Hlavní navigace

Daňový řád příjemně prodloužil lhůty pro podání daňového přiznání

10. 3. 2011
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Odborníci považují daňový řád za zbytečně rozsáhlý a pro poplatníky značně nevýhodný. Pozitivem je prodloužení lhůt pro podání přiznání, vyúčtování a placení některých daní. Dokonce je možné i mírně „pozapomenout“.

Daňový řád, který je účinný od 1. ledna 2011 posunul lhůty pro podání přiznání, vyúčtování a pro placení některých daní. Stejně tak je možné placení daní o celých 5 dní odložit, a to bez jakéhokoliv postihu.

Daňový řád nepřináší jen pozitiva

Nový daňový řád zřejmě zamotá hlavu nejednomu podnikateli. Podle některých odborníků dostali výběrčí daní na podnikatele a živnostníky silný bič. Rozrostl se totiž z dřívějších 107 paragrafů zákona o správě daní a poplatků na 266 paragrafů. Řada z nich daňové úředníky výrazně zvýhodňuje. Ve výsledku podnikatelé nejen že odvedou více na daních, ale také na odměnách pro účetní a daňové poradce, kteří je budou zastupovat. Čtěte také: Daňový řád rozšiřuje pravomoci účetních

Nespornou výhodou původního zákona bylo, že v případě nejasností mohl stát činit pouze to, co mu zákon výslovně umožňoval. Nejasná místa původního zákona byla vždy k nelibosti správců daně vykládána ve prospěch poplatníků. Dnes však již daňový řád dává správcům daně velmi podrobný návod jak rychle a účinně stanovovat a vymáhat daně tam, kde hrozí riziko podvodů, vysvětluje Ondřej Lichnovský, advokát specializující se na daňové spory. Dodává, že takovýto postup bude způsobovat problémy tam, kde tvrdé postupy správců daně budou uplatňovány také vůči spořádaným a spolupracujícím poplatníkům. Ty čeká podle Lichnovského tvrdé vystřízlivění.

Ať tak či tak, daně nově platíme o den později

V každém případě ale nový daňový řád pozitivně upravil lhůty pro podání daňového přiznání a placení daní. Posouvají se i termíny hlášení nebo vyúčtování. Novinky totiž souvisí s ustanovením daňového řádu, podle kterého se lhůty počítají podle týdnů, měsíců a let. Lhůta nyní běží až ode dne následujícího po dni, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. Uvedená změna se netýká lhůt počítaných na dny, což je např. lhůta pro podání daňového přiznání k dani z přidané hodnoty, či lhůt, které jsou pevně stanoveny zákonem, upozornila Jaroslava Musilová, tisková mluvčí Generálního finančního ředitelství. Čtěte také: Se vstupem berňáku do bytu musí podnikatel souhlasit

Nová úprava ovlivní termín k podání:

  • přiznání k dani z příjmů
  • vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou
  • vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti

Přiznání k dani z příjmů, včetně termínu splatnosti se posouvá z posledního březnového dne na 1. duben 2011. Obdobně postupují poplatníci, kteří mají termín k podání přiznání posunutý z důvodů, že jim daňové přiznání zpracovává a podává daňový poradce nebo mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Tito poplatníci podávají přiznání a platí daň nejpozději 1. července 2011, namísto 30. června., jak tomu bylo doposud. Čtěte také: Jak na ukončení činnosti podle nového daňového řádu

Změna se dotkla i vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou, které je nutné podat do 1. května 2011 (namísto 30. dubna 2011), a vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, jež se mohlo podat rovněž o den později, tj. do 1. března 2011 (nikoliv do 28. února 2011). Termín pro podání vyúčtování zálohové daně elektronicky se nemění.

Změny termínů lhůt
Počítání lhůt staré nové
Daňové přiznání 31.3. 1.4.
Daňové přiznání – odklad 31.6. 1.7.
Vyúčtování zálohové daně 28.2. 1.3.
Vyúčtování srážkové daně 30.4. 1.5.

Je dokonce možné mírně „pozapomenout“

Podání daňového přiznání nebo vyúčtování je daňovým tvrzením. Daň je splatná poslední den lhůty stanovené pro podání daňového tvrzení. Pokud dříve podnikatel podal daňové přiznání se zpožděním, mohl správce daně podle zákona o správě daní a poplatků vyměřit pokutu a zvýšit vyměřenou daň. Nově musí berňák vyměřit pokutu vždy. A to při zpoždění delším než 5 pracovních dnů. Čtěte také: S novým rokem přicházejí změny také v placení daní

Content 22 tip novy

Jestliže poplatník nepodá daňové přiznání nebo tak neučiní ve stanovené lhůtě, a je toto zpoždění delší než 5 pracovních dnů, bude mu vyměřena pokuta ve výši:

  • 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně,
  • 0,05 % stanoveného daňového odpočtu za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanoveného daňového odpočtu
  • 0,01 % stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daňové ztráty.

Nejnižší pokuta podle § 250 daňového řádu přitom činí 500 Kč a nejvyšší 300 000 Kč.

Z uvedeného vyplývá výhoda pro opozdilce. Letošní termín podání řádného daňového přiznání je možné bez postihu eventuelně „prodloužit“ až do 8. dubna (1.4. = poslední den lhůty + 5 pracovních dnů bez postihu). Úrok z prodlení vzniká za každý den prodlení úhrady splatné dně a počítá se rovněž až od 5 dne následujícího po splatnosti daně. Přesto tento postup nelze doporučit. Je zbytečné na sebe berňák pravidelným neplněním povinností upozorňovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).