Hlavní navigace

Dodatečné daňové přiznání lze podat i v případě zapomenuté slevy

29. 3. 2011
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 631791
Základem pro správné zjištění a stanovení daně je jednak řádné daňové tvrzení, ale i daňové přiznání dodatečné. Za jakých okolností ho má poplatník podat, aby se nedostal do křížku se zákonem?

Může se stát, že podnikatel objeví v již podaném daňovém přiznání chybu. Pokud je tomu tak v řádném termínu podání (nejzazší termín pro podání daňového přiznání je v letošním roce stanoven na 1. dubna), je možné podat daňové přiznání opravné. Toto opravné daňové přiznání nahrazuje daňové přiznání předchozí.

Pokud se ovšem chyba zjistí až po řádném termínu podání je nutné vystavit daňové přiznání dodatečné. Ať už dodatečná nebo opravná daňová přiznání se vždy podávají na tiskopisech, které musí být výslovně v záhlaví označeny jako dodatečné nebo opravné. V dodatečném daňovém přiznání se vyznačí rozdíly (např. podtržením, barevně, křížkem či jinou značkou) proti poslední známé daňové povinnosti. Čtěte více: Daňový poradce má odpovědnost za vaši daňovou povinnost

Dodatečné přiznání je možné podat pouze v případě, pokud by zjištěná chyba v řádně podaném daňovém přiznání měla mít za následek buďto nižší daňovou ztrátu nebo vyšší daňovou povinnost. Je tak nutné učinit do konce měsíce, který následuje po zjištění takovéto chyby. V této lhůtě je také splatná dodatečná daň.

Dodatečně lze uplatnit i opomenutou slevu

Situace ohledně zapomenutí uplatnění slevy či daňového zvýhodnění byla poměrně nejasná a sporná. Generální finanční ředitelství však učinilo přítrž svým vyjádřením o možnosti uplatnění takovéto slevy či zvýhodnění. Pokud poplatník zjistí, že si v minulých obdobích v daňovém přiznání neuplatnil slevu, případně daňové zvýhodnění, má možnost podat dodatečné daňové přiznání na daň nižší, než je poslední známá daň, neboť vyšly najevo nové skutečnosti, které nasvědčují tomu, že daň byla stanovena v nesprávné výši, uvedla pro server Podnikatel.cz Jaroslava MusilováMinisterstva financí ČR.

Je ovšem opět nutné podat toto dodatečné přiznání ve lhůtě, která již byla zmíněna, a to do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém poplatník tuto skutečnost (tedy své opomenutí) zjistil. Čtěte více: Je možné dodatečně uplatnit slevu nebo daňové zvýhodnění?

Na podání daňového přiznání v řádném termínu už vám zbývají pouze 4 dny! Využijte naší daňové kalkulačky pro rok 2010, stahujte naše formuláře daňového přiznání, nebo položte dotaz daňovému poradci na fóru serveru Podnikatel.cz.

Podání daňového přiznání neuniknete ani smrtí

Dodatečné daňové tvrzení je také nutné podat v tom případě, pokud na Vás dopadne tato povinnost smrtí zůstavitele, tedy podnikatele, který zemřel a vy jste se tak stali jeho dědicem. Jestliže se nestihne podat takovéto přiznání v řádném termínu, máte na podání dodatečného daňového tvrzení 6 měsíců od smrti podnikatele, stejná lhůta zůstává i pro uhrazení daně. Čtěte více: I mrtvý podnikatel je ze zákona povinen podat daňové přiznání

Postup při nepodání řádného nebo dodatečného daňového tvrzení

Nebylo-li podáno řádné daňové tvrzení (daňové tvrzení je od roku 2011 nový pojem, který zahrnuje daňové přiznání, daňové hlášení a vyúčtování k dani), vyzve správce daně daňový subjekt k jeho podání a stanoví náhradní lhůtu. Nevyhoví-li daňový subjekt této výzvě ve stanovené lhůtě, může správce daně vyměřit daň podle pomůcek.

Pokud lze důvodně předpokládat, že bude daň doměřena, může správce daně vyzvat daňový subjekt k podání dodatečného daňového tvrzení a stanovit náhradní lhůtu. Nevyhoví-li daňový subjekt této výzvě ve stanovené lhůtě, může správce daně doměřit daň podle pomůcek.

Pokud nepodáte řádné ani dodatečné tvrzení, pokuta vás nemine

Jestliže opomenete podat daňové přiznání (zákon v tomto případě nerozlišuje, jedná-li se o řádné přiznání či dodatečné), nevyhnete se zaplacení pokuty, která z tohoto opomenutí plyne. Minimálně se jedná o částku 500 Kč, maximálně 300 000 Kč.

nástroje v mkt - tip

Správce daně vám může uložit i penále. To není vypočítáváno z opožděné platby, ale je vyměřeno správcem daně, pokud při daňové kontrole zjistil, že v daňovém přiznání nebyla daň vypočtena správně.

Penále se stanovuje podle zákona v následující výši:

  • 20 % z částky daně dodatečně vyměřené správcem daně,
  • 20 % z částky, o kterou byl snížen nadměrný odpočet,
  • 1 % z částky, o kterou byla snížena daňová ztráta – zde se s účinností daňového řádu zmírňuje výše penále z předchozích 5 %.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).