Hlavní navigace

Evropské zelené dluhopisy vám mohou pomoct s ESG. Víme, co se u nich změní

27. 5. 2024
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: Podnikatel.cz s využitím DALL-E, podle licence: Rights Managed
Evropské zelené dluhopisy jsou nástrojem financování, který může hrát roli v přechodu k udržitelné ekonomice. Zjistěte, co se kolem nich chystá.

Loni v říjnu Evropská rada přijala nařízení o vytvoření standardu pro evropské zelené dluhopisy. Po podpisu bude vyhlášeno v Úředním věstníku EU, 20 dnů poté vstoupí v platnost a 12 měsíců po vstupu v platnost nabude účinnosti.

Co jsou evropské zelené dluhopisy?

Ondřej Mikula, advokát a partner z advokátní kanceláře Finreg, v článku uvádí, že klíčovým hlediskem pro možnost použít označení zelený dluhopis je přidělování výnosů z dluhopisů. Téměř všechny výnosy (minimálně 85 %) se budou muset alokovat, přímo nebo nepřímo, na environmentálně udržitelné hospodářské činnosti, tj. činnosti, které jsou v souladu s environmentálními cíli stanovenými v nařízení o taxonomii. 

Na jiné než environmentální (např. sociální) cíle se nařízení nevztahuje, ale ponechává určitou míru flexibility. Než však bude taxonomický rámec plně funkční, mohou emitenti alokovat zbylých až 15 % výnosů do činností, pro které zatím neexistují technická screeningová kritéria podle nařízení o taxonomii nebo do jiných specifických činností, které musí přispívat k environmentálním cílům stanoveným v tomto nařízení, popisuje s tím, že v praxi tak budou existovat dvě skupiny zelených dluhopisů: evropské zelené dluhopisy splňující všechny požadavky nařízení a ostatní zelené dluhopisy.

Jak vysvětlují na blogu Asociace společenské odpovědnosti, princip fungování Evropských zelených dluhopisů je relativně jednoduchý. Emitenti, kteří získají označení EuGB (prokážou, že financují ekologické projekty v souladu s taxonomií EU), vydají „zelené dluhopisy“, které investoři mohou zakoupit. Návratnost investice pro investory je pak zajištěna splacením dluhopisů spolu s úroky. Možnost vydávat tyto zelené dluhopisy bude otevřena všem emitentům zelených dluhopisů, včetně podniků, veřejných orgánů a také emitentů se sídlem mimo EU, kteří splní požadavky standardů EU GBS, dodávají.

Co je cílem nařízení?

Nové nařízení vzniklo především proto, aby se vytvořil standard pro evropské zelené dluhopisy a byly stanoveny jednotné požadavky na emitenty, kteří chtějí pro své environmentálně udržitelné dluhopisy používat označení „evropský zelený dluhopis“ (EuGB). V tiskové zprávě rady je uvedeno, že tyto evropské zelené dluhopisy budou sladěny s taxonomií EU pro udržitelné činnosti a zpřístupněny investorům po celém světě. Nařízení je navíc dalším krokem k provádění strategie EU pro financování udržitelného růstu a přechodu na klimaticky neutrální hospodářství účinně využívající zdroje. Nový standard podpoří soudržnost a srovnatelnost na trhu se zelenými dluhopisy, z čehož budou mít prospěch jak emitenti, tak investoři do zelených dluhopisů, shrnují.

Dalším cílem je také zabránit greenwashingu, neboli lakování na zeleno. Právě kvůli tomuto nařízení stanoví také některé požadavky na dobrovolné zveřejňování informací pro další environmentálně udržitelné dluhopisy a dluhopisy vázané na udržitelnost emitované v Evropské unii.

Eco, bio, fresh? Konec matení spotřebitelů: Evropská unie chce zakázat greenwashing Přečtěte si také:

Eco, bio, fresh? Konec matení spotřebitelů: Evropská unie chce zakázat greenwashing

Co se má změnit?

Obecně budou muset emitenti evropských zelených dluhopisů podle Ondřeje Mikuly splňovat široké požadavky na transparentnost a zveřejňování informací o tom, jak výnosy z dluhopisů přidělují. Právnička Veronika Civínová z advokátní kanceláře KLB Legal pro Epravo.cz sdělila, že nařízení v dostupném znění v úvodu stanoví, že prostředky získané z emise evropských zelených dluhopisů může emitent použít na širokou škálu aktiv od investic do dlouhodobého majetku, kapitálových nebo provozních výdajů atd. Tato aktiva musí v souladu s nařízením o taxonomii významně přispívat ke zmírňování nebo přizpůsobování se změně klimatu, udržitelnému využívání a ochraně vod a mořských zdrojů, přechodu na oběhové hospodářství, prevenci a omezování znečištění, ochraně a obnově biologické rozmanitosti a ekosystémů a zároveň významně nepoškozovat environmentální cíle, upřesňuje.

Přibydou také reportovací povinnosti

Veronika Civínová dále zmiňuje, že před emisí evropských zelených dluhopisů musí emitenti zveřejnit tzv. EuGB Factsheet neboli dokument, ve kterém emitent popíše základní parametry emise a zejména odůvodní, že jeho emise splňuje požadavky nařízení. Vyplněný dokument musí následně projít kontrolou externího auditora a získat jeho kladné stanovisko. Jak informuje Petr Varvařovský, Associate z DLA Piper, v České republice bude autoritou Česká národní banka, která bude oprávněna zejména vymáhat od emitentů plnění reportovacích povinností, pozastavit obchodování dluhopisů, zveřejňovat informace, že emitent neplní své povinnosti nebo udělovat pokuty až do výše 0,5 % ročního obratu emitenta.

Petr Varvařovský dále přidává, že emitenti evropských zelených dluhopisů musí také plnit vůči investorům řadu reportovacích povinností, a to jak před emisí, tak i po jejím konci. Některé zprávy budou muset být připravené externími posuzovateli, kteří se nově registrují u Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy. EU si od tohoto systému slibuje konzistentní posuzování financovaných projektů a hlavně zvýšení důvěryhodnosti dat o evropských zelených dluhopisech. Investoři tak budou mít větší jistotu, že zveřejněná data o emisi odpovídají skutečnosti, zdůrazňuje.

Proč s takovými dluhopisy pracovat?

Jak vysvětlují odborníci ze Schejbal & Partners, zelené nebo také udržitelné dluhopisy se od těch běžných liší svým účelem, protože slouží výhradně k financování environmentálně udržitelných projektů. Zelené investiční nástroje mohou být zajímavé pro některé druhy investorů (banky, fondy) a mohou emitentům zvednout ESG rating. Ondřej Bartošík ze stejné advokátní kanceláře k tomu pro server ePravo.cz dodává, že i když se zelenými dluhopisy nejsou spojeny žádné specifické výhody pro emitenty ani pro investory jako například daňové úlevy, mohou nimi emitenti zaujmout nové investory, kteří se o ekologické a udržitelné projekty zajímají. Zelené dluhopisy jsou dnes již hojně vydávány ve veřejném i v soukromém sektoru. V prvním případě jsou to především státy (Francie, Německo, Polsko) nebo například Evropská investiční banka (EIB), doplňuje závěrem.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).