Hlavní navigace

Daň z nemovitostí v roce 2012. Víme, co se mění

27. 12. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 329515
Na dani z nemovitostí si příští rok řada občanů připlatí. Novinky se rovněž některých podnikatelů. Je však otázkou, zda na nich vydělají, či naopak.

Daň z nemovitostí se v roce 2012 opět mění. Novinky pocítí především občané pětiny ze okresních měst, kterým se daň kvůli nárůstu koeficientů zvýší. Změny se dotknou také těch, kteří platí daň za zpevněné plochy užívané k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní. Zde zůstává však otázka, zda si podnikatelé připlatí, či naopak ušetří. Záleží totiž na tom, jak zpevněnou plochu doposud přiznávali.

Daň v řadě měst vzroste

Už před několika měsíci bylo jasné, že si velká část občanů Česka připlatí od roku 2012 na dani z nemovitostí. Takřka 20 % okresních měst totiž zvýšilo nějaký z koeficientů, ze kterých se daň vypočítává. Nejčastěji tak učinili pomocí místního koeficientu, kterým mohou obce zvýšit daň od roku 2009, kdy jim tuto možnost přinesl zákon Topolánkovy vlády. Mezi okresní města, kterým daň příští rok vzroste, patří například Beroun, Kolín, Kutná Hora, Mladá Boleslav, Louny, Most, Liberec nebo Rychnov nad Kněžnou. Vyšší daň z nemovitostí se netýká jen okresních měst ale rovněž i menších měst, třeba Rožnova pod Radhoštěm nebo Valašského Meziříčí.

Všichni občané, kterým vyhláškou obce stoupne od 1. ledna daň z nemovitostí, nemusí podávat nové daňové přiznání. Výši nově vyměřené daně sdělí finanční úřad poplatníkovi rozhodnutím, jímž je platební výměr nebo hromadný předpisný seznam. Složenku pro úhradu daně z nemovitostí, na jejíž alonži jsou informace o výši daně a stavu osobního daňového účtu, obdrží všichni poplatníci. Tedy nejen ti, kterým daň vzrostla, ale také občané, kterým se oproti roku 2011 daň nijak nezměnila. Čtěte více: Pětina okresních měst zvýší daň z nemovitostí, přinášíme jejich komplexní tabulku

Zpevněné plochy dostávají vlastní sazbu

Oproti letošnímu roku dochází dále ke změně zdanění zpevněných ploch, respektive k upřesnění výkladových nejasností. Na začátku léta totiž prošla novela zákona o dani z nemovitostí (nabude účinnosti 1. ledna 2012), která zavádí speciální sazbu daně z pozemků pro zpevněné pozemky užívané k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní. Důvodem pro přijetí novely byly letité spory o to, zda plošná stavba postavené na pozemku patří k pozemku, či je věcí oddělenou od pozemku. Tedy zda se zpevněné plochy mají danit jako daň z pozemků (nižší sazba), nebo jak daň ze staveb.

Co jsou zpevněné plochy

Za zpevněné plochy se považují pozemky nebo jejich části evidované v katastru nemovitostí s druhem pozemku ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří, jehož povrch je zpevněn stavbou bez svislé nosné konstrukce. Jedná se například o komunikace, parkoviště, výstavní plochy, plochy pro překládání zboží, manipulační plochy mezi jednotlivými budovami a další.

Poplatníci se samozřejmě snažili přiznávat zpevněné plochy jako pozemky, zatímco úřady tlačily na to, aby se zpevněné plochy zdaňovaly jako daň ze staveb. Kvůli těmto protichůdným snahám tak museli často rozhodovat správní soudy. Při rozhodování se soudy zaměřovaly především na to, zda jde o samostatně existující nemovitou věc, nebo o způsob využití pozemku, který nemůže existovat samostatně. Jenže ani soudy nerozhodovaly stejně a příslušné judikáty si často protiřečily.

Nové sazby, starý problém?

Nově se tak zpevněné plochy považují definitivně za pozemek, zavádí se pro ně však zvláštní sazby daně. Ta činí 5 Kč za m2 nebo 1 Kč za m2, pokud plocha slouží k zemědělské prvovýrobě, lesnímu a vodnímu hospodářství. Pokud zpevněná plocha pozemku slouží k různým podnikatelským činnostem a není možné vymezit rozsahy výměry zpevněné plochy pozemku sloužící jednotlivým činnostem, použije se vyšší sazba daně, tj. 5 Kč za m2, tj. sazba určena pro jiné než zemědělské podnikání. Čtětě více: Nemovitosti k podnikání budou platit poloviční daň, umožnila to nenápadná novela

Podnikatelé, kteří dosud přiznávali zpevněnou plochu jako stavbu, ušetří minimálně polovinu. V současnosti totiž platí 2 Kč za m2 za zemědělskou plochu a 10 Kč za m2 v případě ostatního podnikání. Zároveň se už zpevněných ploch netýká koeficient 1,5, jenž mohou stanovit pro podnikatele jednotlivé obce, protože koeficient lze zavést pouze pro stavby. Jenže novela neznamená zlepšení pro všechny podnikatele. Ti, kteří do současnosti vykazovali zpevněné plochy jako pozemek, si připlatí 25krát tolik, jelikož sazba pro pozemky nyní činí 0,2 Kč za m2.

Odborníci ovšem upozorňují, že ani nová změna nemusí přinést požadované upřesnění. Novela totiž nerozlišuje mezi stavbou ve smyslu občanskoprávním a stavbou ve smyslu stavebního zákona. Podle odborníků tak může být nemovitost, která je v katastru nemovitostí evidována jako „Ostatní plocha” nebo „Zastavěná plocha a nádvoří”, teoreticky klidně dále daněna jako stavba k podnikatelské činnosti či ostatních plocha.

MM_socky3

Přiznání se musí podat do konce ledna

Každopádně musí všichni, kterých se tato novinka dotkla, podat do konce ledna nové daňové přiznání. Podnikatelé naopak nemusí znova zjišťovat výměru zpevněných ploch.
V přiznání pak jen zařadí zpevněnou plochu do daně z pozemků a zdaní příslušnou sazbou. Ostatní věci, které souvisejí s daní z nemovitostí, pak zůstávají nezměněny. Pokud daň nepřesáhne 5000 Kč, je splatná najednou nejpozději 31. května 2012.

Jestliže daň přesahuje 5000 Kč, je splatná ve dvou stejně velkých splátkách do 31. května a do 30. listopadu 2012. K zaplacení daně z nemovitostí mohou poplatníci použít složenky typu A s alonží, kterém by jim měly zaslat příslušné finanční úřady. Jak uvádí rok starý daňový řád, v den splatnosti musí mít finanční úřad již peníze na účtě, daň se proto vyplatí uhradit s několikadenním předstihem. Daň lze též zaplatit v hotovosti na pokladně finančního úřadu v jeho pokladních hodinách. Čtěte také: Komplexní návod, jak na daň z nemovitostí

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).