Hlavní navigace

Paragony nezahazujte. Budete je potřebovat

28. 7. 2011
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 397604
Legislativním změnám se nevyhne ani zákon o DPH. Mění se sazba DPH, podmínky registrace při překročení obratu a pravděpodobně i hranice limitu. Počet plátců daně zřejmě vzroste. Doklady o nákupu zboží je třeba uschovat. A to už nyní.

S legislativními změnami se to v poslední době jen hemží. Většina z nich je plánována od roku 2012. Je tedy relativně čas se na ně připravit. Ovšem plánovaná úprava zákona o dani z přidané hodnoty by neměla podnikatele překvapit. Je třeba jednat s předstihem.

Dohady kolem zvyšování sazby DPH

Že se bude zvyšovat sazba DPH není žádnou novinkou. Otázkou bylo o kolik. Vláda již před časem odsouhlasila návrh, kterým se zavede jednotná sazba 17,5 %. To ovšem až od roku 2013. Pro rok 2012 měla přechodně platit dolní sazba DPH ve výši 14 %, horní ve výši 20 %. Teprve v roce 2013 mělo dojít k jejímu sjednocení. Nedávno však přišlo ministerstvo s novým návrhem na zavedení jednotné sazby, a to již od roku 2012. Dokonce původní jednotnou sazbu zvýšili o 1 a půl procenta na 19  %. Návrh naštěstí neprošel a jsme opět na 14 a 20 % od roku 2012 a 17,5 % od roku následujícího. Doufejme, že definitivně. Čtěte více: Připravte si peněženky, zdražování bude vyšší. Říká nově vláda

Změny v registraci k DPH

O čem se diskutuje méně, jsou změny v registraci k DPH. Pokud obrat podnikatele přesáhne částku jeden milion korun za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících kalendářních měsíců, musí do 15 dnů podat přihlášku k registraci. A to po skončení měsíce, ve kterém tohoto obratu dosáhl. Plátcem se stává od prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročí obrat. Pokud svou povinnost nesplní a nezaregistruje se, stane se plátcem DPH datem účinnosti uvedeným na rozhodnutí o registraci, které vyhotoví finanční úřad, jakmile se o plátcovství podnikatele dozví. Čtěte také: Jak se mění místa plnění? Čtěte důležité novinky

Dle novely ministerstva financí má být od roku 2012 podnikatel plátcem ne od začátku třetího měsíce od měsíce překročení hranice obratu, ale už od druhého měsíce. To bude samozřejmě vyžadovat průběžnou a pečlivější kontrolu výše obratu. Podmínkou plátcovství již ale nebude registrace u finančního úřadu. Osvědčení bude v budoucnu sloužit hlavně pro doložení, že se jedná o podnikatele – plátce DPH. Plátcovství vznikne ze zákona automaticky. A to překročením stanoveného limitu a od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci překročení. Od tohoto data podává plátce daňové přiznání k DPH i v případě, že nebude mít žádná plnění. Zaregistrován bude totiž zpětně, včetně příslušných sankcí. Ty se mají nově řídit daňovým řádem. Jestliže tedy včas nezjistí, že stanovený limit překročil, má smůlu.

Nižší obrat, více plátců DPH

V rámci daňových reforem se ale hovoří i o snížení hranice pro povinnou registraci k DPH z jednoho milionu na sedm set padesát tisíc korun. Podnikatelé, kteří mají příjmy v rozmezí těchto dvou částek, by měli být na pozoru. Pokud ke snížení limitu skutečně dojde, stanou se právě oni plátci DPH.

Pozitivní je, že si mohou uplatnit odpočet odpočet daně z přidané hodnoty u zboží a služeb pořízených za posledních 12 měsíců před datem registrace, které jsou k datu registrace jejich obchodním majetkem. Ovšem není služba jako služba. Jedná se jen o služby, které se staly dlouhodobým majetkem, může jít například o instalaci stroje, projektové práce k nemovitosti, stavební práce atd. Čtěte také: Okamžik „držby“ dokladu zákon o DPH nespecifikuje

Schovávání paragonů se může hodit

Datem pořízení zboží a služeb je myšleno datum uskutečnění zdanitelného plnění. Nárok na odpočet daně se uplatní za první zdaňovací období po datu registrace. Podmínkou uplatnění nároku na odpočet daně jsou daňové doklady nebo doklady vystavené plátcem, které obsahují částku za zdanitelné plnění, včetně DPH. A tady je důležité připomenout, že podnikatelé, kteří uplatňují výdaje paušálem, zpravidla výdajové doklady neevidují. Z hlediska daně z příjmů to ani není třeba. Kdyby se ale z důvodu snížení limitu stali plátci DPH, mohlo by se to vymstít. Je vhodnější příslušné faktury a paragony pro tento případ uschovat.

Nárok na uplatnění odpočtu DPH při registraci se týká odpisovaného majetku, pozemků a zásob. Předpokladem je provedení inventarizace k datu registrace. Podnikatel vyčlení obchodní majetek pořízený za předchozích 12 měsíců před registrací k DPH a vyčíslí nárok na odpočet podle daňových dokladů, které má k dispozici. Nárok si může uplatnit v daňovém přiznání, a to za první zdaňovací období jako DPH při změně režimu.

Obdobné je to při ukončení registrace. Jenže povinně

Podobně se postupuje při zrušení registrace plát­ce k DPH. Samozřejmě opačným způsobem a navíc povinně. K datu zrušení registrace je plátce DPH povinen v posledním zdaňovacím období odvést daň z majetku, který je k tomuto datu jeho obchodním majetkem a u něhož uplatnil nárok na odpočet daně nebo jeho část. Čtěte více: Jak na majetek a zásoby při registraci a zrušení registrace k DPH?

V souvislosti s plánovaným zvyšováním DPH vyvstává otázka, jakou sazbu DPH odvede při ukončení registrace z obchodního majetku, tj. z odpisovaného majetku, pozemků a neprodaných zásob v příštím roce? Bude to sazba, za jakou byl obchodní majetek nakoupen, tedy sazba aktuální v roce 2011, nebo sazba zvýšená, jestliže dojde k ukončení registrace v roce 2012?

školení červen 22 - tip do článku

Odpověď jsme hledali u odborníků. V souladu s ustanovením § 79 zákona o dani z přidané hodnoty odst. 4 a 5 je plátce při zrušení registrace povinen snížit uplatněný nárok na odpočet ze zásob a majetku, který ke dni zrušení registrace má. Částka tohoto snížení nároku se určí, resp. odpovídá výši, v jaké byl u tohoto majetku odpočet uplatněn, uvádí Jaroslava Musilová, tisková mluvčí Generálního finančního ředitelství. Podle Musilové to znamená, že například u zásob pořízených v sazbě 10 % DPH, kde byl při nákupu uplatněn odpočet v částce 100 korun odpovídající  sazbě 10 %,  má plátce při zrušení registrace povinnost snížit svůj nárok na odpočet („odvést“) právě o stokorunu. V mezidobí nastalá změna sazby DPH nebude mít na danou povinnost vliv, uzavírá tisková mluvčí.

Foto: www.isifa.com

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).