Hlavní navigace

Změny v DPH: Jak se mění místa plnění? Čtěte důležité novinky

11. 4. 2011
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 329515
Novela zákona o DPH přinesla změny místa plnění u energií a služeb v oblasti kultury. Zde je důležité, zda se jedná o osobu povinnou či nepovinnou k dani. Další evidenční povinnosti čekají plátce uplatňující „reverse charge“.

Novela zákona o dani z přidané hodnoty účinná od 1. dubna 2011 přinesla změny v místa plnění v případě obchodování s plynem, elektřinou, teplem a chladem. Změna místa plnění se dotkla i služeb v oblasti kultury poskytnutých osobě povinné k daní. Čtěte také: Velká novela zákona o DPH odstartovala

Místo plnění při obchodování s energiemi

Nově má specifické místo plnění obchodování s plynem, elektřinou, teplem a chladem, a to v souladu s § 7a zákona o dani z přidané hodnoty. Místo plnění je místo, kde má obchodník sídlo, místo podnikání nebo provozovnu, kam je toto zboží dodáno. Pokud nemá sídlo nebo provozovnu, potom je místem zdanitelného plnění místo pobytu.

Služby v oblasti kultury a osoba povinná k dani

Další změnou místa plnění je poskytnutí služeb v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy, včetně služeb výstav, veletrhů a kongresů podle § 10b zákona o DPH. Okruh těchto akcí se nikterak nemění, nadále sem tedy paří konference, veletrhy, výstavy i semináře. Změna však nastává při určení místa plnění u služeb poskytovaných osobě povinné k dani. Místem plnění je místo konání akce pouze u služeb spočívajících v oprávnění ke vstupu na akci a dále u vedlejších služeb, které s tímto oprávněním souvisejí. U ostatních souvisejících služeb, včetně služeb organizátora akce, bude místo plnění místo, kde má příjemce sídlo nebo místo podnikání (popř. místo nebo provozovna, kde jsou služby poskytnuty), a to v souladu s § 9 odst. 1 zákona o DPH.

Co je službou spočívající v oprávnění ke vstupu? Jedná se o veškeré služby, které jsou hrazeny částkou vstupného nebo účastnického poplatku na akci, a to včetně vstupného formou předplatné vstupenky nebo permanentky. Službami přímo souvisejícími s oprávněním ke vstupu jsou služby poskytnuté účastníkovi v místě konání akce, například poplatky za šatnu či toaletu. Čtěte také: Na kolik reforma skutečně sníží přímou daňovou zátěž OSVČ a firem?

V případě služeb poskytovaných osobě nepovinné k dani se nic nemění. Místo plnění zůstává u služeb spočívajících v oprávnění vstupu na tyto akce i u vedlejších služeb souvisejících s akcí, včetně služeb organizátora místem konání příslušné akce. Čtěte rozcestník ke změnám DPH

Příklad

Veletrh konaný ve Francii:

  • u vstupu a vedlejších služeb souvisejících s oprávněním ke vstupu je místem zdanitelného plnění Francie, jelikož se služba uskutečňuje v této zemi
  • u služeb souvisejících s veletrhem pořádaným ve Francii, včetně služeb organizátora akce pro českého plátce je místem plnění místo, kde má příjemce služby sídlo nebo místo podnikání. Český příjemce služeb samozřejmě uplatní daň, včetně nároku na odpočet podle zákona o DPH.

Tuzemský „reverse-charge“

Naprostou novinkou v oblasti DPH je tuzemský „reverse-charge“ neboli režim přenesení daňové povinnosti podle § 92b až 92e zákona o DPH. Plátce, pro kterého je zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněno, má povinnost přiznat a zaplatit daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Na základě směrnice o DPH si mohou členské státy EU stanovit, že u vyjmenovaného zboží nebo služeb je osobou povinnou přiznat a zaplatit daň osoba povinná k dani, pro niž je zdanitelné plnění uskutečněno, tj. odběratel. Dosud bylo toto ustanovení užíváno jen pro dodání zlata. Čtěte také: Plátci DPH, ručíte za dodavatelem nezaplacenou daň

Nově je rozšířeno o:

  • dodání šrotu a odpadu, včetně jeho zpracování (Příloha č. 5 k zákonu o DPH)
  • obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů,
  • poskytnutí stavebních a montážních prací (od 1.1.2012)

Jedná se o další z opatření proti daňovým únikům. Povinnost přiznat daň má příjemce, nikoli plátce plnění. Výhodou „reverse-charge“ je, že prakticky nemůže dojít k situaci, kdy jeden plátce přizná daň a druhý uplatní nárok na odpočet. Zcela logicky nemůže dojít ani k nezaplacení daně, protože systém nevyžaduje vynaložení finančních prostředků (obdobně se postupuje např. při pořízení zboží z jiných členských států). Čtěte také: Náklady právnických osob po novele zákona o daních z příjmů

MM červen tip 1

Evidence k „reverse charge“

Oba plátci, tj. dodavatel i odběratel plnění budou muset vést pro daňové účely evidenci. Ta bude povinně obsahovat:

  • identifikační číslo plátce, který plnění uskutečnil/pro kterého bylo uskutečněno
  • datum uskutečnění zdanitelného plnění
  • základ daně
  • rozsah a předmět plnění

Tato evidence (záznamní povinnost) se bude pravidelně předkládat finančnímu úřadu ve lhůtách pro podání daňového přiznání k dani z přidané hodnoty. Formát a strukturu uvádí ministerstvo financí na svých internetových stránkách – Výpis z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).