Hlavní navigace

eJustice: Na soud přes internet

31. 7. 2008
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Celá státní správa i soudnictví pomalu, ale zato nezvratně přecházejí na elektronickou komunikaci. Věřitelé již mohou sledovat soudní řízení přes internet nebo podávat elektronický platební rozkaz. A v plánu eJustice jsou další služby.

Rychlejší, levnější a přívětivější soudnictví. – heslo, pod kterým Ministerstvo spravedlnosti rozjelo projekt eJustice, tedy elektronického a internetového soudnictví. První části elektronického a internetového soudnictví začaly fungovat začátkem října minulého roku.

Zrychlit, zjednodušit, zlevnit a zprůhlednit justici, je podle ministerstva hlavním úkolem eJustice. Její podstatou pak je propojení soudů a dalších institucí státní správy s občany, a to díky informačním technologiím.

Ministerstvo spravedlnosti si od eJustice slibuje také finanční úsporu. Podle jeho údajů utratí nyní justice jen za poštovné 350 milionů korun ročně. Dalším efektem by měla být menší časová náročnost soudní administrativy a tudíž soudních řízení. Předání spisů v elektronické podobě proběhne mezi soudy okamžitě na rozdíl od složité manipulace s rozsáhlými papírovými spisy.

EJustice rovná se:

ePodatelna

EPodatelna umožňuje elektronická podání na soud. Její výhodou je, že aplikace podání „překontroluje” a červeným podbarvením upozorní odesílatele na případné chybějící údaje, které je nutné vyplnit povinně. Předpokladem využití ePodatelny však je elektronický podpis. Čtěte více: Podepište se elektronicky, ušetříte cestu na úřad

Přes ePodatelnu lze na soud doručit:

 • Žalobu, a to občanskoprávní, správní a obchodní
 • Věci, které se týkají nezletilých dětí, jako je zvýšení nebo snížení výživného nebo úprava styku s dítětem, určení otcovství či osvojení dítěte
 • Výkon rozhodnutí/exekuce – návrh na exekuci
 • Elektronický platební rozkaz
 • Jiné podání

Podání pro obchodní rejstřík a insolvenční rejstřík jsou aktuálně neaktivní. K podání elektronického platebního rozkazu je však nutná ještě instalace 602XML Filleru s podporou pro export do PDF, se kterým pak ePodatelna komunikuje. Využít je možné i elektronické podatelny jednotlivých soudů.

Součástí aplikace ePodání jsou podrobné uživatelské příručky ve stylu „krok za krokem”, takže se lze v aplikaci poměrně jednoduše zorientovat.

Elektronický platební rozkaz

Elektronický platební rozkaz je novinka – Ministerstvo spravedlnosti ho spustilo od 1. července 2008. Jedním z důvodů pro jeho zavedení, který Ministerstvo spravedlnosti uvádí, je nárůst nesporných pohledávek. Kterých bude navíc díky rostoucí zadluženosti v Česku stále víc. V roce 2007 se počet platebních rozkazů u okresních soudů přiblížil ke 400 tisícům.

Soud může vydat elektronický platební rozkaz pouze u pohledávek nepřevyšujících celkem 1 milion korun (respektive pokud celkové finanční plnění, které žalobce po žalovaném požaduje, nepřevyšuje milion korun). Podmínkou elektronického platebního rozkazu je také to, aby soud znal pobyt žalovaného a aby se nejednalo o pohledávku v zahraničí. Elektronický platební rozkaz totiž musí soud žalovanému doručit do vlastních rukou, neexistuje žádná alternativní možnost doručení. Pokud se to soudu nepodaří, elektronický platební rozkaz musí v plném rozsahu zrušit. V případě úspěšného doručení má žalovaný 15 dnů na to, aby pohledávku zaplatil, a to včetně nákladů řízení, nebo podal odpor. Pokud nepodá odpor má elektronický platební rozkaz účinky pravomocného rozsudku. V opačném případě soud elektronický platební rozkaz zruší a nařídí jednání.

Žalobce také pochopitelně nesmí zapomenout zaplatit soudní poplatek. Ten je nižší než u klasického platebního rozkazu: 300 korun do výše jistiny 15 tisíc korun včetně a 2 procenta z částky nad 15 tisíc korun.

infoSoud

Aplikace infoSoud nabízí možnost online sledovat stav soudních řízení. Po zvolení příslušného soudu a zadání jednacího čísla vypíše aplikace základní kroky, které již soud v projednávání případu podnikl a kdy. Jedná se například o tyto kroky:

 • Zahájení řízení
 • Vydání rozhodnutí
 • Podání opravného prostředku
 • Nařízení jednání
 • Přerušení řízení atd. až po
 • Pravomocné ukončení věci

Věřitel tak velmi lehce sleduje jednání ze svého počítače připojeného k internetu. Databáze obsahuje spisové značky s ročníkem vyšším než 2006 nebo ty, které ještě pravomocně neskončily. Do konce roku by mělo být možné získat výpis z aplikace infoSoud přes Czech Point.

Obchodní rejstřík

Do projektu eJustice řadí Ministerstvo spravedlnosti také možnost získat výpisy z Obchodního rejstříku. A to buď přímo na soudu, který Obchodní rejstřík vede nebo prostřednictvím sítě Czech Point. Zároveň by mělo být pro podnikatele možné agendu obchodního rejstříku řešit přímo přes ePodatelnu. Čtěte více: Digitalizace obchodního rejstříku přináší nové povinnosti

Insolvenční rejstřík

Insolvenční rejstřík nabízí online informace o probíhajících insolvenčních řízeních. Opět by agendu insolvenčního řízení mělo být výhledově možné vyřídit přes ePodatelnu. Do konce roku by mělo být možné získat výpis z Insolvenčního rejstříku přes Czech Point. Čtěte více: Jste v úpadku? Teď máte větší šanci firmu zachránit

Rejstřík trestů

Součástí eJustice je také otevírání dalších poboček Rejstříku trestů a možnost získat výpis z Rejstříku trestů přes Czech Point.

Úřední deska

Přes úřední desku je možné zveřejňovat online informace, které je nutné zveřejnit ze zákona. Ministerstvo spravedlnosti plánuje spustit ověřovací část provozu do konce roku 2008. Jednotlivé soudy mají na svých internetových stránkách kolonku Úřední deska již nyní.

Evidence soudních rozhodnutí (Judikatura)

Online přístupná judikatura umožní dopředu se seznámit s obdobnými případy, které již soudy řešily, a tak do jisté míry předvídat rozhodnutí soudu.

Elektronický podpis a datová schránka pro každého občana

Elektronický podpis je nedílnou součástí a podmínkou elektronických podání ve vztahu ke státní správě. Čtěte více: Podepište se elektronicky, ušetříte cestu na úřad

Datové schránky, zatím pro všechny orgány veřejné moci a právnické osoby, by měl umožnit zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který v červenci schválil Senát. Čtěte více: E-government schválil i Senát. Revoluce se blíží

Snad bude v budoucnu vše fungovat jako celek

Jak vnímají eJustici právníci, kterým především by měla ulehčit práci a tím zprostředkovaně také jejich klientům z podnikatelských řad?

Tento projekt je stále ve velmi rané fázi; jak soudy samotné, tak i účastníci řízení si na připravované změny musí zvyknout a zavést odpovídající postupy, domnívá se Jana Poddaná z advokátní kanceláře Havel & Holásek, která je zastoupená v Unii malých a středních podniků ČR. Využili jsme elektronického platebního rozkazu, který je horkou novinkou. Jako pozitivní vnímáme také elektronické vedení insolvenčního rejstříku, dodává.

Postupuje zřejmě dle svých možností. Věříme, že elektronické soudnictví, v jehož rámci má fungovat i přelomový elektronický soudní spis, bude v budoucnu fungovat jako celek, odpovídá Poddaná na otázku business serveru Podnikatel.cz, jestli Ministerstvo spravedlnosti postupuje v zavádění eJustice dostatečně rychle.

Cloud 22 temata

Jana Mojžíšková z Advokátní kanceláře Pajerová & Šnajdrová upozorňuje, že zatím funguje jen několik služeb elektronického soudnictví – například infoSoud, ePodatelna, insolvenční rejstřík, elektronický platební rozkaz. Nejvíce zkušeností zatím máme se službou infoSoudu, která je v provozu od 11. dubna 2008, tvrdí Mojžíšková. Od července letošního roku zavedený elektronický platební rozkaz se jeví jako velice zajímavý institut v rámci urychlení soudních řízení a zejména omezení administrativy. Do budoucna má pak být možné prostřednictvím elektronického platebního rozkazu činit například hromadná podání a úhrady dlužné částky, doplňuje pro business server Podnikatel.cz. Ačkoliv zatím v hojnější míře nevyužívá ostatní produkty eJustice, do budoucna se podle Mojžíškové pro advokátní kancelář jeví jako zajímavé zpřístupnění soudních spisů v elektronické formě, podávání žalob a jiných návrhů prostřednictvím e-mailu, elektronické vedení různých soudních rejstříků apod. Zavedení těchto služeb nepochybně povede k urychlení a tedy ke zlepšení práce advokátů, domnívá se.

Připomíná dále, že letos je hlavním úkolem eJustice spuštění elektronického platebního rozkazu (který již funguje od července) a elektronické úřední desky (podle plánu ministerstva do konce roku). Termínem pro spuštění zbývajících produktů je podle oficiálních vyjádření Ministerstva spravedlnosti rok 2012. Vybudování elektronického systému justice za účelem modernizace soudních řízení je samozřejmě úkol obtížný, už jen vzhledem k rozsahu agendy soudů. Dle mého názoru je důležité, aby elektronizace justice byla provedena kvalitně a také srozumitelně pro běžného uživatele, byť by se tak mělo stát na úkor rychlosti jejího dokončení, odpovídá Mojžíšková na otázku business serveru Podnikatel.cz, jestli Ministerstvo spravedlnosti postupuje při spuštění eJustice dostatečně rychle.

Anketa

Myslíte si, že projekt eJustice zlepší vaši komunikaci se soudy?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).