Hlavní navigace

Firmy získají na některé zaměstnance 5% slevu na sociálním pojištění

20. 5. 2022
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Aktualizováno: Zákon schválil Senát (29. 6. 2022 12:14)
Zaměstnavatelé získají 5% slevu na pojistném na sociální zabezpečení, a to na některé skupiny zaměstnanců, například na ty v předdůchodovém věku.

Podmínkou bude, aby se jednalo o částečný úvazek. Příslušný návrh zákona, který slevu zavádí, poslalo do připomínkového řízení ministerstvo práce a sociálních věcí.

Co se dozvíte v článku
 1. Zavede se 5% sleva u částečných úvazků
 2. Na mladší 21 let bude sleva i při plném úvazku
 3. Bude omezení do 1,5násobku průměrné mzdy
 4. Kdy nepůjde slevy využít
 5. Jak se bude sleva uplatňovat

Zavede se 5% sleva u částečných úvazků

Vláda chce motivovat zaměstnavatele, aby více vytvářeli a nabízeli částečné úvazky. Ministerstvo práce a sociálních věcí poslalo do připomínkového řízení novelu zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, která by využívání částečných úvazků měla podpořit. Počítá se totiž se snížením sociálního pojistného u specifických skupin zaměstnanců. Konkrétně by se mělo pojistné na sociální zabezpečení placené zaměstnavatelem snížit o 5 %. Podmínkou bude, aby se sjednaná týdenní pracovní doba zaměstnance pohybovala v rozsahu 8 až 32 hodin týdně.

Dále musí jít o zaměstnance z jedné z těchto skupin:

 • zaměstnanec nad 55 let věku
 • zaměstnanec, který je rodičem nebo osvojitelem dítěte mladšího 9 let věku,
 • zaměstnanec, který pečuje o blízkou osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o blízkou osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
 • zaměstnanec, který se zároveň připravuje na budoucí povolání studiem (na střední nebo vysoké škole); studium se posuzuje podle § 21 odst. 1 písm. a), § 22 a § 23 zákona o důchodovém pojištění,
 • zaměstnanec, který v období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, za který se sleva na pojistném uplatňuje, nastoupil jako uchazeč o zaměstnání na rekvalifikaci podle § 109 nebo § 109a zákona o zaměstnanosti, s výjimkou případu, kdy bez vážných důvodů tato rekvalifikace nebyla dokončena nebo kdy zaměstnanec odmítl nastoupit do vhodného zaměstnání odpovídajícího nově získané kvalifikaci, a zaměstnanec, který se v uvedeném období této rekvalifikace jako uchazeč o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání účastní,
 • zaměstnanec, který je osobou se zdravotním postižením podle § 67 odst. 2 zákona o zaměstnanosti,

Na mladší 21 let bude sleva i při plném úvazku

Pojistné by se mělo snížit i u skupiny osob mladších 21 let, a to bez ohledu na rozsah sjednaného pracovního úvazku. U této skupiny osob je třeba podpořit jejich zaměstnávání obecně. Klade se důraz na to, aby zejména absolventi středních škol a odborných učilišť, co nejdříve po absolvování studia, vstupovali na trh práce a získávali odborné a praktické zkušenosti, upřesňuje se v důvodové zprávě.

Bude omezení do 1,5násobku průměrné mzdy

Nižší pojistné bude zaměstnavatel odvádět z úhrnu vyměřovacích základů jeho zaměstnanců, kteří splňují výše zmíněné podmínky. Bude ovšem platit omezení, že u zaměstnanců s vyměřovacím základem nad 1,5násobek průměrné mzdy v národním hospodářství nárok zaměstnavateli na sníženou sazbu pojistného vznikat nebude.

Kdy nepůjde slevy využít

Slevu na pojistném nebude moct zaměstnavatel rovněž využít v případě, že bude zaměstnanec uveden v měsíčním přehledu nákladů na náhrady mezd zaměstnanců pro uplatnění nároku na výplatu příspěvku v době částečné práce podle § 120e odst. 5 zákona o zaměstnanosti. 

Nárok na slevu také nevznikne, pokud odpracovaná pracovní nebo služební doba zaměstnance včetně dob, které se považují za výkon práce nebo služby, u téhož zaměstnavatele překročí v kalendářním měsíci 148 hodin. Jestliže zaměstnanec nastoupí do zaměstnání v průběhu kalendářního měsíce, upraví se tento limit v poměru počtu kalendářních dnů trvání zaměstnání v kalendářním měsíci a počtu kalendářních dnů v kalendářním měsíci.

BRAND

Jak se bude sleva uplatňovat

Sleva na pojistném se bude uplatňovat na tiskopisu, na kterém zaměstnavatel uvádí přehled o výši vyměřovacího základu a výši pojistného. Slevu na pojistném odečte zaměstnavatel z částky pojistného odváděného za tento kalendářní měsíc. Slevu na pojistném půjde uplatnit jen do dne splatnosti pojistného za kalendářní měsíc, za který sleva na pojistném náleží.

Účinnosti by měl zákon nabýt prvním dnem sedmého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).