Hlavní navigace

Pohledávky nemusí skončit u soudu, řešit je můžete i jinak

5. 2. 2008
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Pohledávky po splatnosti jsou problémem mnoha podnikatelů. Vymáhat je lze vlastními silami, přes inkasní agenturu nebo advokátní kancelář. Soudní řešení nemusí být vhodné vždy a pro všechny druhy pohledávek. Vymáhání pohledávek jako běžná B2B služba však není zadarmo.

Česko patří mezi země se špatnou platební morálkou. Podnikatel, který nikdy neřešil problém pohledávek po splatnosti, je výjimkou. Přesto, že podnikatel věnuje náležitou péči prevenci pohledávek, může se dostat do situace, kdy bude potřebovat specialistu na jejich inkaso. Řešit pohledávky dlouze vlastními silami nemusí být účinné ani nejlevnější. Ve chvíli, kdy vlastní síly na vymáhání nestačí, může se podnikatel rozhodnout, jestli bude řešit pohledávky nejprve mimosoudně a až v případě neúspěchu soudně nebo ihned přes soud. A jestli využije služeb inkasní agentury nebo advokátní kanceláře.

Nelze jednoznačně říci, že je jedna z možností lepší či účinnější. Záleží na objektivních kriteriích jako jsou tip pohledávky, výše jistiny (tedy pohledávky bez příslušenství – úroků, penále apod.), doba po splatnosti. Ale i na méně objektivních kritériích jako jsou věřitelův odhad dlužníka a postupy, které na něj zaberou, nebo to, jestli věřitel více důvěřuje právníkovi či inkasní agentuře. Časté také je, že s právníkem spolupracuje přímo inkasní agentura.

Proč jít za inkasní agenturou?

Agentury se specializují výhradně na vymáhání pohledávek, to je jejich hlavní výhoda, tvrdí specialista na pohledávky Tomáš Janovský, který má zkušenosti z několika inkasních agentur. Agentura podle něj paradoxně může lépe zastupovat zájmy věřitele v případě, že u něj dluh vymáhají obchodníci, kteří přistupují k dlužníkům stále jako k zákazníkům. Problém ale může nastat, pokud podnikatel narazí na neseriózní agenturu, kde hrozí zpronevěra vyinkasované hotovosti, varuje pro server Podnikatel.cz Janovský.

Inkaso totiž probíhá buď na účet agentury, nebo na účet klienta. Seriózní agentura vymáhá na účet klienta, pokud si to přeje – musí ale agenturu pravidelně informovat o platbách.

Cena

Některé agentury si účtují různé poplatky za zpracování případů nebo podepsání smlouvy, případně zálohu na provizi. Jiné agentury neúčtují nic předem, ale pouze provizi z úspěšně vymožené pohledávky. Výše provize by neměla překročit hranici 20 %, říká pro server Podnikatel.cz Janovský. Pokud ovšem věřitel předává agentuře velké množství pohledávek, může se dostat na provizi i 5 % nebo dokonce 0 %. Agentura ale samozřejmě nepracuje zdarma. Vymožená jistina většinou připadne věřiteli, vymožené příslušenství agentuře. Agentura, která účtuje poplatek splatný před zahájením vymáhání, není méně seriózní než ta bez poplatku a naopak.

Na co se při výběru inkasní agentury zaměřit?

Výběr dobré inkasní agentury je první krok k úspěšné spolupráci. Proto se vyplatí:

  • vytipovat si více firem a zorganizovat výběrové řízení
  • nezaměřovat se pouze na cenu služeb (na výhodnější podmínky lze dosáhnout v případě většího objemu pohledávek a kontinuální spolupráce)
  • ptát se, jestli inkasní společnost postupuje výhradně podle právního řádu České republiky nebo státu, v němž vymáhá, a před klienty nic neutajuje
  • požadovat transparentní smluvní podmínky, ceník a smlouvu (nejčastěji se používá mandátní smlouva), kde klient najde vše, co ho může při spolupráci čekat: kolik klient zaplatí a za jaké služby, jestli existují případy, kdy si firma účtuje sankce, jaká je lhůta vymáhání, případy, v nichž lze od smlouvy odstoupit, práva a povinnosti klienta a inkasisty, včetně kontaktní osoby, na kterou se v agentuře může klient obracet, způsob informování klienta o průběhu vymáhání; pozor na vágní formulace jako například, že je věřitel povinen agentuře uhradit náklady
  • vyžádat si reference

Dlužníka můžete žalovat. Ale co potom?

Soudní cesta je jednou z možností řešení pohledávky. Opravdu doporučit ji lze v případě, že je pohledávka výborně zdokladovaná. Z praxe je možné poukázat na případ, kdy věřitel soud prohrál. A to jen proto, že advokát dlužníka tvrdil, že na dokladech není podpis jeho klienta. Celý spor uhrál na bezdůvodné obohacení a věřitel musel ještě platit náklady na právní zastoupení dlužníka. Jiný případ z praxe: věřitel má v ruce platební rozkaz a spolupracuje s exekutorem, který ale s případem prakticky nic nenadělá, protože dlužník je nadmíru protřelý. Na druhou stranu jsou dlužníci, kteří zaplatí ihned, jak zjistí, že věřitel řeší dluh přes soud.

V případě žaloby týkající se dluhu do 15 000 korun včetně, je nutné uhradit kolek 600 korun. Při vyšší částce pak jde o 4 % z dlužné jistiny. Maximální soudní poplatek je jeden milion korun.

Pokud dá soud věřiteli za pravdu, jdou náklady soudu a následné exekuce na vrub dlužníka. Jenže pouze v případě, že se dluh skutečně podaří vymoci. V mezidobí se jedná o investici věřitele.

Spolupráce s advokátní kanceláří

V případě, že se podnikatel rozhodne spolupracovat s advokátní kanceláří, čeká ho podle Jitky ČernéAdvokátní kanceláře Pajerová & Šnajdrová zhruba následující maratón:

Advokátní kancelář převezme od podnikatele právní případ a uzavře s ním mandátní smlouvu. Zároveň si sjedná odměnu. Poté zašle dlužníkovi první písemnou výzvu k úhradě dluhu. Pokud dlužník dluh neuhradí a na upomínku nereaguje, odešle advokátní kancelář další upomínku, tentokrát již předsoudní – tedy před podáním žaloby. Je možná i opačná dohoda s věřitelem - nejprve se pohledávka žaluje, a poté advokátní kancelář zasílá upomínky již s kopií žaloby. Pokud dlužník projeví vůli dluh uhradit, dohodnou advokáti s dlužníkem podrobnosti úhrady. Pokud ale dlužník nezareaguje nebo nechce dluh uhradit, pokračuje soudní řízení až do vydání rozhodnutí příslušného soudu. Když rozhodnutí nabyde právní moci, převezme případ exekutor. Současně platí, že advokát průběžně informuje věřitele o stavu případu a konzultuje s ním další kroky. Uvedený postup je pouze demonstrativní, upozorňuje pro business server Podnikatel.cz Jitka Černá, advokát postupuje v každém jednotlivém případu individuálně ve vztahu k osobě věřitele, dlužníka a výši pohledávky.

MM_socky3

Výhody

Výhod inkasa pohledávek prostřednictvím advokátní kanceláře je podle Jitky Černé celá řada. Za nejdůležitější však považuje orientaci v dané právní problematice, tedy znalost všech příslušných právních norem souvisejících s inkasem pohledávek. V neposlední řadě také zkušenosti s prací soudů a exekutorů.

Cena

Odměna advokáta vychází buď z advokátního tarifu (tj. mimosmluvní odměna) nebo je určená smluvně. Podle advokátního tarifu se pak odměna vypočítá v závislosti na dlužné částce. Podle Černé by se v případě jednorázové spolupráce velmi pravděpodobně dohodla advokátní kancelář s klientem na ceně dle advokátního tarifu, v případě dlouhodobé spolupráce spíše na smluvní odměně. Tu pak advokátní kanceláře sjednávají zcela individuálně.

Jak řešíte svoje pohledávky po splatnosti?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).