Hlavní navigace

I mrtvý podnikatel je ze zákona povinen podat daňové přiznání

18. 3. 2011
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 631791
V případě úmrtí podnikatele se pozůstalí musejí vyrovnat jednak se ztrátou příbuzného, ale i s nepříjemnostmi spojenými například s nutností podat daňové přiznání. Bez ohledu na to, že podnikatel svou smrtí podnikání ukončil.

Se smrtí blízkého člověka souvisí dědické řízení. Nejen že můžete dědit po některém ze svých zemřelých příbuzných, budou po vás jednou dědit i vaši blízcí. Je nutné mít na paměti, že pozůstalí mohou zdědit majetek a jiné nemovité věci, ovšem také povinnosti po zemřelém podnikateli, mezi ně pak patří například i dluhy či nutnost podat daňové přiznání. Čtěte více: Poradna: Při jakém příjmu už je povinnost podat daňové přiznání 

Co dělat po smrti podnikatele?

Z pohledu daní je třeba kontaktovat místně příslušný finanční úřad zemřelého. Kam je nutné doručit kopii úmrtního listu a sdělit předpokládané dědice, nejlépe pokud se dědici dohodnou a zároveň sdělí společného zástupce, který bude dále komunikovat s finančním úřadem ve věci zemřelého, sdělila serveru Podnikatel.cz Jaroslava MusilováMinisterstva financí ČR.

Dále pokračuje: Pokud není ukončeno pravomocně dědické řízení, nejsou stanoveni dědici. V případě, že předpokládaní dědici společného zástupce nesdělí ani na výzvu správce daně, ustanoví ho finanční úřad. Na výše uvedené zkontaktování mají pozůstalí vyhrazenou lhůtu
15 dnů od úmrtí podnikatele. Následuje otázka, co s již zavedenou živností. Možnost pokračovat v takové živnosti dovoluje živnostenský zákon v § 13 právě a pouze v případě jejího zdědění, v ostatních případech je nutné založit si vlastní živnostenské oprávnění. Čtěte také: Poradna: Na cizí živnostenské oprávnění podnikat nesmíte, ani na manželovo

V živnosti pokračovat až do skončení řízení o projednání dědictví mohou:

  1. správce dědictví,
  2. dědicové ze zákona, pokud není dědiců ze závěti,
  3. dědicové ze závěti a pozůstalý manžel nebo partner, i když není dědicem, je-li spoluvlastníkem majetku používaného provozování živnosti,
  4. insolvenční správce ustanovený soudem podle zvláštního právního předpisu; nejdéle však do skončení insolvenčního řízení, nebo
  5. pozůstalý manžel nebo partner splňující podmínku uvedenou pod číslem 3., pokud v živnosti nepokračují dědicové.

Pokud osoby uvedené pod čísly 2, 3 a 5 hodlají pokračovat v provozování živnosti, jsou povinny oznámit tuto skutečnost živnostenskému úřadu ve lhůtě 3 měsíců ode dne úmrtí podnikatele. Správce dědictví nebo insolvenční správce je povinen oznámit pokračování v provozování živnosti ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy byl do této funkce ustanoven.

Po skončení řízení o dědictví mohou pokračovat v živnosti osoby uvedené pod čísly 2, 3 a 5, pokud nabyly majetkového práva vztahujícího se k provozování živnosti; tuto skutečnost musí do 1 měsíce od skončení dědického řízení oznámit živnostenskému úřadu. Živnostenský úřad provede zápis těchto osob do živnostenského rejstříku a vydá pro ně výpis s tím, že živnostenské oprávnění má v tomto případě platnost omezenou na dobu 6 měsíců od skončení řízení o dědictví; tuto skutečnost uvede též ve výpisu.

Přechod daňové povinnosti na dědice

Jsou však také povinnosti, kterým se dědicové nevyhnou, ať již pokračují či nepokračují v živnosti zemřelého podnikatele. Ten, na koho padne povinnost vyřešit daňové záležitosti za zemřelého, by si měl zjistit, zda v době úmrtí nevedl finanční úřad nějaké zvláštní řízení nebo daňovou kontrolu. V případě, že dědic potřebuje informace, může nahlédnout do spisu vedeného finančním úřadem, kde mj. zjistí k jakým daním byl zemřelý registrován a stav na jeho osobních daňových účtech. Pracovníci finančního úřadu vysvětlí případné nejasnosti a pomohou nalézt způsob řešení případných problémů v oblasti daní, uvedla dále Musilová.

I zemřelý musí vyplnit daňové přiznání

Mezi zděděné povinnosti platí také podání daňového přiznání. Ten, na koho přešla daňová povinnost, musí podat řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení za zůstavitele do 6 měsíců po jeho úmrtí, a to za uplynulou část běžného zdaňovacího období, a daň ve stejné lhůtě uhradit.

Je-li předpokládaných dědiců více a dědické řízení nebylo dosud ukončeno, podá daňové tvrzení kterýkoliv z nich, přičemž povinnost daň uhradit mají společně a nerozdílně všichni tito účastníci. Pokud tak neučiní, následuje postih v podobě pokuty do výše pěti procent daně, minimálně ve výši 500 Kč. Čtěte více: Přiznání neodevzdané v termínu může vyjít pěkně draho

Když si nevíte rady co s daňovým přiznáním po smrti podnikatele, pomůže:

  • Daňový poradce, případně Komora daňových poradců
  • Česká daňová správa
  • Finanční úřad
  • Finanční ředitelství
  • Ministerstvo financí ČR
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).