Hlavní navigace

Evidovat tržby zjednodušeně nejde jen tak, žádosti se víc zamítají, než povolují

18. 4. 2017
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Zjednodušený režim u EET má zatím povoleno 228 podnikatelů, dalších 280 žádostí však bylo zamítnuto. Někteří totiž nemají šanci povolení získat.

Aby podnikateli zjednodušený režim finanční správa povolila, musí zpravidla prokázat, že nemá k dispozici žádné internetové připojení.

Více žádostí bylo zamítnuto, než povoleno

Jak ukazují statistiky, které serveru Podnikatel.cz poskytlo Generální finanční ředitelství (GFŘ), tržby ve zjednodušeném režimu eviduje pouze několik stovek podnikatelů. O povolení evidovat tržby ve zjednodušeném režimu si od 1. září 2016, odkdy je možné žádost podávat, až do začátku letošního dubna 2017 požádalo celkem 684 poplatníků. Povoleno zcela nebo částečně 228, zamítnuto 280. Zbytek je buď v řízení, nebo žádost měla vady, které poplatník neodstranil (v takovém případě se podání stává neúčinným), anebo žádost vzali zpět, když např. zjistili, že stejně se tím povinnosti evidovat tržby nezprostí (nebo z různých dalších důvodů), doplnila serveru Podnikatel.cz Petra Petlachová, mluvčí GFŘ.

Co se týče nejčastějších důvodů, které vedou k odsouhlasení žádosti, jednoznačně „vítězí“ situace, kdy poplatník nemá k dispozici žádné internetové připojení. Obecně platí, že možnost evidovat tržby ve zjednodušeném režimu může být založena zákonem, nařízením vlády nebo rozhodnutím správce daně. Samotný zákon pak stanovuje, že ve zjednodušeném režimu se mohou evidovat tržby z prodeje zboží a služeb na palubě dopravních prostředků při pravidelné hromadné přepravě osob podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty.

Ve zjednodušeném režimu se mohou evidovat také tržby, jejichž evidování běžným způsobem by znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti, ze které tyto tržby plynou. Tyto tržby stanoví nařízením vláda. Vláda nicméně doposud žádné nařízení k EET nevydala.

Jak žádost podat

Kdo chce o zjednodušený režim požádat, musí v žádosti uvést důvody, které svědčí pro naplnění podmínek pro vydání povolení, a tržby, na které se má povolení vztahovat. Může požádat o zjednodušený režim na všechny své činnosti nebo pouze na jejich část, případně na všechny své provozovny nebo jen některé. Nejčastějším důvodem zřejmě bude nemožnost, příp. nestabilita internetového připojení v místě, kde je tržba přijímána. Rozhodně však musí mít žádost náležitosti podání podle § 70 odst. 3 daňového řádu, tj. výslovně uvedeno, kdo žádost podává, čeho se týká a co se v žádosti navrhuje.

Žádost je možné podat písemně (s vlastnoručním podpisem), ústně u správce daně do protokolu, případně datovou zprávou. Zde ovšem podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, odeslanou datovou schránkou nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, jímž se lze přihlásit do jeho datové schránky. Podáním žádosti není poplatník zproštěn evidence tržeb, jestliže se na něj již povinnost vztahuje. Tržby nadále eviduje v běžném režimu a čeká na posouzení žádosti. 

Na rozhodnutí má správce lhůtu 15 dnů ode dne jejího podání. V povolení se uvedou tržby, na které se toto povolení vztahuje. Žádosti lze vyhovět plně, částečně nebo žádost zcela zamítnout. V případě zamítnutí je možné podat žádost novou, a to po uplynutí šedesáti dnů od nabytí právní moci zamítavého rozhodnutí. Žádost je navíc zpoplatněna a její podání stojí 1000 korun

Kvůli mlčenlivosti sice finanční správa nesmí uvést, kterým podnikatelům s žádostí vyhověla, v médiích se nicméně některá jména objevila. Jedním z těch, kteří byli se svou žádostí evidovat tržby offline úspěšní, je státní podnik Lesy České republiky. Toho se povinnost evidence dotkla hned v první vlně, protože provozuje řadu rekreačních a loveckých chat a na nich zatím kvůli často nedostupnému internetu inkasuje tržby v hotovosti. O povolení pro evidování tržeb ve zjednodušeném režimu pro naše terénní pracovníky, především revírníky, domovníky a správce chat, jsme již požádali a bylo nám vyhověno. Týká se to všech našich provozních pracovníků, kteří pracují především v lese, potvrdil už dříve Martin Valdauf, vedoucí kanceláře generálního ředitele Lesů ČR.

skoleni_18_3

Co znamená zjednodušený režim

Možnost evidovat tržby ve zjednodušeném režimu ovšem neznamená, že by podnikatel nemusel evidovat. Při plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném režimu se postupuje obdobně jako při plnění evidenční povinnosti v běžném režimu s tím, že poplatník:

  1. je povinen údaje o evidované tržbě zaslat datovou zprávou správci daně nejpozději do 5 dnů od uskutečnění evidované tržby a
  2. není povinen na účtence uvádět fiskální identifikační kód.

Kdo povolení evidovat tržby zjednodušeně získá, musí dodržovat podmínky vydaného povolení. V okamžiku, kdy poplatník přestane podmínky splňovat, kupříkladu se zlepší místní internetové připojení, musí tuto skutečnost správci daně oznámit. A to nejpozději do 15 dnů od okamžiku, kdy tato skutečnost nastala. Povolení navíc může zrušit i sám správce daně. V situaci, kdy zjistí, že pominuly podmínky pro jeho vydání. Informace vedoucí ke zrušení může získat vlastním šetřením (zjištěním), případně i z podnětu jiných osob.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).