Hlavní navigace

I na reklamní áčko je potřeba povolení. A nebude to zadarmo

16. 5. 2014
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Ondřej Hošt, Internet Info, podle licence: Rights Managed
Pokud se rozhodnete zviditelnit svůj obchod venkovní reklamou, není možné ji umístit jen tak na chodník. I na to potřebujete dostat povolení od radnice.

Umístit si před svoji provozovnu takzvané „reklamní áčko“ není jen tak. I na první pohled taková banalita má svá pravidla, která by podnikatelé měli znát a dodržovat. Někteří lidé si s tímto typem poutačů příliš starosti nedělají a pak vznikají problémy. Své o tom vědí například v Karlových Varech. Reklamní áčka byla v ulicích téměř všude a neustále přibývala. Kvůli jejich chaotickému rozmísťování vedení města došla trpělivost a zcela je zakázalo. Hustota poutačů byla taková, že se pěší zóny stávaly téměř překážkovými zónami. Abychom zachovali spravedlivý přístup a nepovolili poutač pouze někomu, město sáhlo k omezení plošnému, vysvětluje loňský krok karlovarského magistrátu jeho mluvčí Jan Kopál. Obchodníkům se to příliš nezamlouvalo, protože reklamní áčka jsou jednou z nejlacinějších forem reklamy, ale za současnou situaci si mohou sami.

Ilustrační obrázek.
Autor: Ondřej Hošt, Internet Info, podle licence: Rights Managed

Ilustrační obrázek.

Hlavním problémem je to, že někteří podnikatelé nedodržují povolené umístění a staví reklamní tabule do cesty chodcům. Je pochopitelné, že chtějí být potencionálním zákazníkům co nejvíce na očích, ale je potřeba najít kompromis. Lidé by v ulicích neměli o reklamní tabule zakopávat ani mezi nimi kličkovat. Ti, kteří mají reklamní áčka připoutána a nebojí se jejich odcizení, je někdy klidně nechávají na ulici 24 hodin denně a mohou komplikovat třeba úklid veřejných prostranství. Města pak musí sahat k regulacím v podobě obecně závazných vyhlášek. Reklamy jsou regulovány počtem a umístěním například na jedné straně pěší zóny a podobně. Důvodem je potřeba regulovat jejich vysoký počet a také potřeba zajistit volný průchod pěších. Určitá regulace v centru je i regulačním plánem, kde je například v centru přípustná jen jedna reklama na provozovnu, komentuje situaci v Jičíně Martin Duczynski, vedoucí Odboru dopravy tamního městského úřadu.

I reklamní áčko musí mít povolení

Umísťování reklam na pozemních komunikacích, tedy i na chodnících, v podloubích, na pěších zónách a podobně podléhá režimu zvláštního užívání pozemní komunikace dle zákona o pozemních komunikacích. Je proto povinností tento záměr ohlásit a získat k němu povolení, říká Michal Pešl, referent Odboru správy majetku města Hradec Králové a Monika Nováková z Odboru správy majetku města Dačice doplňuje: Ohlašovací povinnost je u umístění reklamního zařízení na veřejných prostranství 24 hodin před záborem veřejného prostranství. Tuto povinnost lze splnit během chvíle vyplněním formuláře umístěného na webových stránkách města.

Umístění reklamního poutače na veřejném prostranství je vždy zpoplatněno. Cena se stanovuje městskými a obecními vyhláškami a samozřejmě se liší. Některé radnice vyžadují i správní poplatek za vystavení povolení, jiným stačí jen poplatek za zábor. Pokud reklamní zařízení zabírá část chodníku či jiné komunikace, vybírá se poplatek za zvláštní užívání komunikace, a jde-li o veřejné prostranství, pak také poplatek za užívání veřejného prostranství, vysvětluje Eva Chmelová, právnička Živnostenského úřad města Brna. Vybrané peníze se stávají součástí městských rozpočtů a jsou spolu s ostatními příjmy vynakládány na zajištění fungování měst a obcí. Některá města styl těchto poutačů sjednocují a je vyžadován pouze ten jeden schválený.

Kdy stačí ohlášení a kdy je potřeba stavební povolení?

Rozhodnutí o umístění zařízení ani územní souhlas nevyžadují informační a reklamní zařízení o celkové ploše menší než 0,6 metrů čtverečních umísťovaná mimo ochranná pásma pozemních komunikací. Ohlášení naopak vyžadují informační a reklamní zařízení na stavbě nebo na pozemku o celkové ploše 0,6 metrů čtverečních a více a u nichž byla územním rozhodnutím nebo souhlasem omezena doba trvání na více než 3 měsíce, nebo jejichž celková výška překračuje 10 metrů nebo celková plocha 20 metrů čtverečních.

Stavební zákon rozlišuje stavbu pro reklamu a takzvaná zařízení. Zařízením jsou myšleny informační a reklamní panel, tabule, deska či jiná konstrukce a technické zařízení, tedy i reklamní áčka. V pochybnostech, zda se jedná o stavbu nebo zařízení, rozhoduje stavební úřad s tím, že zařízení o celkové ploše větší než 8 metrů čtverečních se vždy považuje za stavbu pro reklamu. K umístění reklamy ať již formou zařízení nebo stavby pro reklamu je zásadně třeba ohlášení stavebnímu úřadu či stavební povolení, s výjimkou zařízení o celkové ploše menší než 0,6 metrů čtverečních a zařízení s dobou trvání nejvýše 3 měsíce a jejichž celková výška nepřekračuje 10 metrů a celková plocha 20 metrů čtverečních, uvádí advokátka Karla Chlumská z advokátní kanceláře Svoboda Chlumská, Chrůma a partneři.

Reklamní poutač je reklamní, propagační a informační zařízení, převážně ve formě barevné plochy nebo jiných podobných zařízení, která je možné umístit:

KL 23 hlasovani

  • na pozemku komunikace: na chodníku, na zelených pásech, silničních příkopech a přídlažbě místní komunikace a na silničním pozemku silnic II. a III. třídy,
  • na jiných pozemcích: v zahradách a parcích a na pozemcích (pole) v ochranných pásmech silnic II. a III. třídy,
  • na stavbách: na sloupech nadzemních sítí (veřejného osvětlení, sloupech rozvodných závodů), na oplocení staveb a jsou viditelná z veřejných prostorů (z vozovek komunikací, chodníků, parků, mostů a podobně).

Reklamní poutač svým barevným provedením, tvarem a grafikou, popřípadě světelným zdrojem, nesmí imitovat dopravní značky nebo dopravní zařízení. Dále platí všeobecná omezení, která usměrňují reklamu jako takovou a stanoví je zákon o regulaci reklamy. Reklama nesmí podporovat chování poškozující zdraví nebo ohrožující bezpečnost osob nebo majetku. Ve vztahu k osobám mladším 18 let, tedy především k dětem, nesmí stejně jako jakákoliv jiná reklama, ani reklama venkovní, podporovat chování ohrožující zdraví těchto osob, doporučovat ke koupi výrobků či služby s využitím nezkušenosti těchto osob, nabádat, aby přemlouvaly své rodiče ke koupi výrobků či služeb, využívat důvěry dětí k rodičům či jiným autoritám nebo je jakkoliv zobrazovat v nebezpečných situacích. 

Zákon o regulaci reklamy dále zakazuje takovou reklamu, která je klamavá, je v rozporu s dobrými mravy, obsahuje jakoukoliv diskriminaci z důvodu rasy, národnosti nebo napadá náboženské, národnostní cítění, ohrožuje mravnost, snižuje lidskou důstojnost, obsahuje prvky pornografie, násilí nebo využívá motivy strachu či napadá politické přesvědčení. Platí také zákaz reklamy založené na podprahovém vnímání. Za podprahovou se obecně považuje taková reklama, která má vliv na podvědomí spotřebitele a spotřebitel si není vědom, že ji vnímá.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).