Hlavní navigace

Daňové přiznání online. Jde to i bez datové schránky

7. 3. 2014
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Stále více lidí podává daňové přiznání elektronicky. Je to rychlé a relativně snadné. Je na čase využít všech možností internetu.

S daňovým přiznáním není potřeba vážit cestu na finanční úřad. Jde podat i docela jednoduše elektronickou cestou. A není k tomu nutně potřeba ani datová schránka, ani elektronický podpis. Daňové přiznání lze jednoduše podat prostřednictvím online aplikace daňového portálu EPO. Podle toho, zda poplatník má nebo nemá elektronický podpis nebo datovou schránku, bude s tím mít více či méně práce.

Bez elektronického podpisu a bez datové schránky

V takovém případě je při použití aplikace Elektronická podání pro finanční správu nutné do pěti dnů doručit na finanční úřad potvrzení o online odeslání. Aplikace ho sama nabídne po online odeslání daňového přiznání. Stačí ho jen vytisknout, podepsat a odeslat klasickou poštou. Člověk svým podpisem stvrzuje, že jeho daňové přiznání podané bez elektronického podpisu obsahuje správné informace. Toto potvrzení je možné dodat i po ukončení řádného termínu pro podání daňového přiznání, letos tedy 2. dubna. Potvrzení pak musí být doručeno do 7. dubna. Pozor na to, že řada lidí nechává povinnosti až na poslední chvíli a aplikace může být v posledních hodinách řádného termínu zahlcena a nebude možné se do ní dostat.

EPO vlastní Ministerstvo financí ČR, a to garantuje, že aplikace neprovede žádnou operaci, která by poplatníka poškodila. Certifikát je v prohlížeči zobrazen po načtení aplikace a je zobrazen na stránce bezpečnosti. Aplikace uchovává uložené rozpracované písemnosti pouze po dobu aktivní komunikace, která je ukončena po půl hodině nečinnosti nebo uzavřením prohlížeče. Po skončení aktivní komunikace nebo po volbě Odhlásit v pravém horním rohu jsou data nenávratně smazána. Trvalé uložení po přihlášení je připravováno až pro budoucí verze daňového portálu.

Čtěte více: Na příkladu ukazujeme, jak vyplnit daňové přiznání elektronicky za pár minut

S elektronickým podpisem


Autor: www.isifa.com

Využijte všechny možnosti internetu a podejte daňové přiznání elektronicky. 

Pokud poplatník disponuje elektronickým podpisem, stačí ho při online odesílání daňového přiznání připojit a je hotovo. Elektronický podpis nutný není, ale těm, kteří s finanční správou komunikují častěji, například kvůli DPH nebo silniční dani, se určitě vyplatí. Připojen může být jak elektronický podpis samotného poplatníka, tak jeho zplnomocněného zástupce. V tom případě ale musí mít finanční úřad k dispozici originál jeho plné moci. A to nejpozději do termínu pro podání daňového přiznání bez jakékoli prodlužovací lhůty, tedy nejpozději do 2. dubna.

Elektronický podpis je klíčem k tomu, aby poplatník mohl při podávání daňového přiznání využít veškerých možností, které internetová komunikace nabízí. Slouží k jasné identifikaci odesílatele, kterému zaručuje, že zpráva byla přijata v takovém stavu, v jakém byla odeslána. Slouží také jako potvrzení o tom, že zpráva byla skutečně odeslána. Je dobré mít na paměti, že pokud finanční úřad přijme e-mail bez elektronického podpisu, většinou ho nebere v potaz.

Přes datovou schránku

Opět je možné využít aplikace EPO nebo účetní program umožňující vyplňování daňových formulářů. Po vyplnění se formulář ve formátu .xml odesílá přes datovou schránku finančnímu úřadu. Nejde tedy o odesílání online. Při tomto způsobu je nutné v datové zprávě zaškrtnout políčka „do vlastních rukou“ a „přidat identifikaci odesílatele“. Adresu datové schránky příslušného finančního úřadu generuje automaticky aplikace EPO. Daňová přiznání odeslaná z datové schránky poplatníka, případně jeho zplnomocněného zástupce, nemusí být opatřena elektronickým podpisem.

Přílohy k elektronicky podávanému daňovému přiznání je možné naskenovat a poslat z aplikace EPO přes odesílání takzvaných obecných písemností například ve formátu PDF. Soubory v tomto formátu lze posílat i jako datovou zprávu z datové schránky. Pokud se finančnímu úřadu posílají přílohy v originále, musí je poplatník poslat zvlášť poštou, nebo podat přes podatelnu. V případě pošty je dobré mít potvrzení, že byl dopis s písemnostmi odeslán.

Najděte si svého daňového poradce

Vyzkoušejte novou databázi daňových poradců. Přehledně řazeno podle kraje působnosti, oboru specializace i jazykových možností. Získejte kontakt ihned. Uložte si do záložek: www.podnikatel.cz/danovi-poradci/

K tématu dále čtěte: Nešetřete na daňovém poradci. Může se vám mnohonásobně vyplatit

Jak získat datovou schránku?

Požádat o zřízení a zprovoznění datové schránky je velice snadné. Děje se tak elektronickou cestou nebo na některém z pracovišť CzechPoint. V prvním případě se nejprve musí stáhnout Elektronický formulář s žádostí o zřízení datové schránky. Po vyplnění žádosti je možné ji s připojeným elektronickým podpisem odeslat na epodatelnu Ministerstva vnitra ČR nebo vytisknout a odeslat na vnitro klasickou poštou. Žádost je možné vyplnit i na CzechPointech. Schránka je zdarma zřízena do tří dnů a do týdne žadatel získává i přístupový kód do ní.

Akciovým společnostem a společnostem s ručením omezeným jsou datové schránky zřizovány ze zákona. Žádají o ně jen právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku. Doporučenou přílohou žádosti právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku by měl být doklad o tom, že žadatel je oprávněn za tuto společnost jednat. Doložit to může například jmenovacím dekretem, notářským zápisem z valné hromady a podobně. Pokud toto nedoloží, Ministerstvo vnitra žádost nevyřídí ve lhůtě 3 dnů, ale vyzve žadatele o doložení takového oprávnění. O datovou schránku mohou zažádat fyzické osoby, tedy podnikatelé a živnostníci.

Jak získat elektronický podpis?

Elektronický podpis se dá získat u tří společností. Vedle České pošty jsou to ještě První certifikační autoritaeIdentity. Ceny se u každého z poskytovatelů a typu certifikátu liší. Řádově se jedná o stovky korun. Výhodou je, že elektronický podpis je vystaven prakticky na počkání. Po uplynutí 12 měsíců se ale musí obnovovat.

O certifikát musí zájemce požádat elektronicky přes formuláře, které mají jednotlivé akreditované společnosti na svých internetových stránkách. Většinou je poté nutné absolvovat jednu návštěvu pobočky příslušné certifikační společnosti. Mezi dokumenty, které bude certifikační společnost vyžadovat a kontrolovat, patří například výpis z obchodního rejstříku u právnické osoby, živnostenský list u fyzické osoby nebo potvrzení o zaměstnání.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).