Hlavní navigace

Jak a dokdy zaplatit daň z nemovitostí za rok 2011?

20. 5. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 329515
Termín pro zaplacení daně z nemovitostí se kvapem blíží. Nejpozději počátkem příštího týdne by každému poplatníkovi měla přijít od berňáku složenka s výší daně. Kdo nezaplatí včas, musí počítat s úroky z prodlení.

Na zaplacení daně z nemovitostí zbývají poplatníkům necelé dva týdny. Daň lze uhradit jak složenkou, která vám od berňáku už měla přijít, tak bankovním převod či přímo na pokladnách finančních úřadů. Jestliže se zaplacením daně opozdíte o více než 5 dní, počítejte stejně jako u daně z příjmů s úroky z prodlení. Čtěte více: Pokuta 500 korun a více pro ty, co neodevzdají přiznání k dani z nemovitostí včas

Daň musí být zaplacena do 31. května

Do konce května byste měli mít zaplacenou daň z nemovitostí na letošní rok, pokud její celková výše činí maximálně 5000 korun. Jestliže daň hranici 5000 korun přesahuje, může se daň uhradit ve dvou stejných splátkách. Zemědělci a chovatelé ryb mají termín do 31. srpna a do 30. listopadu 2011, pro ostatní poplatníky daně platí termín nejpozději do 31. května a do 30. listopadu 2011. Jestliže vám daň z nemovitostí vyšla na méně než 30 Kč, platit ji nemusíte. Výjimku tvoří spoluvlastnické podíly na pozemcích, ze které se daň předepisuje vždy, a to v minimální výši 50 Kč, i kdyby vycházela nižší.

Na úhradu daně z nemovitostí pak použijte složenku typu A s alonží, kterou vám měl poslat finanční úřad a na které je uvedena výše stanovené daně na rok 2011 a vyčíslen případný nedoplatek či přeplatek na dani z předchozího zdaňovacího období. Složenka by daňovým poplatníkům měla být doručena nejpozději v těchto dnech, dodala Jaroslava Musilová, tisková mluvčí Generálního finančního ředitelství. Pokud vám složenka nedojde ani během příštího týdne, zavolejte na vás finanční úřad a zeptejte se na výši daně a ostatní náležitosti nutné k zaplacení. To, že jste daň nezaplatili, jelikož vám nedošla složenka, nikoho nezajímá.

Na rozdíl od minulých let musíte počítat i s tím, že zaplacení daně poštou vás již něco bude stát, jelikož se bezplatné daňové složenky od tohoto roku zrušily. Za úhradu daně přes složenku typu A zaplatíte dle platného tarifu České pošty. Daň lze uhradit též bezhotovostním převodem skrze banku nebo na pokladně příslušného finančního úřadu. Vzhledem ke kapacitním možnostem pokladen finančních úřadů je nutné počítat s tím, že s ohledem na velké množství poplatníků a plateb se lokálně mohou tvořit fronty, upozornila Jaroslava Musilová.

Kvůli velkému zájmu o zaplacení na pokladnách berňáků se daňová správa rozhodla prodloužit i pokladní hodiny. Do konce května budou mít pokladny otevřeno každý pracovní den kromě pátku minimálně do půl čtvrté. V pátek pak pokladny zavírají ve 14 hodin. Čtěte více: Komplexní návod, jak na daň z nemovitostí v roce 2011

Daň lze beztrestně zaplatit i 6. června

Ať už se rozhodnete zaplatit daň jakoukoli cestou, myslete na to, že v den splatnosti musí mít finanční úřad už peníze na svém účtu. Pokud tedy zvolíte platbu poštou či bankou, zadejte příkaz s dostatečným předstihem. Přestože byste daň z nemovitostí měli mít zaplacenou do 31. května, díky daňovému řádu máte pětidenní ochrannou lhůtu, ve které vám od finančního úřadu nehrozí žádné sankce. Úrok z prodlení vzniká počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti. Jinak řečeno, nepočítá se za první čtyři dny. Pokud je tedy splatnost 31. května, bude úrok z prodlení počítán od 7. června. Jestliže tedy zaplatíte daň na pokladně finančního úřadu 6. června, vyhnete se ještě pokutě.

Úrok z prodlení se podle stávajícího daňového řádu počítá z repo sazby platné pro první kalendářní den daného kalendářního pololetí, ke kterému se přičítá 14 procentních bodů. V současnosti tak roční úrok z prodlení u daně z nemovitosti činí 14,75 %. Úrok z prodlení se nepředepíše a daňovému subjektu nevzniká povinnost jej uhradit, nepřesáhne-li v úhrnu u jednoho druhu daně u jednoho správce daně za jedno zdaňovací období nebo za jeden kalendářní rok u jednorázových daní částku 200 Kč.

Pozor na změny u spoluvlastnictví v roce 2011

Rok 2011 přinesl rovněž novinky, které se týkají spoluvlastníků staveb. Ti mohli letos poprvé podat přiznání pouze za svůj spoluvlastnický podíl. Dejte si tedy především pozor na to, zda někdo ze spoluvlastníků nepodal přiznání pouze za svou část. Jestliže jste jako zbylý spoluvlastník přiznání neodevzdal (klidně kvůli tomu, že jste nevěděli o podaném daňovém přiznání jiným spoluvlastníkem), vyměří vám daň příslušný finanční úřad. Navíc počítejte s penále. V tomto ohledu však existuje významná výjimka. Pokud v minulosti měli jako spoluvlastníci pozemku, stavby, bytu nebo samostatného nebytového prostoru společného zástupce, nebude na vás berňák vymáhat pokutu za opožděné podání daňového přiznání ani penále z doměřené daně. Čtěte více: Co se změnilo v roce 2011 u daně z nemovitostí?

V neposlední řadě se sluší připomenout, že v případě, kdy je nemovitost používána pro podnikání, bere se zaplacená daň z nemovitostí v souladu s § 24 zákona o daních z příjmů jako daňově uznatelný výdaj. Pokud je nemovitost používána pro podnikání pouze zčásti, lze jako daňový výdaj (náklad) uplatnit poměrnou část zaplacené daně z nemovitostí odpovídající využívání nemovitosti pro podnikání. Obdobně se postupuje i u příjmů z pronájmu.

MM červen tip 1

Účtování daně z nemovitostí:

Předpis daně: 532/345, úhrada daně: 345/221

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).