Hlavní navigace

Hospodářská expanze přináší nedostatek kvalifikovaných pracovníků

8. 8. 2007
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Růst hrubého domácího produktu v Česku postupně snižuje počty nezaměstnaných osob. Radosti zaměstnanců z nové práce ale kontrastují s novými starostmi podnikatelů: nedostatek kvalifikovaných pracovníků dostihl tuzemskou ekonomiku. Přinášíme rady, jak situaci čelit.

České hospodářské oživení začíná přinášet své ovoce. Nezaměstnanost se v prvním čtvrtletí 2007 ocitla na historicky nejnižší hodnotě za posledních osm let. Její výše klesla na 6,1 % z 8,0 % ve stejném období loni.

Rychlý pokles nezaměstnanosti má přes svá nesporná pozitiva také obrácenou stranu mince. Nové investice podnikatelů vyžadují tvorbu stále vyšší přidané hodnoty. Vznikají tak nová a nová pracovní místa. Zatímco počet lidí bez práce poklesl, rekordně stoupl počet volných pracovních míst, sděluje ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas. Kvalifikované pracovníky pro tyto pozice zaměstnavatelé nacházejí stále obtížněji.

Nadnárodní podniky se při svém rozhodování o volbě vhodné země pro svá technologická centra řídí také úrovní nezaměstnanosti. V regionech s vysokou nezaměstnaností jim české zákony stále nabízejí zvýhodněné investiční pobídky. Právě vysoký příliv kapitálu je ale významnou příčinou nerovnováhy na trhu práce. Prostor České republiky je přeinvestován, obzvlášť pobídky na vytváření nových pracovních míst jsou v dnešní době již přežité, uvádí prezident Hospodářské komory ČR Jaromír Drábek a dodává: Rychlejší tempo růstu je v současné situaci nereálné. Narazili jsme na problém nedostatku kvalifikované pracovní síly, což je v tuto chvíli jeden z faktorů výrazně limitujících možnosti dalšího rozvoje.

Nezaměstnaní zůstávají ve svých obcích

Zahraniční investoři byli po svém příchodu do Česka záhy překvapeni nepředvídaným jevem. Češi nejsou ochotni se za nabídkou výhodné práce přestěhovat, v mnoha případech dokonce ani dojíždět. Investoři jsou z toho někdy v šoku, komentuje situaci Jan Havelka, bývalý ředitel agentury CzechInvest.

Za nízkou pracovní mobilitou českých obyvatel podle řady sociologů stojí nepružný realitní trh. Výsledky průzkumu Hypoteční banky z konce roku 2006 ale zjišťují odlišné příčiny:

Jako důvod své neochoty se přestěhovat za prací uvádí polovina dotázaných rodinné zázemí. S velkým odstupem pak následují důvody, že má respondent ve stávajícím místě vlastní byt či dům (29 %). Pouhá 4 % z těch, kteří se stěhovat nechtějí, uvedla jako důvod problém sehnat bydlení.(Zdroj: www­.hypotecniban­ka.cz)

Řešení první:  vyšší mzdy

Mnohé společnosti lákají potenciální zaměstnance na vyšší mzdy. Například ve stavebnictví vzrostly průměrné mzdy v prvním čtvrtletí meziročně o 13,6 %. Podle informací Hospodářské komory ČR mají podniky největší zájem o řemeslníky, kvalifikované výrobce, zpracovatele a opraváře, ale také o techniky, zdravotníky a pedagogy.

Podniky nezískávají nové pracovníky jen mezi nezaměstnanými. Oslovují i pracovníky jiných firem. Přetahování zaměstnanců je běžné a netýká se to pouze vyšších pracovních pozic. Děje se to u dělnických kvalifikovaných sil, říká Hana Bátková z Hanáckých železáren a péroven.

Řešení druhé:  zahraniční zaměstnanci

Pokud podnik nedisponuje dostatečnými prostředky ke zvýšování platů, kterými by mohl obstát v konkurenci společností o českého pracovníka, nezbývá mu, než obrátit svůj pohled k východu. Paradoxně i v nejproble­matičtějších regionech jsou na práci najímáni zaměstnanci z Polska, Slovenska a dalších států, uvádí Drábek. Nižší mzdy požadují za svou práci například také občané Rumunska a Bulharska. Protože tyto dva státy vstoupily k 1.1.2007 do Evropské unie, nemusí tamější zájemci o práci v ČR žádat o pracovní povolení.

Informační systém EURES usnadňuje mobilitu pracovníků v rámci Evropské unie. Umožňuje on-line zadat nabídku i vyhledávat poptávku po pracovních místech. Součástí projektu je poskytování poradenství při hledání zahraničních zaměstnanců.

Také v jiných zemích je možné hledat vhodné pracovníky. Zaměstnávání cizinců však s sebou přináší zákonné překážky na ochranu českého pracovního trhu. Přijmout do firmy pracovníka-cizince je ve většině případů možné až po získání povolení pro zaměstnavatele i zaměstnance.

Řešení třetí:  zvážení výnosnosti investic

Velké množství podnikatelů se nechává v čase hospodářské expanze „unést”. Vyšší poptávka a vyšší ceny dávají naději na vysoké zisky. Avšak zkušený a racionálně uvažující podnikatel dokáže zhodnotit kromě očekávaných výnosů také pravděpodobné náklady. Na místním trhu stoupají vedle cen vlastních výrobků či služeb i dodavatelské ceny. Vyšší riziko dále přináší financování investic s pomocí úvěrů. Úrokové sazby v období ekonomického růstu zpravidla stoupají a nevhodně zvolené fixační období může být příčinou neplánovaných výdajů.

Nadto míra obecné nezaměstnanosti nezaručuje vždy dostatek nadšených uchazečů o práci v místě investice. Zveřejňované číslo vždy zčásti obsahuje určitou strukturální a dlouhodobou nezaměstnanost. Skutečný počet lidí ochotných nastoupit do zaměstnání pak může být mnohem nižší, než evidují úřady práce. Jejich nedostatek způsobující zvyšování mzdových nákladů se pak může projevit velmi brzy.

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).