Hlavní navigace

Daňová reforma: Víme, co se změní

8. 11. 2011
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Tzv. daňová reforma, která novelizuje klíčové daňové a další zákony, putuje Poslaneckou sněmovnou. Co se hlavně změní, pokud projde?

V Poslanecké sněmovně je nyní vládní návrh zákona související se zřízením jednoho inkasního místa („daňová reforma“), který přinese změnu klíčových daňových, pojistných a souvisejících zákonů. Zákon mění například následující zákony:

Celkem se novela dotkne celkem sedmi desítek zákonů a vyhlášek. Podle ministra financí, Miroslava Kalouska , je cílem celé novely dosažení jednoduchého a přehledného systému, který by přispěl k dlouhodobé stabilitě bez nesystémových zásahů a ke snížení administrativních nákladů daňových poplatníků i státu. Vybíráme nejdůležitější změny, které se – pokud se ještě během legislativního procesu nezmění a projdou – dotknou především osob samostatně výdělečně činných, právnických osob a zaměstnanců.

Jednotné inkasní místo

Pozitivní je pro daňové subjekty – fyzické i právnické osoby – zavedení jednotného inkasního místa, které by znamenalo snížení byrokratické zátěže. Nyní totiž musí daňové subjekty komunikovat zvlášť s finančními úřady, se správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami ad. Nově by komunikace probíhala pouze v rámci jednoho inkasního místa. Podání bude na jediném formuláři a platit daně i odvody půjde na jediný převodový účet, ne tedy na řadu jednotlivých účtů, jak tomu je třeba nyní.

OSVČ

OSVČ zřejmě čekají změny v podobě vyšší daně z příjmů. Zároveň se větší počet OSVČ bude muset stát ze zákona plátci DPH. Sníží se totiž příjmová hranice, kdy je registrace k DPH povinná.

Vyšší daň z příjmů, pokles sociálního a zdravotního pojištění

Chystá se růst daně z příjmů, místo dosavadních 15 % by OSVČ platily 19 % ze základu daně po odečtení slev a zvýhodnění. Sociální a zdravotní pojištění by mělo klesnout na 6,5 % (ze stávajících 29,2 % a 13,5 %), ale neplatilo by se jako nyní z 50 % vyměřovacího základu, nýbrž ze 100 %. V případě minimálních plateb musí OSVČ počítat s tím, že ze systému sociálního zabezpečení dostanou méně, než by obdržely nyní. Jedná se především o důchody. Ty se budou odvíjet od výše skutečných odvodů. Čtěte více: 5 novinek, které podnikatele na daňové reformě nepotěší

DPH

OSVČ, které dosáhnou určité výše příjmů, se budou muset registrovat jako plátci DPH. A to ti s příjmy mezi 750 tisíc korun a 1 milion korun ročně. Na hranici 750 tisíc korun totiž klesá hranice příjmů nutných k povinné registraci k DPH. Čtěte také: Většina OSVČ zůstane po reformě na svém, či dokonce prodělá

Firmy: Daň z příjmů, odvody

Sazba daně z příjmů právnických osob zřejmě zůstane na 19 %. V návrhu ale je změna odvodů za zaměstnance na sociální a zdravotní pojištění. Nově se počítá s tím, že by zaměstnavatel místo dvou pojištění za zaměstnance platit 32% daň z úhrnu mezd. Strop pro tuto daň by činil čtyřnásobek průměrné mzdy vynásobený počtem zaměstnanců. Mohlo by to v konečném důsledku znamenat, že některé firmy zaplatí za své zaměstnance více než v současnosti. Čtěte více: Firmy na dani z úhrnu mezd prodělají, prakticky totiž skončí stropy pojistného

Rozšířit se má také základ daně, a to o řadu plnění, z nichž se pojistné dosud neplatilo. Jedná se například o odstupné a další odstupné, odchodné a odbytné poskytované na základě zvláštních právních předpisů a odměnu při skončení funkčního období náležející podle zvláštních právních předpisů. Také tato plnění se tak budou počítat do základu daně z úhrnu mezd. Obecně platí, že základem bude úhrn příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků. Záleží tak, co všechno zákonodárci příjmů ze závislé činnost a funkčních požitků prosadí.

Chystají se také změny zdanění a pojistného u dohody o provedení práce. Zvažuje se, že u příjmů nad 5000 korun by se i u těchto dohod odváděly státu daně. Čtěte více: Na kolik reforma skutečně sníží přímou daňovou zátěž OSVČ a firem?

Zaměstnanci

Zaměstnance podle navrhovaných změn čeká zrušení superhrubé mzdy, sjednocení odvodů a změní se například pravidla pro využití slevy na poplatníka. Na jednacím stole politiků jsou stále zaměstnanecké benefity, především stravenky, které novela navrhuje zrušit.

Zrušení superhrubé mzdy, daň z příjmů

Novinkou je zrušení superhrubé mzdy a zavedení 19% daně z příjmů, která by se platila z hrubé mzdy. Fakticky by tak došlo ke snížení daňového zatížení. Stávající 15% sazba ze superhrubé mzdy totiž znamená přibližně 21% zdanění hrubé mzdy.

Odvody

Zaměstnancům se sjednotí odvody na sociální a zdravotní pojištění na úrovni 6,5 %. Pro zaměstnance to znamená o 2 procentní body vyšší zdravotní pojištění.

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví
PhDr. Dagmar Kučerová
mzdový poradce

Sleva na dani

Nově nebudou moci zaměstnanci s příjmem nad čtyřnásobek průměrné mzdy využívat slevu na dani na poplatníka. Zdravotní pojištění se má zastropit na šestinásobku průměrné mzdy, sociální pak na čtyřnásobku. V praxi to znamená, jak spočítal server Měšec.cz, že s příjmy do 50 tisíc měsíčně si zaměstnanci polepší, od této hranice pak lehce pohorší. Čtěte více na serveru Měšec.cz: Daňová reforma v roce 2012: zdražení i úspory pro běžné lidi

Zaměstnanecké benefity

Součástí reformy je také zrušení daňového zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů. Pokud by k tomu došlo, dotklo by se to hlavně stravenek a v případě některých specifických oborů i režijních jízdenek. Zrušení daňového zvýhodnění benefitů by měl vykompenzovat zaměstnanecký paušál ve výši 3000 korun za rok. V podstatě by tak šlo o další slevu na dani. Čtěte více: Daňová reforma v praxi, tisíce podnikatelů se stanou plátci DPH

Zrušení odpisů od daňového základu

Od daňového základu by naopak nešel odečíst příspěvek odborové organizaci a platby za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělání. U hypotéky uzavřených po 1. lednu 2012 již nebude možné odepisovat úroky od daňového základu. U dříve sjednaných smluv poklesne maximální výše ročního odpočtu ze 300 na 150 tisíc. Státní příspěvek na stavební spoření by měl zůstat na stávajících 2000 korunách.

MM_socky3

Dědické a darovací daně, daň z převodu nemovitostí

Sazby daně se mj. zjednodušují do jedné sazby. Sazba daně dědické by měla být nově 9,5 %, sazba daně darovací 19 % a sazba daně z převodu nemovitostí 3 %. Dosud se daň počítala podle skupiny osob, do které dědic patřil, a základu daně.

Aktuálně to přitom vypadá, že daňová reforma sice vstoupí k 1. lednu 2012 v platnost, ale účinná bude až od 1. ledna 2014 (nikoliv 2013, jak měla vláda původně v plánu).

Foto: www.isifa.com

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).