Hlavní navigace

Evropská dotace – účinná finanční injekce?

5. 2. 2008
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Po vstupu Česka do EU se pomyslné dotační brány otevřely i českým podnikatelům a objevila se tak možnost využít jednotlivých programů pro realizaci vlastních obchodních cílů. I když je dotační proces poněkud složitý, široká nabídka programů je pro tisíce žadatelů stále lákavější.

Poskytování dotací z evropských fondů je už pěkně vousatý systém. Přidělování peněžních prostředků mezi mnoho různorodých projektů trvá už od začátku 80.let minulého století a jeho podstata je neměnná. Fondy EU jsou nadále chápány jako nástroj umožňující postupně snižovat rozdíly mezi členskými zeměmi EU, respektive ES, a to především v regionálním měřítku. Jednotlivé programy jsou vytvářeny se snahou být kompatibilní se strategickými dokumenty politiky hospodářské a sociální soudržnosti a zároveň národními rozvojovými plány členských zemí.

V záplavě na sebe navazujících dokumentů stojí v popředí operační programy, které jsou pro všechny zúčastněné strany dotačního procesu nejdůležitější. Jsou rozděleny do dvou podskupin, a to z hlediska regionálního vymezení a z pohledu tématu, kterým se zabývají.

Pro období 2007 – 2013 by mělo být v České republice využito 26 operačních programů. O jaké programy se jedná? Více zde.

Žádost o dotaci – lehkost nebo tíha administrativy?

„Složité postupy pro získání prostředků z dotačních titulů, resp. obavy z náročné administrativy bývají jedním z hlavních důvodů, proč se podnikatelé ani nepokoušejí uspět se svým záměrem. Anebo se zajímají, ale složitost postupu je následně od pokusu odradí. Faktem je, že z hlediska byrokratické náročnosti je podávání projektů u nás opravdu poměrně složité, stejně tak jako orientace v množství programů, které nás při velikosti našeho trhu staví na nechvalnou špičku mezi jinými státy EU,“ nastiňuje situaci českého dotačního prostředí Viktorie Plívová, tisková mluvčí Hospodářské komory ČR.

Přesto by se nemělo jednat o trvalý trend. V novém programovacím období 2007–2013 by mělo dojít ke zjednodušení celé procedury žádání o dotace, uvádí Olga Kučerová, specialistka Ministerstva pro místní rozvoj ČR na fondy EU. Národní orgán pro koordinaci (NOK) v současné době analyzuje jak dokumentaci jednotlivých operačních programů, spojenou se zpracováním žádostí, tak i procesy, které mají vést k výběru projektů. Na základě výsledků budou navržena opatření jak z hlediska optimalizace – z pohledu věcného a doby trvání, tak i z pohledu odstranění „byrokratické zátěže“ vůči žadatelům. Již dnes lze konstatovat, že bude nezbytné, aby řídící orgány přehodnotily současný stav, dodává.

V rámci systému udělování dotací v ČR vidí možnosti k nápravě i Michal Banot, ředitel podnikatelského inkubátoru STEEL-IT, který byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Podle něj je komplikovanější spíš samotná realizace, podmínky čerpání, někdy zbytečná administrativa. Český úředník je často ještě pečlivější, než po něm chce Brusel, a odnese to pak realizátor projektu, dodává.

Mám myšlenku, mám projekt, chci dotaci..

..do začátku podnikání nebo na založení firmy

Pro začínající podnikatele je v novém programovacím období 2007–2013 určen jeden z podprogramů operačního programu Podnikání a inovace, a to podprogram START. Formou podpory v tomto případě není dotace, ale bezúročný úvěr nebo zvýhodněná záruka s finančním příspěvkem, říká pro business server Podnikatel.cz Olga Kučerová z ministerstva pro místní rozvoj. Jak dále uvádí, program je určen pro podnikatele začínající s podnikáním poprvé nebo minimálně po sedmi letech od ukončení předcházející podnikatelské činnosti a kteří nejsou ani nebyli společníky či členy jiné právnické osoby. Mezi typové projekty patří například nákup strojů a zařízení do pronajatých prostor a počáteční vybavení zásobami, rekonstrukce budov a doplnění strojů a zařízení či nákup kancelářského zařízení, uzavírá názornými příklady tuto kategorii Kučerová.

.. na firemní vozy

Na firemní vozy dotaci nelze získat, jelikož spadají do kategorie strojů pohybujících se po pozemní komunikaci, na které se dotace nevztahuje, vysvětluje Marta Selicharová, vedoucí oddělení marketingu a PR CzechInvest.

..na školení vlastních zaměstnanců

V současné době na to dotaci uplatnit nelze, ale v příštím roce se předpokládá spuštění programu Educa, který by měl podporovat školení a vzdělávání zaměstnanců, uvádí pro business server Podnikatel.cz Selicharová. Přesto je už nyní v rámci operačního programu Podnikání a inovace k dispozici program Školící střediska, který podporuje výstavbu školících středisek, kde jednou z podmínek je, aby středisko sloužilo zejména pro školení vlastních zaměstnanců podniku, dodává.

Bez pomoci nebo s poradenskou společností?

Zažádat o dotaci si každý může svépomocí, stejně tak ale existují firmy, které zprostředkování potřebných dokladů vztahujících se k dotaci mají jako hlavní náplň práce. Podle Marty Selicharové ale spolupráce žadatele a výše zmíněné externí firmy snadnější zisk dotačních prostředků nepřináší. Výhoda je v tom, že za ně externí firma zpracuje veškeré administrativní náležitosti. Na úspěch při získání dotace to však nemá vliv, dodává.

Co může být tedy důvodem zájmu klientů o služby zprostředkova­telských agentur? Složitost, administrativní a odborná náročnost celého procesu získávání dotací. Klient může předpokládat, že s našimi službami se mu výrazně zvyšuje pravděpodobnost získání dotace, předkládá své praktické zkušenosti Jakub John, generální ředitel společnosti Euronest, s.r.o.

Jak uvádí zástupci oslovených agentur na zpracování grantových projektů, šance přidělení dotace na základě jimi vypracované žádosti má více než poloviční procentuální většinu. V průměru se úspěšnost pohybuje od 60–90%. Je to různé zejména dle programů, dle alokace finančních prostředků v programu a dle fáze, ve které se žádá, vysvětluje Jan Polák, jednatel Direkta Group s.r.o. a zároveň dodává, že také záleží na konkurenčních projektech. „Je rozdíl, když je celkem podáno 60 žádostí a schváleno 20 žádostí, nebo když je podáno 650 žádostí a schváleno 100 žádostí.“

Finanční obnos, který si klient pro případnou spolupráci s poradenskou společností musí připravit, se dle Martiny Hřebejkové ze společnosti V.I.A Praha, a.s. případ od případu liší. Neexistuje jednotný model financování našich služeb. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně, doplňuje. Podle Johna se v případě poskytování služeb počítá s rozmezím 10–20 tis. za zpracování žádostí a následně určité procento ze získané dotace.

„Záleží na náročnosti při zpracování dokumentace, počtu pracovníků a pracovním čase nutném na zpracování. Jsou programy jednodušší např. Marketing, nebo složitější jako např. Impuls, Inovace a Prosperita. Proto i náklady se liší,“ přidává svůj názor Polák a upozorňuje i na velikou konkurenci na trhu, která dává na výběr poradenské služby v širší škále cenových nabídek. Lze to porovnat např. s automobilovým trhem. Jsou klienti, kterým z hlediska svých potřeb vyhovuje Fabie, a druzí, kteří potřebují k zabezpečení svých požadavků auto spolehlivější, bezpečnější, doplňuje.

Rádi byste se dozvěděli více podrobností o systému přidělování dotací ? Klikněte zde.

Podle Banota je třeba se připravit na to, že získávání dotací a realizace projektů je náročné a je nutné počítat s neustálými zpožděními, s velkou administrativou, často je nutné dlouhodobě překlenovat projektové náklady jinými zdroji. Žadatel totiž nedostane dotaci na začátku etapy, ale, jak uvádí Plívová, prostředky se vyplácí zpětně. Toto Hospodářská komora kritizovala a kritizuje a navrhovali jsme proto průběžné proplácení. Situace se sice od předchozího období v letech 2004–2006 v mnohém zlepšila, stále má ale značné rezervy a průběžné financování by čerpání našim firmám usnadnilo, nastiňuje možné posuny k lepšímu do budoucna.

Anketa

Zažádali jste někdy o dotaci na některý z Vašich projektů ?

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).