Hlavní navigace

Dnes je nutné uhradit další zálohu na paušální daň. Posíláte ji na správný účet?

20. 4. 2021
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Právě nesprávně zadané číslo účtu, kam záloha odchází, je jedna z častých chyb, která se s režimem paušální daně pojí. Chyb a omylů je ale mnohem víc.

Dnes 20. dubna 2021 by měla být finanční správě odeslána čtvrtá záloha na paušální daň. Zálohy je totiž nutné uhradit vždy do 20. dne daného měsíce. To však někteří poplatníci stále ještě neberou na vědomí a vystavují se tak riziku vzniku nedoplatků. 

Finanční správa v poslední době zaznamenala, že někteří živnostníci, kteří se přihlásili k paušální dani, nezaplatili pravidelné měsíční zálohy. Proto některé živnostníky neformálně kontaktovala a zjistila, jaké chyby a omyly se při platbě paušální daně nejčastěji vyskytují, uvádí úřad. 

Chyba byla už při platbě první zálohy

Nejčastějším omylem je datum splatnosti první zálohy. Někteří poplatníci si například neuvědomili, že v termínu do 22. února 2021 byly splatné zálohy na paušální daň za leden i únor 2021 a uhradili pouze jednu měsíční zálohu, čímž jim zůstala ještě jedna měsíční záloha neuhrazena.

V jedné záloze je zahrnuto všechno

Část poplatníků nezaznamenala, že součástí měsíční zálohy na paušální daň (která se platí pouze finančnímu úřadu) je jak záloha na daň z příjmů, tak i záloha na pojistné, důchodové a zdravotní pojištění. Stále tak nesprávně hradí zálohy na pojistné na důchodové pojištění své místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení a zálohy na zdravotní pojištění platí zdravotní pojišťovně, u které jsou přihlášeni. U finančního úřadu jim tak vzniká dluh na záloze na paušální dani.

„Narazili jsme i na jeden výjimečný případ, kdy poplatník zaznamenal jen část informace, a to, že daň se může zaplatit jednorázově. Uhradil tedy 5 469 Kč a předpokládal, že má daň předplacenou na celý rok. Živnostníkům doporučujeme, aby průběžně využívali modernizovaný Daňový portál MOJE daně, který nabízí detailní a aktualizovaný přehled zaplacených záloh a případných nedoplatků,“ doporučuje generální ředitelka finanční správy Tatjana Richterová.

Ohlídejte si správnost čísla účtu

Časté chyby zaregistrovala finanční správa i v platbách na nesprávné předčíslí daně; platba se pak logicky nemohla objevit na účtu paušální daně. Zálohy na paušální daň je nutné zasílat na bankovní účet místně příslušného finančního úřadu s předčíslím 2866, variabilní symbol je u fyzických osob rodné číslo. 

Dalším důvodem nezaplacení záloh byla i skutečnost, že poplatníci, kteří podali oznámení o vstupu do paušálního režimu, mylně očekávali od finančního úřadu písemnost o schválení vstupu do paušální daně. Upozorňujeme, že finanční správa kontaktuje v tomto ohledu daňové poplatníky pouze tehdy, pokud nesplnili podmínky pro vstup do paušálního režimu, uzavírá úřad. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).