona se stanovuje na 1. ledna 2021. 

Novela se dotkla on-line plateb

Novela vychází ze směrnice Evropského parlamentu o platebních službách na vnitřním trhu (PSD2) z roku 2015, která o rok později vstoupila z platnost. Novela zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku je tedy hlavním nositelem PSD2 v českém právním prostředí. Její účinnost je v plném znění u nás od 14. září 2019 a přinesla především změny v on-line platbách nebo se zabývala multibankingem. 

On-line platby musí probíhat v režimu takzvaného silného ověření klienta (SCA – Strong Customer Authentication), což se projevuje tak, že při zadání platby musí klient prokázat svou identitu prostřednictvím alespoň dvou ze tří kritérií, kterými jsou znalost, držení a inherence. Znalost je například PIN nebo heslo, držení se týká věcí (platební karta, mobilní telefon) a inherence se vztahuje k biometrickým údajům, jako je otisk prstu.

Multibanking znamená propojení bank a umožňuje ovládání z jednoho účtu u jedné banky také účty u jiných institucí. Propojení bankovních účtů do jedné aplikace a jejich obsluha může fungovat a může přispět ke zvýšení pohodlí klientů, což ukázala na svých projektech například Banka CREDITAS. Jejich člen představenstva zodpovědný za IT Kamil Rataj upozorňuje, že budoucnost nebude o multibankingu jako takovém, ale o tom, že k účtům v bance budou moci klienti přistupovat z různých aplikací, které jim přinášejí nějaký užitek. Na to budou podle něj banky postupně stále lépe připraveny a v souladu s regulací budou muset umožnit obsluhu stále širšího portfolia služeb.  

Jde o technické nedostatky

Návrh novely zákona upravuje některé technické nedostatky současného změní, které se ukázaly po dobu jeho účinnosti. Bez těchto změn by byla další aplikace zákona provázena nejasnostmi. V důvodové zprávě jsou z těchto navrhovaných změn zdůrazněny ty dílčí změny v licenčních požadavcích pro poskytovatele platebních služeb malého rozsahu a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu, úprava přístupu k platebním účtům nebankovními poskytovateli platebních služeb a zavedení veřejnoprávní sankce při porušování podmínek poskytování služby dynamické směny měn („Dynamic Currency Converison) a zároveň pak i zavedení nové licencované kategorie poskytovatele této služby. Podle názoru Františka Schirla z Weinhold Legal v článku účelem novely zákona není revoluce v oblasti platebních služeb, nýbrž odstranění některých nedostatků, které byly identifikovány v rámci dosavadní aplikace zákona. 

Změny u dynamické směny měn

Se zkratkou DCC se můžete setkat především při výběru hotovosti z bankomatu v zahraničí. Jedná se o směnu, kterou vám bankomat nabídne, a pokud ji přijmete, přepočte bankomat částku na koruny sám, ale často kurzem výhodným spíše pro jeho provozovatele než pro vás. Novela tak zavádí novou licenční kategorii poskytovatele dynamické směny měn. Tento subjekt bude moci poskytovat službu směny měn, která je před zahájením platební transakce nabízena plátci prostřednictvím bankomatu, což je nyní možné bez speciálního povolení. Povolení k činnosti bude udělovat Česká národní banka. 

Poskytovatel dynamické směny měn a osoby oprávněné poskytovat platební služby budou muset České národní bance hlásit umístění každého bankomatu, jehož prostřednictvím službu dynamické směny měn poskytuje. Důvodem je možnost účinnějšího dohledu vykonávaného Českou národní bankou. 

Přísné pokuty

Poskytovatelům platebních služeb malého rozsahu a vydavatelům elektronických peněz malého rozsahu hrozí sankce za nevedení systému řízení bezpečnostních a provozních rizik až do výše 5 milionů korun. Pokuty budou nově hrozit také za požadování úplaty za použití platebního prostředku nebo porušení novelizovaného nařízení o přeshraničních platbách. Když by došlo k opakovanému porušování povinností stanovených zákonem nebo jiným právním předpisem, ukládá současné znění zákona České národní bance povinnost odejmout udělené povolení k činnosti. Tento následek se nicméně jeví jako nepřiměřeně přísný. Novela tak stanoví, že opakované porušování povinností bude spadat pod důvody, na základě kterých Česká národní banka může odejmout povolení k činnosti. Dochází tak ke zmírnění následků takového jednání, doplňuje František Schirl.  

Další novinky

Další změny týkající se bank přinesla novela zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech č. 338/2020 Sb., která vstoupila v účinnost 1. října letošního roku. Jak popisuje Česká národní banka, například klientům bank tento zákon zavádí větší informovanost v případě spojení bank nebo odprodeji části bankovních aktivit jiné bance. Tím se pro klienty mění jejich smluvní partner. Dojde-li v důsledku takové transakce k přesunu sídla banky do zahraničí, klienti budou mít možnost bezúplatně převést své vklady do jiné banky a dovědí se, ve kterém státě jsou nově pojištěny jejich vklady. 

Novelou se také upravuje oblast pojištění vkladů a dotýká se i družstevních záložen (kampeliček). Novela představuje celou řadu drobnějších změn, které si často vyžádala praxe a které na jednu stranu výslovně zavádí povinnost bankám jednat s odbornou péčí, ale na druhou stranu zmírňují jejich administrativní zátěž či zlepšují jejich postavení, uvádí se v tiskové zprávě.

Co by nyní podle vás podnikatelkám nejvíce podpořilo?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).