Hlavní navigace

Daňové přiznání nepodceňujte, za některá pochybení hrozí automatické pokuty

24. 3. 2016
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Za pozdní podání přiznání sice už automatické pokuty nehrozí, pokud ale nepodáte přiznání elektronicky, ačkoli jste měli, připravte si rovnou 2000 Kč na penále.

Kdo nepodá daňové přiznání za rok 2015 včas nebo v požadovaném formátu, hrozí mu pokuta. V některých případech navíc obdržíte penále automaticky.

Poradna s daňovým poradcem

Zeptejte se, jak na daňové přiznání. Odpovídá Jan Molín, daňový poradce a člen Prezidia Komory daňových poradců České republiky.

 

Kdo se na přiznání vykašle, pokutě se nevyhne

Základním termínem pro podání daňového přiznání za rok 2015 je pro podnikatele bez daňového poradce pátek 1. dubna 2016. Podnikatelé s daňovým poradcem mohou přiznání podat až do pátku 1. července. Do 1. dubna však musí příslušnému finančnímu úřadu tuto skutečnost doložit. Stále také platí, že za den podání se bere den, kdy OSVČ odevzdá přiznání na finančním úřadě, poště, či ho odešle prostřednictvím daňového portálu nebo datové schránky.

Pokud se podnikatel s přiznáním opozdí, nemusí se hned bát, že dostane pokutu. Podle daňového řádu totiž začíná nabíhat penále až od 6. dne a činí 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, maximálně ale 5 % stanovené daně (s tím, že tato částka nesmí být vyšší než 300 000 Kč). V případě, že výše pokuty nepřekročí 200 korun, správce daně penále nepředepíše. Pokud daňové přiznání však nepodáte vůbec, čeká vás pokuta nejméně 500 korun. To i v případě, že se daňová povinnost nebo nadměrný odpočet rovná nule.

Elektronické podání je pro některé povinné

Zvláštní pokuta navíc hrozí podnikatelům, kteří nepodali přiznání elektronicky, ačkoli to měli za povinnost. V tu chvíli jim vzniká automatická pokuta ve výši 2000 Kč. Pokud daňový subjekt nesplněním povinnosti učinit podání elektronicky závažně ztěžuje správu daní, může dostat penále až 50 000 Kč. Pokutu lze uložit nebo rozhodnout o povinnosti ji platit nejpozději do 3 let ode dne, ve kterém došlo k porušení povinnosti.

Povinnost podat přiznání elektronicky se týká podnikatelů, kteří mají zpřístupněnou datovou schránku nebo mají za povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Podání jsou navíc povinni učinit pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Mezi vybraná podání patří i daňové přiznání k dani z příjmů.

Vloni šlo tuto povinnost splnit tzv. e-tiskopisem. Přiznání jste tedy mohli poslat přes Daňový portál finanční správy, aniž byste jej nějak elektronicky podepisovali. Museli jste však vytisknout tzv. e-tiskopis (jakýsi jednostránkový výtah podaného přiznání, který slouží jako potvrzení o odeslání), ten ručně podepsat a do 5 pracovních dní doručit na příslušný finanční úřad. Letos však tato výjimka skončila a podání přiznání k dani z příjmů již majitelé zpřístupněných datových schránek nevyužijí. Musí tak přiznání podat jednou z těchto možností:

  • podepsanou uznávaným elektronickým podpisem,
  • odeslanou prostřednictvím datové schránky, nebo
  • s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Čtěte více: Máte datovou schránku? Na e-tiskopis u přiznání za rok 2015 zapomeňte

Další zvláštní pokutu navíc může dostat každý, kdo si neplní své daňové povinnosti. V případě běžné pořádkové pokuty může jít až o 50 000 Kč a u závažného ztěžování nebo maření správy daní dokonce až o 500 000 Kč. Konkrétně tuto pokutu může dostat ten, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní tím, že bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, která mu byla stanovena zákonem nebo správcem daně.

Už přes rok navíc platí nový druh pokuty. Jde o pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy. Penále až 500 000 Kč může zaplatit ten, kdo

  • nesplní registrační, ohlašovací nebo jinou oznamovací povinnost stanovenou daňovým zákonem nebo správcem daně,
  • nesplní záznamní nebo jinou evidenční povinnost stanovenou daňovým zákonem nebo správcem daně.

Pozor na nová čísla účtů

Termíny ale neplatí jen pro přiznání, ale také pro případné doplatky na dani. Daň z příjmů totiž rovněž musíte doplatit do 1. dubna (případně do 1. července, pokud jde o podnikatele s daňovým poradcem). Také s doplatkem se lze o několik dní opozdit, protože úroky z prodlení začínají nabíhat až pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti. Nejpozději ve čtvrtek 7. dubna (pondělí 11. července) by tak měl mít finanční úřad doplatek daně na svém účtu.


Kdo nezvládne daň doplatit ani do pěti dnů, začne se mu počítat úrok z prodlení. Jeho výše odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. V současné době tak činí 14,05 %. Úrok z prodlení se nepředepíše a podnikatel ho nemusí zaplatit, pokud souhrnná výše úroku nepřesáhne u jednoho druhu daně u jednoho správce daně za jedno zdaňovací období nebo za jeden kalendářní rok u jednorázových daní částku 200 Kč.

Při bezhotovostní platbě si ale dejte pozor, zda daň platíte na správné číslo účtu. V souvislosti s reorganizací finanční správy se od 1. ledna 2013 změnila čísla bankovních účtů finančních úřadů. Následující dva roky se nicméně platby zaslané na staré účty přesměrovávaly na nové. Tato výjimka však skončila na začátku loňského roku. Už rok se tedy platby nepřeposílají a jen se vrací na původní účet. Pokud byste daň zaplatili na staré číslo účtu, platba by správci daně nedorazila a vám by začala nabíhat sankce z důvodu prodlení.

Bankovní účty pro daně z příjmů
Název finančního úřadu Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
FÚ pro hlavní město Prahu 7704–77628031/0710 721–77628031/0710 713–77628031/0710
FÚ pro Středočeský kraj 7704–77628111/0710 721–77628111/0710 713–77628111/0710
FÚ pro Jihočeský kraj 7704–77627231/0710 721–77627231/0710 713–77627231/0710
FÚ pro Plzeňský kraj 7704–77627311/0710 721–77627311/0710 713– 77627311/0710
FÚ pro Karlovarský kraj 7704–77629341/0710 721–77629341/0710 713–77629341/0710
FÚ pro Ústecký kraj 7704–77621411/0710 721–77621411/0710 713–77621411/0710
FÚ pro Liberecký kraj 7704–77628461/0710 721–77628461/0710 713–77628461/0710
FÚ pro Královehradecký kraj 7704–77626511/0710 721–77626511/0710 713–77626511/0710
FÚ pro Pardubický kraj 7704–77622561/0710 721–77622561/0710 713–77622561/0710
FÚ pro Kraj Vysočina 7704–67626681/0710 721–67626681/0710 713–67626681/0710
FÚ pro Jihomoravský kraj 7704–77628621/0710 721–77628621/0710 713–77628621/0710
FÚ pro Olomoucký kraj 7704–47623811/0710 721–47623811/0710 713–47623811/0710
FÚ pro Moravskoslezský kraj 7704–77621761/0710 721–77621761/0710 713–77621761/0710
FÚ pro Zlínský kraj 7704–47620661/0710 721–47620661/0710 713–47620661/0710
Specializovaný finanční úřad 7704–77620021/0710 713–77620021/0710

Lze požádat o prominutí

Od roku 2015 ovšem platí, že správce daně může penále, úrok z prodlení a úrok z posečkané částky daně prominout. Případy se posuzují individuálně. Žádost o prominutí příslušenství daně je spojena se správním poplatkem, a to ve výši 1000 Kč, v případě, že se žádost vztahuje k částce, která je vyšší než 3000 Kč. Pokud žadatel žádá o prominutí částky právě 3000 korun a méně, poplatek se nehradí.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).