Hlavní navigace

Doplácíte na daních? Dejte pozor hlavně na čísla účtů a variabilní symbol

29. 3. 2016
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Přestože se čísla účtů finančních úřadů měnila již před několika lety, tisíce plateb stále chodí na staré účty. Přečtěte si, na co vše si dát při placení pozor.

Už jen několik dní zbývá na podání daňového přiznání za rok 2015 a na případné doplacení daně z příjmů. Letos můžete kromě klasických způsobů úhrady využít i staronovou daňovou složenku. Pokud však budete platit daň jakýmkoli jiným způsobem než na pokladně úřadu, pečlivě dbejte na správné vyplnění všech potřebných údajů.

Poradna s daňovým poradcem

Zeptejte se, jak na daňové přiznání. Odpovídá Jan Molín, daňový poradce a člen Prezidia Komory daňových poradců České republiky.

 

Jak můžete zaplatit daň z příjmů

Na pokladně finančního úřadu

Způsobů, jakým můžete zaplatit daň z příjmů, existuje několik. Jestliže půjdete na úřad podat přiznání nebo e-tiskopis osobně, můžete daň uhradit přímo na pokladně finančního úřadu.

Bezhotovostním převodem

Ilustrační obrázek
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Ilustrační obrázek

Daň samozřejmě můžete zaplatit i bezhotovostním převodem. K tomu však potřebujete znát číslo bankovního účtu příslušného finančního úřadu. Ačkoli již uplynulo několik let od doby, kdy se měnila čísla bankovních účtů berňáků, stále existují poplatníci, kteří posílají platby na staré účty. Vzhledem k tomu, že již platby nepřeposílají, riskují tito zapomnětlivci úroky z prodlení. Pokud se rozhodnete daň zaplatit přes internetové bankovnictví, musíte tedy prvně zjistit číslo účtu. To se skládá z předčíslí bankovního účtu (definuje daň), matrikové části (definuje finanční úřad) a z kódu banky, který je vždy 0710 (ČNB). Pokud například chcete zaplatit jako OSVČ daň z příjmů v Praze, musíte doplatek uhradit na účet 721–77628031/0710.

Dále musíte napsat variabilní symbol, aby k vám platbu finanční úřad přiřadil. Jestliže máte registrační povinnost a přidělené daňové identifikační číslo (DIČ), vepíšete do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, tj. buď čísla za pomlčkou (pro původní variantu tvaru DIČ) nebo čísla za písmeny CZ (pro stávající variantu tvaru DIČ). Jestliže DIČ nemáte, vepište do řádku pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvedete 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou. Právnické osoby pak vyplňují své IČ. U bezhotovostních plateb se též využívá konstantní symbol 1148.

Bankovní účty pro daně z příjmů
Název finančního úřadu Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
FÚ pro hlavní město Prahu 7704–77628031/0710 721–77628031/0710 713–77628031/0710
FÚ pro Středočeský kraj 7704–77628111/0710 721–77628111/0710 713–77628111/0710
FÚ pro Jihočeský kraj 7704–77627231/0710 721–77627231/0710 713–77627231/0710
FÚ pro Plzeňský kraj 7704–77627311/0710 721–77627311/0710 713– 77627311/0710
FÚ pro Karlovarský kraj 7704–77629341/0710 721–77629341/0710 713–77629341/0710
FÚ pro Ústecký kraj 7704–77621411/0710 721–77621411/0710 713–77621411/0710
FÚ pro Liberecký kraj 7704–77628461/0710 721–77628461/0710 713–77628461/0710
FÚ pro Královehradecký kraj 7704–77626511/0710 721–77626511/0710 713–77626511/0710
FÚ pro Pardubický kraj 7704–77622561/0710 721–77622561/0710 713–77622561/0710
FÚ pro Kraj Vysočina 7704–67626681/0710 721–67626681/0710 713–67626681/0710
FÚ pro Jihomoravský kraj 7704–77628621/0710 721–77628621/0710 713–77628621/0710
FÚ pro Olomoucký kraj 7704–47623811/0710 721–47623811/0710 713–47623811/0710
FÚ pro Moravskoslezský kraj 7704–77621761/0710 721–77621761/0710 713–77621761/0710
FÚ pro Zlínský kraj 7704–47620661/0710 721–47620661/0710 713–47620661/0710
Specializovaný finanční úřad 7704–77620021/0710 713–77620021/0710

Daňovou složenkou na poště

Posledním způsobem, jak daň zaplatit, je složenkou skrze Českou poštu. V předchozích letech jste museli vyplnit a zaplatit za složenku typu A. Od letošního roku však můžete k platbě daně z příjmů, jestliže jste fyzická osoba, opět využít daňovou složenku. Tato složenka je standardně k dispozici na všech pobočkách České pošty a daň z příjmů jde jejím prostřednictvím zaplatit zdarma. 

Daňová složenka vypadá na první pohled jako běžná poštovní poukázka typu „A“. Jen v záhlaví je označená jako Poštovní poukázka A – doklad V/DS, přičemž DS znamená daňová složenka. Složenka má v horní části bílý pruh, předtištěný transakční kód (113) a konstantní symbol (0001). Také u daňové složenky tak musíte vědět číslo bankovního účtu finančního úřadu a vyplnit variabilní symbol. Platí v tomto ohledu stejná pravidla jako u platby skrze internetové bankovnictví.

Čtěte také: Daně budeme platit pohodlněji. Letos složenkou, za rok kartou

Dokdy daň beztrestně zaplatit

Ať už budete daň platit jakýmkoli způsobem, mějte na paměti lhůty. Jestliže nevyužíváte služeb daňového poradce, musíte daň uhradit do pátku 1. dubna (případně do 1. července, pokud máte daňového poradce). S platbou se nicméně můžete o několik dní opozdit. Úroky z prodlení se totiž začínají počítat až pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti. Nejpozději ve čtvrtek 7. dubna (pondělí 11. července) by tak měl mít finanční úřad doplatek daně na svém účtu. Jak u bezhotovostního převodu, tak u platby složenkou se proto vyplatí dát si časovou rezervu a zadat platbu s předstihem.

Kdo nezvládne daň doplatit ani do pěti dnů, začne se mu počítat úrok z prodlení. Jeho výše odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. V současné době tak činí 14,05 %. Úrok z prodlení se nepředepíše a podnikatel ho nemusí zaplatit, pokud souhrnná výše úroku nepřesáhne u jednoho druhu daně u jednoho správce daně za jedno zdaňovací období nebo za jeden kalendářní rok u jednorázových daní částku 200 Kč.

Čtěte také: Daňové přiznání nepodceňujte, za některá pochybení hrozí automatické pokuty

Máte přeplatek? Musíte vyplnit žádost

Samozřejmě může u některých podnikatelů nastat i opačná varianta, tedy že jim stát bude nějaké peníze vracet. Zpravidla je to způsobeno díky daňovému bonusu či uplatnění celoročních slev na dani, kdy byla daň zálohově strhávána. Ať už vám vyjde přeplatek z jakéhokoli důvodu, nezapomeňte především vyplnit na čtvrté straně daňového přiznání “Žádost o vrácení přeplatku na dani z příjmů fyzických osob”. Bez vyplněné žádosti vám finanční úřad přeplatek nevrátí, i když vám v přiznání vyjde. Minimální výše přeplatku musí činit 100 korun. V samotné žádosti si pak vyberete, zda chcete peníze zaslat složenkou (tedy na vaši adresu) nebo na účet či je použít na nedoplatek jiné daně. Žádost musíte rovněž podepsat, stejně jako celé přiznání. Právě na podpis u žádosti poplatníci často zapomínají a podepíší pouze daňové přiznání.

U přeplatku navíc na podnikatele číhá ještě jedna záludnost. Pokud jste podali přiznání už v lednu letošního roku, budete muset o vrácení přeplatku požádat ještě jednou. Už několik let totiž platí nesoulad lhůt v daňovém řádu. Přeplatek se sice podnikatelům zasílá do 30 dnů ode dne obdržení žádosti, zároveň však platí § 155 daňového řádu, který říká, že žádosti o vrácení přeplatku mohou úřady vyhovět pouze tehdy, jestliže existuje vratitelný přeplatek do 60 dnů ode dne podání žádosti. Kdo tedy podal přiznání v lednu, nevešel se do lhůty 60 dní a jeho žádost o vrácení přeplatku úřad zamítl. V takovém případě musíte podat žádost znovu. Přeplatek se ve všech případech vyplácí do 30 dnů od obdržení žádosti, zpravidla na konci dubna nebo začátku května.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).