Hlavní navigace

Dopis s doručenkou a modrým pruhem můžete najít ve schránce

11. 8. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 244974
V červenci se změnil systém doručování písemností. Pokud nevyzvednete dopis s modrým pruhem ve stanovené lhůtě, doručovatel může vhodit písemnost do vaší domovní schránky. Tento úkon však nemá právní účinky.

Od 1. července 2009 se změnil občanský soudní řád. Významnou změnu zaznamenal systém doručování písemností. Z důvodu jednotnosti se změna promítne i v souvisejících zákonech. Změna v doručování písemností vyvolala novelizaci zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, konkrétně § 17, který upravuje doručování písemností od správce daně.

Další ustanovení § 17, které se týká doručování písemností, vstoupí v platnost od 1. září 2009. Od září 2009 zákon počítá s elektronickým doručováním adresátům, které mají zpřístupněnou datovou schránku.

Doručení písemností v daňovém řízení

Správce daně doručuje úřední písemnosti zpravidla poštou. Doručit písemnost mohou přímo i pracovníci správce daně a dokonce i zveřejněním na vývěsní desce správce daně.

Písemnost se doručuje v bytě, provozovně, kanceláři nebo pracovním místě, kde se adresát zdržuje. Písemnost lze považovat za doručenou i mimo tyto prostory, pokud příjemce převzetí písemnosti neodepře. § 17 Zákona o správě daní a poplatků umožňuje doručit písemnost všude, kde doručovatel příjemce zastihne.

Dopis z finančního úřadu je často určen k doručení do vlastních rukou. A právě u těchto písemností se mění způsob doručování. Doručovatel může vhodit po marném uplynutí lhůty na vyzvednutí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky.

Čtěte více: Konec vyhýbání soudním obsílkám

Ne každý dopis s pruhem skončí ve schránce

Správce daně může podle zákona vyloučit vhození písemnosti do schránky. Taková písemnost se vrací odesílateli. Aby doručovatel rozpoznal, která obálka patří do schránky a kterou bude odesílat zpět správci daně, musí být jednoznačně označena.

Pro zasílání písemností v daňovém řízení se i nadále budou používat obálky s doručenkou a modrým pruhem. Obálky se však musí upravit. Nově můžeme na obálce najít zelenou nálepku s textem “Nevracet, vložit do schránky”.

Takto označená písemnost může být po uplynutí lhůty pro vyzvednutí vhozena do schránky adresáta. Podle informací, které uvádí Ministerstvo financí ČR na svých webových stránkách, bude možnost vhodit písemnost do schránky hojně využívána: “Domníváme se, že nový institut “vložení do schránky” je možno využít u téměř všech typů zasílaných písemností, neboť každý má povinnost dbát o svoji poštovní schránku tak, aby byla správně označená a zabezpečená.”

Obálku, na které zmíněnou zelenou nálepku nenajdeme, vyloučil správce daně od vložení do schránky, písemnost musí být doručena podle pravidel, na které jsme byli zvyklí do července 2009.

Je pro vás problematika datových schránek srozumitelná?

24 %
37 %
27 %
12 %
Odpovědělo 217 čtenářů.

Obálka s pruhem ve schránce nemá žádné právní účinky

Zákon o správě daní a poplatků stanoví, že pokud si příjemce nevyzvedne písemnost do patnácti dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení a to i v případě, že se o uložení písemnosti příjemce nedozvěděl (§ 17 odst. 5). Doplnění zákona o možnost vhodit písemnost do schránky po marném uplynutí lhůty na doručení je změkčovacím institutem ve fikci doručení. Adresát, který si nestihl písemnost vyzvednout nebo z jiného důvodu dopis od správce daně nevyzvedl, se alespoň dozví obsah písemnosti, která mu byla právně doručena. Pokud adresát nemá poštovní schránku nebo ji nemá řádně označenou, vyvěsí se sdělení na úřední desce správce daně.

Doručování písemností v praxi

Finanční úřad odeslal panu Holému dopis s doručenkou. Dopis s modrým pruhem byl označen zelenou nálepkou “NEVRACET, VLOŽIT DO SCHRÁNKY”. Pan Holý nebyl 11. 8. zastižen ve svém bytě a písemnost byla uložena na poště. Pan Holý obdržel oznámení o uložení zásilky s vyznačeným typem písemnosti a také lhůtou pro vyzvednutí dopisu, do 15 dnů.

Ze zákona se považuje dopis za doručený v poslední den patnáctidenní lhůty. Pokud by k této situaci došlo před 1. červencem 2009, dopis by se vracel zpět správci daně, ale i přesto by byl považován za doručený.

Podle nové úpravy se však dopis správci daně nevrátí, písemnost je považována za doručenou v poslední den patnáctidenní lhůty, ale pan Holý najde písemnost ve své schránce a může se tak dozvědět obsah sdělení od finančního úřadu. Finanční úřad obdrží pouze doručenku bez potvrzení o převzetí zásilky. Na doručence je vyznačeno datum, kdy byla písemnost uložena z důvodu určení data doručení.

Změny v doručování písemností od správce daně od 1. září 2009

Od září 2009 se mění znění § 17a o elektronickém doručování. Zákon reaguje na zavedení datových schránek. Adresátovi, který má zpřístupněnou datovou schránku bude správce daně přednostně doručovat písemnosti právě do datové schránky.

chytré podnikání - tip témata

Pokud by adresát nemohl ze závažných důvodů uloženou písemnost vyzvednout, může požádat správce daně o vyslovení neúčinnosti doručení. Žádost je nutné podat do 15 dnů ode dne, kdy se adresát s doručovanou písemností skutečně seznámil, nejpozději do 6 měsíců od doručení.

Čtěte více: Datové schránky podruhé. Kam s datovými zprávami?

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).