Hlavní navigace

Díky stravovacímu paušálu mohou zaměstnanci dostat nedaněných 1584 Kč měsíčně

25. 6. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Pokud dojde ke schválení stravovacího paušálu, budou moct firmy přidat svým zaměstnancům až 1584 korun bez daně a sociálních a zdravotních odvodů.

Zavedení daňově zvýhodněného stravovacího paušálu, který by měl rozšířit stávající systém stravenek a závodního stravování, už schválila vláda. Pokud by novela prošla i parlamentem, mohly by změny platit od roku 2021.

Jaká pravidla platí nyní?

Vláda před několika dny schválila daňový balíček, který kromě jiného přináší tzv. stravovací paušál. Pokud návrh projde parlamentem, zaměstnavatelé budou moci vedle závodního stravování a stravenek poskytovat příspěvek na stravování také přímo v peněžní formě, a to za stejných daňových podmínek, jako se nyní poskytují stravenky.

Podle současného znění zákoníku práce je možné přispívat zaměstnancům na stravování také v peněžní formě, tato varianta však není daňově zohledněna (zvýhodněna), a proto ani není zaměstnavateli využívána. Daňový režim poskytování stravenek upravují dvě ustanovení zákona o daních z příjmů. V § 6 odst. 9 písm. b) tohoto zákona je na straně zaměstnance zakotveno osvobození příspěvku poskytovaného zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování. Na straně zaměstnavatele je pak v § 24 odst. 2 písm. j) bodě 4 zákona o daních z příjmů tento příspěvek zohledněn jako daňově uznatelný výdaj.

Konkrétně nyní platí, že daňově uznatelné jsou výdaje (náklady) vynaložené na provoz vlastního stravovacího zařízení (kromě hodnoty potravin) nebo příspěvky na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů a poskytované až do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu, maximálně však do výše 70 % stravného vymezeného pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a) zákona o daních z příjmů při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin.

Nově se má tato úprava rozšířit o tzv. stravovací paušál, který by měl zjednodušit poskytování příspěvku na stravování na straně zaměstnavatelů a snížit transakční náklady (zejména poplatky, provize stravenkovým společnostem, logistické a administrativní náklady) na straně zaměstnavatelů i podnikatelů přijímajících platby prostřednictvím stravenek. Cílem právní úpravy je rozšířit daňovou podporu stravování zaměstnanců i na ty případy zaměstnanců zaměstnavatelů, kteří v současné době nijak zaměstnancům na stravování nepřispívají, píše ministerstvo financí ve zprávě RIA k zákonu.

Čtěte také: Lítý boj o stravenky. Studie, která potápí stravovací paušál, však stojí na vodě 

Letošní limit pro stravovací paušál by byl 72 Kč

Návrh počítá s tím, že i peněžní příspěvek na stravování by byl u zaměstnance osvobozen maximálně do výše 70 % horního limitu stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin stanoveného zvláštními právními předpisy. Peněžní „nadlimitní“ příspěvek na stravování se u zaměstnance zdaní jako příjem ze závislé činnosti, na mzdovém listě bude peněžní příspěvek na stravování uveden v úhrnu zúčtovaných mezd včetně částky osvobozené, která bude následně při stanovení základu daně vyjmuta, upřesňuje se v důvodové zprávě.

Příspěvek na stravu by měl být poskytován nad rámec sjednané a tedy nárokové odměny za práci, obdobně jako stravenky a jiné zaměstnanecké benefity. V tomto případě se nejedná o nárokovou odměnu za práci, nýbrž o samostatný nenárokový benefit za určitých podmínek osvobozený od daně, resp. pojistných odvodů. Nárok na peněžní příspěvek by měl být sjednán jako zaměstnanecká výhoda, tedy stejným způsobem, jaký je dnes využíván v případě stávajících možností daňového zvýhodnění příspěvku na stravování.

Příklady pro daňové osvobození peněžního příspěvku zaměstnavatele na stravování

Horní limit stravného za současné právní úpravy u zaměstnance, který je uveden v § 109 odst. 3 zákoníku práce, je aktuálně 103 Kč.

Příklad č. 1

  • Peněžní příspěvek zaměstnavatele 60,00 Kč
  • Max. limit pro osvobození (70 % ze 103 Kč) 72,10 Kč
  • Zaokrouhlený osvobozený příspěvek u zaměstnance: 60,00 Kč

U zaměstnance bude celý peněžní příspěvek zaměstnavatele osvobozen od daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

Příklad č. 2

  • Peněžní příspěvek zaměstnavatele 120,00 Kč
  • Max. limit pro osvobození (70 % ze 103 Kč) 72,10 Kč
  • Zaokrouhlený osvobozený příspěvek u zaměstnance: 72,00 Kč

U zaměstnance bude příjmem ze závislé činnosti podle § 6 odst. 1 písm. d) zákona o daních z příjmů rozdíl mezi peněžním příspěvkem zaměstnavatele a příspěvkem zaměstnance osvobozeným (120 – 72 = 48). Zaměstnanci bude z peněžního příspěvku zaměstnavatele ve výši 120 Kč zdaněna částka 48 Kč.

Pokud by tedy zaměstnavatel vyplácel maximální možnou částku (aktuálně tedy 72 Kč), může jít při 22 pracovních dnech (letošní maximální počet pracovních dnů v měsíci) o nedaněný příspěvek 1584 Kč měsíčně.

Stravovací paušál bude platit i pro pracovníky státu

Stravovací paušál by měl být zaveden i u organizačních složek státu a příspěvkových organizací, které se řídí rozpočtovými pravidly. Peněžitý příspěvek na stravování bude moci být částečně hrazen příspěvkem z fondu kulturních a sociálních potřeb (dále také jen „FKSP“). Součet příspěvku z rozpočtu u organizační složky státu, resp. na vrub nákladů hlavní činnosti u příspěvkové organizace, a případného příspěvku z FKSP však nebude moci přesáhnout 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin.

Jaké další změny balíček obsahuje?

Daňový balíček obsahuje i další změny. OSVČ a firmy si budou moct snížit daňový základ u daní z příjmů o výdaje vynaložené na bezúplatné nepeněžité plnění určené pro boj s pandemií koronaviru, a to v období od 1. března do 31. května 2020. Daňový balíček posiluje rozhodovací pravomoci místních samospráv v oblasti daně z nemovitých věcí a nově jim umožňuje stanovovat místní koeficient pro jednotlivé části obce. Nyní si mohou obce nastavit místní koeficient pouze jednotně na celém svém území. Změnit se má i zdanění příjmů z dluhopisů.

Čtěte více: Místo stravenek peníze a další novinky v daňovém balíčku, který schválila vláda 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).