Hlavní navigace

Máte datovou schránku? Na e-tiskopis u přiznání za rok 2015 zapomeňte

Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Daniel Morávek

Kdo má zpřístupněnou datovou schránku, nemůže už letos využít u podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2015 tzv. e-tiskopis.

Doba čtení: 2 minuty

Už v loňském roce museli někteří podnikatelé podávat daňové přiznání k dani z příjmů elektronicky. Zatímco vloni však mohli dotyční ještě využít tzv. e-tiskopis, letos (tedy v přiznání za rok 2015) již tuto možnost nemají. Musí tak přiznání podat jedním ze tří předepsaných způsobů. Kdo přiznání nepodá v požadovaném formátu, dostane automaticky pokutu 2000 korun.

Ptejte se odborníka v poradně Daně a účetnictví
Ing. Jan Molín Ph.D.
poradce pro daně

Čtěte také: Majitelé zpřístupněných datových schránek už e-tiskopis nevyužijí, až na DPH

Kdo musí podávat přiznání elektronicky

Ilustrační obrázek
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Ilustrační obrázek

Již od loňského roku platí, že někteří podnikatelé musí činit vybraná podání pouze elektronicky. Konkrétně tak musí učinit ti, kdo mají zpřístupněnou datovou schránku nebo mají za povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Podání jsou navíc povinni učinit pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Mezi vybraná podání patří i daňové přiznání k dani z příjmů. Daňový řád sice stanovuje, že za elektronické podání (dle požadavků výše) nelze považovat podání tzv. e-tiskopisem, finanční správa stanovila pro loňský rok výjimku a akceptovala i podání, učiněná postupem podle § 71 odst. 3 daňového řádu, tedy tzv. e-tiskopisem. Přiznání jste tedy mohli poslat přes Daňový portál finanční správy, aniž byste jej nějak elektronicky podepisovali. Museli jste však vytisknout tzv. e-tiskopis (jakýsi jednostránkový výtah podaného přiznání, který slouží jako potvrzení o odeslání), ten ručně podepsat a do 5 pracovních dní doručit na příslušný finanční úřad.

Letos však tato výjimka skončila a podání přiznání k dani z příjmů již majitelé zpřístupněných datových schránek nevyužijí. Musí tak přiznání podat jednou z těchto možností:

Daň z nemovitosti tip Podnikatel.cz

  • podepsanou uznávaným elektronickým podpisem,
  • odeslanou prostřednictvím datové schránky, nebo
  • s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Nepodáte přiznání v předepsané formě? Připravte si 2000 korun

Za nedodržení povinné elektronické formy u podání, jejichž seznam je zveřejněn na internetových stránkách finanční správy a na úředních deskách finančních úřadů, dostanou podnikatelé automatickou pokutu 2 000 korun. Pokud daňový subjekt nesplněním povinnosti učinit podání elektronicky závažně ztěžuje správu daní, může mu správce daně uložit pokutu až do výše 50 000 korun.

Čtěte také: Stovky podnikatelů dostaly pokutu, že nepodaly daňové přiznání elektronicky