Hlavní navigace

Co všechno čeká OSVČ při zahájení podnikání?

25. 11. 2022
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Pokud se fyzická osoba rozhodne, že začne podnikat, čeká ji celá řada povinností, které musí před samotným zahájením činnosti splnit. Máme pro vás shrnutí těch nejdůležitějších administrativních úkonů.

Základních povinností pro podnikatele je celá řada. Pokud se fyzická osoba rozhodne, že bude podnikat, začíná zpravidla její cesta na živnostenském úřadě, aby získala potřebné podnikatelské oprávnění. Podnikatelé jsou však povinni hradit i odvody do státního rozpočtu. Tedy daně a zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Jaké jsou lhůty u jednotlivých úřadů k registraci a na co je dobré myslet?

Živnostenské oprávnění

Pokud chce fyzická osoba dosahovat příjmů jako osoba samostatně výdělečná činná a bude podnikat podle živnostenského zákona, musí svou živnost ohlásit na živnostenském úřadě nebo požádat o koncesi. Aby bylo živnostenské oprávnění vydáno, musí podnikatel splňovat podmínky, které jsou živnostenským zákonem stanoveny.

Některé živnosti mimo obecných předpokladů podnikatele (tj. plná svéprávnost, bezúhonnost) vyžadují i splnění dalších zvláštních podmínek, například odbornou způsobilost nebo praxi v oboru.

Žádosti nebo ohlášení k vydání živnostenského listu se podávají na tiskopisu a toto podání může podnikatel učinit u kteréhokoli živnostenského úřadu. Není tedy podstatné, kde má podnikatel trvalé bydliště. Žádost nebo ohlášení může být podáno i prostřednictvím CzechPOINTu.

Registrace k dani z příjmů

Místní příslušnost finančního úřadu se na rozdíl od živnostenského úřadu řídí trvalým bydlištěm fyzické osoby. Jakmile podnikatel získá živnostenské oprávnění, musí se do patnácti dní od získání tohoto oprávnění registrovat k dani z příjmů fyzických osob.

Registraci k dani z příjmů fyzických osob provede podnikatel prostřednictvím předepsaného formuláře. Pokud má osoba podávající přihlášku zřízenou datovou schránku, je povinna komunikovat se správcem daně elektronicky a učinit elektronické podání.

Registrace na sociálce

Podnikatelé se musí zaregistrovat také k místně příslušné správě sociálního zabezpečení, a to do osmi dní od zahájení samostatné výdělečné činnosti. Zálohy jsou potom tyto osoby povinny hradit již od měsíce, ve kterém se registrovaly nebo registrovat měly.

Pro první rok podnikání se osobám samostatně výdělečně činným zpravidla stanovují zálohy v minimální výši. To platí v případě, že má podnikatel příjem ze samostatné činnosti jako hlavní. V následujících letech se potom zálohy stanoví na základě podaného přehledu o příjmech a výdajích za uplynulý rok.

Registrace u zdravotní pojišťovny

Stejně tak jako u správy sociálního zabezpečení se musí osoby samostatně výdělečně činné registrovat i u zdravotní pojišťovny, a to do osmi dní od zahájení samostatné výdělečné činnosti. I v případě zdravotního pojištění jsou zálohy stanoveny od měsíce, ve kterém se podnikatel registroval nebo registrovat měl.

Pro první rok podnikání se osobám samostatně výdělečně činným zpravidla stanovují zálohy v minimální výši. V následujících letech se potom zálohy stanoví na základě podaného přehledu o příjmech a výdajích za uplynulý rok.

Podnikatelé se však mohou registrovat u zdravotní pojišťovny a okresní správy sociálního zabezpečení prostřednictvím jednotného registračního formuláře, který nahrazuje různé typy formulářů pro podání, která podnikatel činí před zahájením podnikání. Pozor však na to, že prostřednictvím jednotného registračního formuláře se nelze registrovat na finančním úřadu.

Výběr režimu zdanění

Podnikatelé se také musí už dopředu rozhodnou, jaké režimy zdanění budou chtít v rámci svého podnikání uplatňovat a jak budou chtít své příjmy a výdaje evidovat. Na výběr pak mají z několika možností:

  • Vedení daňové evidence
  • Vedení účetnictví
  • Uplatňování výdajů na základě % z příjmů – tzv. výdajové paušály
  • Režim paušální daně

Registrace k ostatním daním

Podnikatelé však mohou mít i další povinnosti související s daněmi. Například v případě zaměstnávání osob mají povinnost registrovat se ke srážkové dani nebo k dani ze závislé činnosti. Lhůta pro podání registračního formuláře je do 8 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost srazit daň.

Pokud podnikatel překročí obrat pro účely zákona o dani z přidané hodnoty, má povinnost se do 15 dní od překročení obratu registrovat k dani z přidané hodnoty jako plátce daně. Existují ale i další případy, kdy má podnikatel povinnost se registrovat k dani z přidané hodnoty, a to buď jako plátce, nebo jako identifikovaná osoba.

Co jste se v článku dozvěděli?

Jaké úřady musí podnikatel navštívit při zahájení podnikání?
Minimálně živnostenský úřad, podniká-li podle živnostenského zákona, správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovnu a finanční úřad.
Kde může ohlásit živnost?
Na kterémkoli živnostenském úřadu.
Na jaký finanční úřad musí podat přihlášku k dani z příjmů?
Místní příslušnost u fyzických osob se řídí místem trvalého bydliště fyzické osoby.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).