Hlavní navigace

Daňový balíček: Zdanění zahřívaného tabáku či krycí doklady u kontrol EET

18. 1. 2019
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Kromě daně z příjmů a DPH mění daňový balíček i oblast spotřebních daní či pravomoci celníků.

Nově se například zavádí zdanění zahřívaných tabákových výrobků. Celníkům se zase rozšíří možnosti využití krycích dokladů. Nově je budou moct využít i při kontrolách EET či hazardu.

Zdaní se zahřívané tabákové výrobky

V oblasti spotřebních daní se zavádí především nová daň ze zahřívaných tabákových výrobků jako další neharmonizovaná daň (vedle daně ze surového tabáku). Úprava zdanění zahřívaných tabákových výrobků vychází ze stávající úpravy zákona o spotřebních daních týkající se „tradičních“ tabákových výrobků. Spotřební daň ze zahřívaných tabákových výrobků bude aplikována na váhu, se sazbou daně ve stejné výši jako v případě tabáku ke kouření.

Základem daně bude množství tabáku obsaženého v zahřívaných tabákových výrobcích v jednotkovém balení určeném pro přímou spotřebu vyjádřené v gramech zaokrouhlené na 1 desetinné místo. Sazba daně bude činit 2,236 Kč/g. Samotná daň se vypočte jako součin základu daně a sazby daně ze zahřívaných tabákových výrobků. Výsledná míra zdanění bude vzhledem k nízké hmotnosti tabáku obsaženého v zahřívaných tabákových výrobcích nižší než např. v případě cigaret, což mimo jiné reflektuje skutečnost, že by se mělo jednat o méně škodlivé výrobky pro lidské zdraví, než je tomu u tradičních tabákových komodit, uvádí se v důvodové zprávě.

Zákon dále stanovuje nároky na uzavřené jednotkové balení zahřívaných tabákových výrobků. To bude muset obsahovat nejméně 5 kusů zahřívaných tabákových výrobků (s výjimkou uzavřených jednotkových balení zahřívaných tabákových výrobků osvobozených od daně ze zahřívaných tabákových výrobků. Na jednotkovém balení zahřívaných tabákových výrobků bude muset být uveden údaj o množství zahřívaných tabákových výrobků vyjádřené v kusech a tabáku obsaženého v zahřívaných tabákových výrobcích vyjádřené v gramech zaokrouhlené na 1 desetinné místo.

Ministerstvo v důvodové zprávě dodává, že zavedení zdanění povede k zdražení těchto výrobků. Co se týče příjmů do rozpočtu, byly původně odhadovány na cca 68,3 mil. Kč v roce 2019 a na cca 150,5 mil. Kč a v roce 2020. Vzhledem k tomu, že se novela nachází teprve v Senátu a nabude tak účinnosti až v průběhu letošního roku, budou příjmy do rozpočtu nižší.

Změny, které přináší daňový balíček:

Změna pravidel u tabákových nálepek

Kromě zdanění zahřívaných tabákových výrobků se rovněž změní značení tabákovou nálepkou. Aktuálně platí, že tabáková nálepka musí být umístěna na části balení, která je uzpůsobena k otevírání tak, aby nebylo možné jednotkové balení bez viditelného poškození tabákové nálepky otevřít. Od 20. května 2019 však nelze umístit kombinované zdravotní varování na jednotkových baleních cigaret jinam než k hornímu okraji zadní strany takového balení. Z tohoto důvodu nebude možné používat tabákovou nálepku zavedeným způsobem, neboť veškerá varování a sdělení podle zákona o potravinách nesmí být tabákovou nálepkou narušena nebo překryta, doplňuje se v důvodové zprávě k zákonu. Nově se tak podmínka porušení tabákové nálepky při otevření jednotkového balení ruší.

U povinností spojených s tabákovými nálepkami se dále mění sankce. Vedle kategorie neznačený tabákový výrobek se zavádí kategorie tabákový výrobek značený nesprávným způsobem, a to podle závažnosti porušení povinností při značení tabákových výrobků. V případě kategorie nesprávně značeného výrobku (například použití tabákových nálepek s nesprávnými údaji nebo nesprávné umístění tabákové nálepky) budou sankce mírnější.

V neposlední řadě se v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise mění kódy nomenklatury. Zároveň se z důvodu větší flexibility doplňuje do zákona zmocňovací ustanovení pro vydání nařízení vlády, kterým bude umožněno rychle reagovat na budoucí rozhodnutí Evropské komise vztahující se k aktualizaci kódů nomenklatury pro minerální oleje.

Využití krycích dokladů při kontrolách EET

Kromě spotřebních daní mění daňový balíček i zákon o Celní správě ČR. Celníci budou moct nově používat krycí doklady nejen při předcházení a šetření trestných činů a při výkonu působnosti orgánů Celní správy ČR vyplývající z mezinárodních smluv, ale také při kontrolách hazardu a EET, pokud by bez jejich použití došlo ke zmaření tohoto výkonu anebo k ohrožení života, zdraví nebo majetku celníka nebo jiné osoby.

Podle ministerstva financí pomůže změna hlavně v případech, kdy zjevná příslušnost celníka k tomuto orgánu znamená z povahy dané kontroly její zmaření. Dále je sledována ochrana celníka a dalších osob zejména tam, kde v rámci specifických případů výkonu (opět především kontrolní) působnosti podle zákona upravujícího hazardní hry a zákona upravujícího evidenci tržeb dochází ke sdělení osobních údajů celníka kontrolované osobě, která je následně může různým způsobem zneužít, doplňuje se v důvodové zprávě k zákonu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).