Hlavní navigace

Daňová reforma v praxi, tisíce podnikatelů se stanou plátci DPH

25. 8. 2011
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 329515
Navzdory tomu, že jako celek daňovou reformu podnikatelé vítají, některé změny by nejraději neviděli. Nejde přitom jen o medializované stravenky, tisíce podnikatelů se totiž kvůli nižšímu limitu stanou plátci DPH.

Daňová reforma z pera ministra financí Miroslava Kalouska prošla vládou a nyní míří do poslanecké sněmovny. Obsahuje například vznik jednoho inkasního místa, zrušení superhrubé mzdy, změnu daní z příjmů fyzických osob a výpočtu sociálního a zdravotního pojištění. Přestože většinu změn podnikatelé vítají, najdou se opatření, která jim zrovna radost nedělají. Jedná se hlavně o zrušení daňového zvýhodnění stravenek a snížení hranice pro povinnou registraci k DPH na 750 000 korun. Většina novinek by měla nabýt účinnosti od roku 2013. Čtěte také: Snížení paušálů nebo limitu pro DPH. Příležitost pro účetní a poradce

O stravenky bude ještě boj

Vláda včera navzdory nepřítomnosti ministrů za TOP 09 schválila daňovou reformu, kterou připravil ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09). Příslušné zákony nyní zamíří do parlamentu, kde se však dá očekávat, že se o jednotlivá ustanovení ještě strhne tvrdá bitva. Věci veřejné už totiž avizovaly, že by některé části reformy rády v poslanecké sněmovně změnily. Konkrétně jde o úpravu podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením a daňové zvýhodnění stravenek. Čtěte více: Když stravenky, tak je chceme i pro živnostníky, říkají podnikatelé

Především právě stravenky vzbuzují zřejmě nejvíce emocí. Proti konci jejich daňového zvýhodnění se totiž staví jak odbory, tak zaměstnavatelé. Obě skupiny věří, že dojde ještě k jednání a že zvýhodnění stravenek nakonec zůstane. Miroslav Kalousek sice několikrát potvrdil, že v této oblasti nehodlá ustupovat, ale podobný postoj zaujímal ministr i před třemi lety ve vládě Mirka Topolánka, kdy nakonec tlaku ustoupil. Nyní ale trvá na tom, že jejich zvýhodnění skončí a že daňové úlevy nahradí zaměstnanecký paušál ve výši 3000 korun ročně.

Snížení hranice pro registraci k DPH se dotkne tisíců podnikatelů

Přestože se stravenky staly největší mediálním tahákem, reforma obsahuje řadu další zásadních změn. Mírně stranou zájmu zůstává novinka, která se negativně dotkne tisíců podnikatelů. Sníží se totiž hranice obratu pro povinnou registraci k dani z přidané hodnoty u osob povinných k dani, a to z 1 milionu korun na 750 000 korun. Jako jedno z kompenzačních opatření ke změnám v oblasti daně z příjmů se navrhuje od 1. ledna 2013 snížit výši obratu pro povinnost stát se plátcem z částky 1 000 000 Kč na 750 000 Kč za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců, uvedlo ministerstvo v důvodové zprávě k zákonu.

V současnosti přesahuje počet plátců DPH půl milionu (501 818), od kterých stát ročně vybere na DPH více než 250 miliard korun. Od snížení hranice povinné registraci si ministerstvo financí slibuje zvýšení příjmů o 1,7 miliardy korun v roce 2013 a o 3,6 miliardy korun v roce 2014. Tato změna se podle statistik Generálního finančního ředitelství dotkne zhruba 16 tisíc podnikatelů. Česká daňová správa eviduje z údajů daňových přiznání za zdaňovací období roku 2009 (rok 2010 není kompletní) 5 837 fyzických osob a 10 519 právnických osob s obratem od 750 tis. Kč do 1 mil. Kč, upřesnila serveru Podnikatel.cz Jana Kaslová z Generálního finančního ředitelství.

Hranice obratu pro povinnou registraci k DPH se tak sníží znovu po 7 letech. K poslednímu snížení došlo v roce 2004 se vstupem Česka do EU. Tehdy poklesl limit o polovinu z 2 milionů na 1 milion korun. Jen o několik měsíců předtím se limit snižoval ze 3 milionů korun. Ministerstvo financí ovšem v důvodové zprávě k zákonu připomíná, že i hranice milionu korun (35 000 eur) byla výjimkou ze strany EU. Obvyklá výše je 5000 eur, popř. 10 000 eur. Nyní se navrhuje snížení obratu na úroveň přibližně 26 500 eur, tj. 750 000 Kč, vysvětlilo v důvodové zprávě ministerstvo. Čtěte více: Paragony nezahazujte. Budete je potřebovat

Přestože jako celek podnikatelé reformu vítají, snížení hranice pro registraci k DPH patří mezi opatření, se kterými zrovna příliš nesouhlasí. Podle nich se tím celkový výběr DPH nezvýší, jelikož malí plátci budou maximálně využívat odpočty DPH. Velká část živnostníků také využívá paušálních nákladů. S povinnou registrací jim naroste agenda – nově budou muset evidovat a pravidelně vykazovat náklady. Takže pohledem laika zvenčí to vypadá, že stát nevydělá, ale zase trošku znepříjemní živnostníkům život a přibude i práce na úřadech, domnívá se Tomio Okamura, tiskový mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. Nutno však dodat, že například Hospodářská komora ČR se snížením hranice souhlasila a v připomínkovém řízení dokonce navrhovala pokles na 300 000 korun.

Daně se z gruntu změní

Nově se také sjednotí přímé odvody a vznikne jedno inkasní místo, které ušetří státu i podnikatelům administrativní náklady. Místo tří plateb třem různým institucím (finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení) bude stačit jedna platba a jeden formulář. Skončit by po několika letech měla superhrubá mzda, výše daně z příjmů fyzických osob se má zvýšit z 15 na 19 %, bude se však počítat pouze z hrubé mzdy. Čtěte také: Na kolik reforma skutečně sníží přímou daňovou zátěž OSVČ a firem?

OSVČ se dále sjednotí sazby důchodového a zdravotního pojištění na úrovni 6,5 % (v současnosti se odvádí 29,2 % na důchodové pojištění a 13,5 % na zdravotní pojištění). Na druhou stranu výrazně vzroste minimální vyměřovací základ (nově se bude nazývat základ pojistného), ze kterého se budou OSVČ počítat minimální zálohy, a to na 1,2násobek průměrné mzdy. Podle propočtů serveru Podnikatel.cz by tak oproti stávajícím zálohám došlo dokonce k mírnému zvýšení minimálních záloh v řádu stokorun. Vzhledem k tomu, že minimální zálohy platí více než polovina OSVČ, znamenalo by to pro nadpoloviční většinu OSVČ prakticky zvýšení odvodů.

Zaměstnavatelé by dle reformy už nehradili pojistné na sociální zabezpečení a pojistné na veřejné zdravotní pojištění, nýbrž by odváděli daň z úhrnu mezd ve výši 32,5 %, které by zahrnovala i pojistné na úrazové pojištění. Současně by se měla o dva procentní body zvýšit sazba na zdravotní pojištění zaměstnanců, tedy na 6,5 %. Vláda pak schválila sjednocení sazby odvodů u hazardu na jednotnou minimální hranici 20 procent a zrovnoprávnila soukromé vědecké instituce se státními v oblasti daňových úlev.

účto únor klímová

Kalousek v některých věcech ustoupil

Navzdory tomu, že se stravenkami Miroslav Kalousek ustoupit nechce, u režijních jízdenek se tak nakonec stalo. Vláda se dohodla, že „režijky“ budou zdaňovány, avšak cenu stanoví normativní akt a daň se nebude počítat z tržní ceny jízdenek. Další změnou, která nebyla v původním návrhu, se stalo zrušení daní u dividend. Stejně tak ministr financí ustoupil u investičních pobídek, u kterých by daňové úlevy měly zůstat i nadále.

Tento krok podnikatelé i někteří odborníci vítají. Právě díky investičním pobídkám u nás působí řada firem s vyspělými technologiemi. Investoři postupně rozšiřují své aktivity do nevýrobních činností, především do výzkumu, vývoje a inovací, komentoval Jan Linhart, partner KPMG Česká republika. Jsme rádi, že se podařilo přesvědčit vládu, aby investiční pobídky v současné ekonomické situaci nerušila. Zrušení pobídek by ohrozilo příliv investic do naší ekonomiky a tvorbu nových pracovních míst, připojil se prezident Svazu průmyslu s dopravy ČR Jaroslav Hanák.

Změny, které přinese daňová reforma

 • Zrušení konceptu superhrubé mzdy
 • Zrušení některých daňových úlev
 • Vytvoření jednoho inkasního místa a harmonizace daně z příjmů fyzických osob s pojistným na sociální zabezpečení a s pojistným na veřejné zdravotní pojištění
 • Sjednocení sazeb daní z příjmů a daně darovací na 19 procentech
 • Sjednocení sazeb pojistného na sociální zabezpečení a na veřejné zdravotní pojištění u osob samostatně výdělečně činných a u zaměstnanců, a to na 6,5 procenta
 • Snížení obratu pro povinnou registraci k dani z přidané hodnoty u osob povinných k dani z 1 milionu Kč na 750 000 Kč
 • Nahrazení pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění u zaměstnavatelů daní z úhrnu mezd, která zahrne i pojistné na úrazové pojištění
 • Zrušení řady osvobození od daně z příjmů fyzických osob – u poplatníků daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků bude částečně kompenzováno novou roční slevou, která bude zohledňovat výdaje na dosažení příjmů
 • Zrušení daně z dividend
 • Zavedení nulového zdanění subjektů kolektivního investování a důsledného zdanění výplat ze systému
 • Zavedení povinné elektronické formy u vybraných podání
 • Sjednocení zdaňovacího období daně z příjmů fyzických osob a pojistných období pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění na roční bázi
 • Rozšíření uplatnění daňové informační schránky, která bude umožňovat jednoduchou komunikaci se správcem daně, včetně možnosti elektronických podání, která nebudou muset být opatřena elektronickým podpisem

Foto: www.isifa.com

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).