Hlavní navigace

Dodanění penzijního a životního pojištění při ukončení smlouvy

26. 3. 2018
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Pro uplatnění daňových odpočtů je nutné splnit podmínky dané zákonem. Při předčasném ukončení smlouvy poplatník podává daňové přiznání. Ale ne vždy.

Nejeden poplatník ukončil v průběhu roku 2017 penzijní nebo životní pojištění. V takovém případě zaměstnavatel neprovede a ani nesmí provést roční zúčtování daní. 

Zaměstnanec musí sám podat daňové přiznání. Postup se liší podle toho, zda se jedná o penzijní nebo o životní pojištění. Dále, zda budou „dodaňovány“ pouze uplatněné nezdanitelné části základu daně nebo i příspěvky zaměstnavatele.

Od roku 2017 se zvýšila nezdanitelná část základu daně dle § 15 odst. 5 zákona o daních z příjmů u doplňkového penzijního spoření (eventuálně penzijního připojištění se státním příspěvkem) a u životního pojištění. Ze dvanácti tisíc na dvacet čtyři tisíc. V případě penzijního a doplňkového penzijního spoření se státním příspěvkem se změnila i metoda výpočtu částky, kterou lze od základu daně odečíst v případě příspěvků zaplacených účastníkem na penzijní připojištění se státním příspěvkem a doplňkové penzijní spoření. Nový algoritmus umožňuje odečíst ty části měsíčních příspěvků, jež v jednotlivých měsících kalendářního roku přesáhnou maximální výši příspěvku, od kterého náleží maximální státní příspěvek (jedná se o částku 1000 Kč). Nezdanitelnou část základu daně lze uplatnit v ročním zúčtování daní i daňovém přiznání. Avšak nesmí dojít k porušení zákonem daných podmínek. Podrobněji v článku: Nové podmínky pro penzijní a životní pojištění od roku 2017 

Ukončení penzijního připojištění se státním příspěvkem

Jestliže dojde k ukončení smlouvy penzijního nebo doplňkového penzijního spoření, nemusí se hned jednat o porušení podmínek. V řadě případů jde o řádné ukončení smlouvy před dosažením věku 60 let (je vyplaceno takzvané jednorázové vyrovnání). Zde zůstávají dříve uplatněné daňové nezdanitelné části základu daně zachovány. Penzijní společnost však zdaní 15% srážkovou daní výnosy (připsané úroky) a také případné příspěvky zaměstnavatele (včetně výnosů z těchto příspěvků). Příspěvky zaměstnance ani státní příspěvek se při jednorázovém vyrovnání nedaní.

Důsledky předčasného ukončení smlouvy (většinou je vyplaceno i odbytné) jsou pro poplatníka citelnější. Mimo zdanění příspěvků zaměstnavatele, které obdobně jako u řádného ukončení smlouvy, zdaní 15% srážkovou daní sama penzijní společnost, zaniká i nárok na státní příspěvek. Zde ale přibudou poplatníkovi další povinnosti. Pokud zaniklo penzijní připojištění se státním příspěvkem, penzijní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření bez nároku na penzi, jednorázové vyrovnání nebo na jednorázové plnění z penzijního pojištění, a současně bylo poplatníkovi vyplaceno odbytné nebo jiné plnění související se zánikem penzijního pojištění, nárok na dosud uplatněné nezdanitelné části základu daně zaniká. 

Poplatník nemůže žádat o roční zúčtování daní svého zaměstnavatele. Podává daňové přiznání v roce, ve kterém k porušení podmínek došlo. Částky, o které si v uplynulých letech snižoval základ daně, uvede zaměstnanec v daňovém přiznání jako ostatní příjem podle § 10 (jestliže jsou tyto částky vyšší než 6000 Kč – podrobně v ustanovení v § 38g odst. 1 a 2 zákona o daních z příjmů).

Předčasné ukončení životního pojištění

V případě uplatnění daňových výhod životního pojištění je důležité splnění zákonem daných podmínek. Výplata pojistného plnění (důchodu nebo jednorázového plnění) je v pojistné smlouvě sjednána po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne poplatník věku 60 let (podmínka 2 × 60). Současně nesmí být od roku 2015 umožněna výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy.

I zde je třeba podat daňové přiznání, pokud dojde ke skončení pojištění a výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění dříve, než uplyne 60 kalendářních měsíců nebo před rokem, ve kterém pojištěný dosáhne věku 60 let (nebo při výplatě jiného příjmu mimo pojistné plnění). Výjimkou je situace, kdy pojištěnci nebylo vyplaceno pojistné plnění nebo odkupné a zároveň rezerva, kapitálová hodnota nebo odkupné bylo pojišťovnou převedeno na jinou smlouvu soukromého životního pojištění splňující podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně. 

školení červen - novinky

V opačném případě podává poplatník daňové přiznání. Opět v roce, ve kterém k této skutečnosti došlo. Jako ostatní příjem podle § 10 zákona o daních z příjmů zde uvede částky, o které si v uplynulých 10 letech z důvodu zaplaceného pojistného snižoval základ daně (tj. uplatněné nezdanitelné části základu daně).

Je ale třeba dodanit i případné příspěvky zaměstnavatele na životní pojištění. A to od roku 2015. Příspěvky byly dosud od daně z příjmů osvobozeny, při porušení podmínek nárok na osvobození ztrácí. Jedná se o příjem zdaňovaný podle § 6 zákona o daních z příjmů (zde i v případě částky nižší než 6000 Kč). V daňovém přiznání se uvede v části určené pro příjmy ze závislé činnosti.

Ovšem nejedná se o částku uvedenou v potvrzení pojišťovny (zasílá se při skončení pojištění). Je třeba dodanit příspěvky poskytnuté zaměstnavatelem v plné výši. Tato částka je od roku 2015 povinnou součástí potvrzení o zdanitelných příjmech za každý rok. Potvrzení vydá na žádost zaměstnance zaměstnavatel.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).