Hlavní navigace

Konec vyhýbání soudním obsílkám. Odpovědnost padá na adresáta

14. 11. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Poslanci podpořili novelu občanského soudního řádu. Podnikatele a občany tak čeká řada změn. Odpovědnost za doručení obsílky se přesouvá na adresáta a podnikatelům budou přicházet dopisy ze soudu do vlastních datových schránek.

Poslanecká sněmovna schválila před dvěma týdny novelu občanského soudního řádu, která má zmodernizovat a zkrátit délku civilního řízení. Podle ministerstva spravedlnosti, které návrh připravilo, se jedná o revoluční změny. Lidé se totiž v případě, že novelu podpoří senát a prezident, už nebudou moci vyhýbat soudním obsílkám. Zákon se dotýká i podnikatelů, u kterých se bude nově preferovat zasílání písemností prostřednictvím internetu do jejich datových schránek. Čtěte více: E-Government: Datové (poštovní) schránky pro každou firmu.

Před několika dny navíc prošla další novela z pera ministerstva spravedlnosti, nový trestní zákoník. Ten například snižuje hranici trestní odpovědnosti mladistvých z 15 na 14 let, přináší novou kategorizaci trestných činů na zločiny a přečiny, zpřísňuje tresty u nejzávažnějších trestných činů či zavádí alternativními druhy trestů.

10 dnů na vyzvednutí dopisu

Naprostá většina přítomných poslanců před 14 dni podpořila návrh ministerstva spravedlnosti, který upravuje občanský soudní řád. Občany i podnikatele tak čeká řada změn. Mezi nejzásadnější novinky patří úprava systému doručování, zjednodušení systému protokolace, obrana proti průtahům v řízení a posílení postavení notáře jako soudního komisaře v dědickém řízení. Novela má též odstranit nedostatky, které vyplynuly z poznatků z praxe. Ministerstvo si od ní hlavně slibuje zrychlení a zjednodušení civilních sporů.

Prioritou bylo zavést taková opatření, která povedou k rychlejšímu a kvalitnějšímu rozhodování soudů. Zaměřili jsme se na zásadní problémy, které českou justici nejvíce sužují a které soudní proces činí zdlouhavým a neefektivním, vysvětlila pro business server Podnikatel.cz Zuzana Steinerová, tisková mluvčí ministerstva spravedlnosti.

Lze skutečně očekávat, že přijaté změny ve způsobu protokolace soudního jednání, omezení rozsahu odůvodnění a posílení postavení notářů v řízení o dědictví se projeví ve zkrácení délky soudního řízení, potvrdila serveru advokátní kancelář Lovells.

Lidem si kromě jiného ztíží vyhýbání se soudním obsílkám. V případě nevyzvednutí zásilky na poště do 10 dnů od oznámení jejího doručení se písemnost vhodí do schránky a považuje se za doručenou uplynutím desátého dne lhůty. V současnosti musí doručení obsílky potvrdit adresát svým podpisem, což vytváří nemalé problémy pro českou justici. Někteří lidé se totiž soudním obsílkám vyhýbají, prodlužují řízení a zvyšují tím náklady. Neúčinnost doručení bude možné omluvit jen z vážných důvodů, jako je například hospitalizace. Nová úprava tedy zásadním způsobem mění odpovědnost za doručení písemností, když ji přesouvá na adresáta. Změna se ovšem dotkne pouze civilního řízení, ne trestního.

Poštovní schránky nahradí pro podnikatele schránky datové

Novela ovlivní výrazným způsobem i podnikatele, a to v souvislosti s datovými schránkami, které mají od příštího roku povinné všechny právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku. Preferovaným způsobem doručování písemností se má stát doručování prostřednictvím veřejné datové sítě (internetu). Jenže datová schránka neposlouží pouze jako náhražka schránky poštovní. Nově totiž bude moci podnikatel přes datovou schránku provádět i právní úkony vůči státním úřadům, umožní-li to povaha daného úkonu. Čtěte více: eJustice: Na soud přes internet

Podle zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (účinnost 1. 7. 2009) bude používání datových schránek povinné pro:
  • právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku,
  • pro právnické osoby zřízené zákonem, organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku,
  • pro advokáty,
  • pro daňové poradce,
  • pro insolvenční správce,
  • pro notáře a
  • pro soudní exekutory.

Tato změna má firmám a živnostníkům snížit náklady na poštovné. Pokles nákladů se týká i soudů, které by na poštovném měly také ušetřit. Celkové prostředky vynaložené na poštovné u soudů se v roce 2005 pohybovaly ve výši 296 925 Kč, v roce 2006 ve výši 323 257 Kč a v roce 2007 činily 322 790 Kč. Vyčíslení finančních nákladů poštovného za doručování pouze soudních písemností nelze udělat přesně, neboť u soudů není vedena evidence počtu doručovaných písemností týkajících se soudních řízení, ani jiná statistika vykazující jednotlivé druhy písemností, doplnila Zuzana Steinerová.

Myslíte si, že projekt eJustice zlepší vaši komunikaci se soudy?

Trestní zákoník schválen. Co obchodní zákon?

Nejen občanský soudní řád se dočkal změn. Před pár dny poslanci schválili i nový trestní zákoník, který kromě jiného snižuje hranici trestní odpovědnosti z 15 na 14 let, přináší novou kategorizaci trestných činů na zločiny a přečiny, zpřísňuje tresty u nejzávažnějších trestných činů či zavádí alternativními druhy trestů (například domácí vězení).

BRAND23 Workshop

Ministerstvo spravedlnosti však chystá do budoucna další změny. Čerstvě schválený trestní zákoník rozhodně nemá být poslední novinkou. Podnikatele hlavně zajímá nový obchodní zákon (předpokládaná účinnost 2012), který úzce navazuje na návrh občanského zákoníku. Podle ministerstva nebude obchodní zákon opakovat pravidla obsažená v návrhu občanského zákoníku, ani nabízet jinou variantu řešení pro téže subjekty, pouze občanský zákoník doplní a modifikuje.

Ministerstvo tvrdí, že zákon reaguje na odlišnosti podnikatelského světa, zejména na vyšší míru předpokládané profesionality, kterou podnikatelé vykazují (vyšší právní vědomí, větší míra rizika apod.). Současně je návrh zákona nastaven na propojení s novým insolvenčním zákonem a ostatními předpisy, které podnikání upravují. Zásadní daňové a účetní změny, které by měly nastat v těchto předpisech, budou provedeny po případném přijetí zákona, kdy se plánuje dvouleté období do nabytí účinnosti, uzavírá Steinerová.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).