Hlavní navigace

Jak mohou podnikatelé ušetřit za vodu? Přinášíme konkrétní rady

15. 6. 2022
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com
Platba za vodu se týká jak domácností, tak podnikatelů a firem. V době, kdy se všechno zdražuje, je dobré vědět, jak se dá ušetřit.

Odborníci se shodují, že ohledně šetření vody v podnicích platí podobná pravidla jako v domácnostech. Kromě toho je možné naplánovat si větší projekt související například s využitím dešťové vody, její recyklací nebo cirkulací. S tím může pomoci také aktuální výzva ministerstva průmyslu a obchodu.

Co se dozvíte v článku
 1. Pro kanceláře platí podobná pravidla jako v domácnostech
 2. Podnikatelé mají více možností, jak ušetřit
 3. Vyplatí se jít do větších projektů?
 4. S úsporou vody nabízí pomoc i vláda
 5. Co ovlivňuje ceny vody?

Pro kanceláře platí podobná pravidla jako v domácnostech

Pro nevýrobní společnosti, které v dominantní míře zaměstnávají lidi v kancelářích, platí obdobná pravidla jako pro domácnosti. Úspory lze tedy například dosáhnout tím, že bude hospodaření s vodou na takové úrovni, že nebude docházet ke ztrátám. Úspory tak nedosáhnou lidé tím, že se přestanou sprchovat a mýt, ale tím, že budou pravidelně kontrolovat, zda jim nekape baterie, neprotéká hadice u sprchy nebo splachování na záchodě. Závada na WC je nejčastější příčinou zbytečně vysoké spotřeby vody. Zdá se to jako nepatrné problémy, ale za den tak můžete přijít až o desítky litrů vody, zdůrazňují odborníci z redakce vzdělávacího a informačního serveru Vodárenství.cz s tím, že úspory lze dosáhnout při nákupu nových spotřebičů (především praček a myček). 

Tomáš Mrázek, tiskový mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací, dále doporučuje opravit místa, kudy uniká voda, jako jsou kapající kohoutky, záchody nebo vodovodní potrubí, a radí také nainstalovat šetřiče vody. Podle Miroslava Maňáska, obchodního ředitele společnosti Aquarex WATERPROFIT, to chce mít otevřené oči a stále si klást otázku: “Jak bychom mohli snížit spotřebu vody?“ Tedy zbytečně neplýtvat, používat takové technologie, které spotřebu vody minimalizují, a vodu čistit a recyklovat. Velké množství vody se dá vyčistit a znovu použít. Ať už na původní či jiný účel v rámci výrobního podniku, vyjmenovává.

Příklady úniků vody

Úniky vody a jejich vyčíslení
Problém Množství litrů/den Množství m3/rok Suma za rok při současných cenách vody
Slabě kapající kohoutek 24 8.8 952 Kč
Silně kapající kohoutek 54 19.7 2 130 Kč
Slabě protékající splachovač na WC 150 – 1 000 55 – 365 5 947 – 39 467 Kč
Silně protékající splachovač na WC 1 000 – 2 000 365 – 730 39 467 – 78 935 Kč

Podnikatelé mají více možností, jak ušetřit

Jiří Paul, ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, říká, že to zní banálně, ale nejdůležitější je znát svoji spotřebu vody a pravidelně ji kontrolovat: u menších provozů alespoň každý měsíc, u větších denně. Tím odhalíte úniky vody. Pak má smysl se zaměřit na jednotlivé typy spotřeby, jednotlivé technologické procesy. Určitě se vyplatí zaplatit pár stovek za dálkový přenos stavu vodoměru, dnes snadno doplnitelný o automatickou kontrolu a posílání alarmu, doporučuje. Miroslav Maňásek podotýká, že pro každý průmyslový provoz je šetření individuální. Obecně je podle něj dobré se podívat na možnosti modernizace technologií, které například (proti stávajícím) vodu již nevyužívají nebo ji využívají významně méně. To můžou být jak přímo výrobní technologie nebo podpůrné technologie zejména v oblasti chlazení (například otevřená chladicí věž vs. adiabatické či hybridní chlazení). Další významnou oblastí, kde se dá voda ušetřit, je její čištění a recyklace. Samozřejmě tato opatření fungují nejlépe tam, kde je spotřeba vody a její případné vypouštění nebo čištění v objemech alespoň jednotek m3 (kubíků) za hodinu, dodává. 

Redakce Vodárenství.cz uvádí, že současným trendem je osazování vodoměrů v továrnách a výrobních provozech takzvanými chytrými vodoměry. Ty sledují online spotřebu v daném místě, dokáží upozornit na případné anomálie ve spotřebě, které mohou být dány problémem ve vnitřní síti firmy, poruchou některého ze strojů/zařízení atd. Na tyto nestandardní odběry dokáží chytré vodoměry reagovat a vyslat signál, že je třeba situaci monitorovat a řešit. Dalším problémem, který má vliv na neefektivní nakládání s vodou a plýtvání, je stav vnitřní vodovodní sítě ve výrobních areálech. Především v případě starších areálů bývá síť v neodpovídajícím technickém stavu, kdy dochází k výrazným ztrátám v dodávkách na úrovni desítek procent. Odpovědné společnosti by proto měly využít moderní technologie, aby zjistily, jaký je skutečný stav vodovodní sítě v jejich areálu (vodárenské měřicí vozy, kamery, online technologie a zařízení atd.). V případě nalezení problematických míst, bodů, uzlů je třeba zvážit ekonomické, ekologické a technické aspekty a rozhodnout o tom, zda není vhodné síť obnovit a investovat do oblasti, která zdánlivě leží mimo core byznys dané společnosti. Návratnost těchto nákladů může být často překvapivě krátká, popisují dále.

Vyplatí se jít do větších projektů?

Obecně se nedá přesně poradit, zda mají podnikatelé investovat do výrazných úprav spojených s vodou. Netroufnu si radit. To záleží čistě na nich, zda se jim daná investice vrátí v nižší spotřebě pitné vody, myslí si Tomáš Mrázek a podobně je to podle Jiřího Paula. Je to velmi individuální. Záleží na celkové spotřebě, na tom, k čemu vodu používáme a jakou kvalitu potřebujeme. U řady procesů stačí vyčištěná dešťová voda nebo recyklovaná místo pitné, dodává. Redakce Vodárenství.cz upozorňuje, že recyklace, cirkulace, využívání dešťové vody atd. s sebou vždy nese sociální, environmentální, technické i ekonomické aspekty, které je nezbytné zvážit. Je třeba mít v patrnosti také požadavky legislativy, která jasně určuje, že v případě využití například dešťové vody je nutné mít oddělené rozvody obou typů vody. Je poměrně snadné spočítat náklady spočívající v pořízení zařízení na zachycování dešťové vody, vybudování speciálních rozvodů oproti platbám za pitnou či užitkovou vodu, doplňují.

Podle Miroslava Maňáska se to obecně vyplatí s tím, že pokud je množství odpadních vod dostatečné, v mnoha případech se její vyčištění, případně dočištění a recyklace, skutečně vyplatí. A to i bez dotací. Je i mnoho provozů, kde se čištěním a recyklací nešetří jen samotná voda, ale například i energie (pokud se voda předtím ohřívá či chladí). U dešťové vody je to složitější. Záleží na možnostech jejího zachytávání a skladování. Pokud není prostor pro velké retenční nádrže, většinou se tyto investice nevyplatí, upřesňuje.

S úsporou vody nabízí pomoc i vláda

Úspora vody v průmyslu je společně s modernizací distribuce tepla v systémech dálkového vytápění a podporou fotovoltaických systémů zmíněna ve vládním marketingovém rozcestníku Deštník proti drahotě. Odkazuje tak na výzvu ministerstva průmyslu a obchodu na podporu cirkulární ekonomiky – úspory vody v průmyslu z Národního plánu obnovy. Od 12. května do 30. září 2022 mohou tak podnikatelské subjekty žádat o podporu až do výše 40 % způsobilých výdajů (výše dotace je 1–25 mil. Kč). Podpora je poskytovaná formou dotace a bude proplácena ex post na základě předložené žádosti o platbu a jejich příloh s tím, že předpokladem je počáteční plné předfinancování výdajů projektu ze soukromých zdrojů příjemce. V programu je připravena miliarda korun z evropského Nástroje pro oživení a odolnost.

ebf 24 - tip duben

Příklady způsobilých aktivit

 • Proces optimalizace spotřeby vody v rámci samotného výrobního procesu, resp. v procesu poskytování služeb – zavádění technologických změn, jejichž cílem je primární snížení spotřeby vody, případně i úplná eliminace potřeby vody v podniku
 • Přímá recyklace vody ve výrobních odvětvích s vysokou spotřebou vody (energetika, průmysl potravinářský, papírenský, chemický, textilní, zpracovatelský a recyklační a další), 
 • Přímá recyklace ve vybraných odvětvích služeb, instalace uzavřených cirkulačních okruhů namísto lineárních/otevřených v rámci podniku 
 • Opětovné využívání znečištěné/využité provozní vody v jiných procesech – instalace filtračních technologií (např. pro vody znečištěné pouze tuhými látkami) a pro přípravu vody k dalšímu jinému využití v rámci podniku, včetně sociálních zařízení 
 • Optimalizace využívání vody v obslužných provozech podniků (i mimo hlavní výrobní proces) – údržba, logistika, doprava, sociální zařízení v rámci areálu podniku 
 • Snižování ztrát vody v uzavřených okruzích nebo rozvodech vody v rámci podniku
 • Optimalizace technologie chlazení (náhrada otevřených chladicích věží se skrápěním adiabatickým chlazením) 
 • Jímání, akumulace a využívání dešťové a užitkové vody v rámci vodního hospodářství v areálu podniku
 • Zlepšení infrastruktury v rámci podniku, zejména snížení netěsností rozvodů vod
 • Instalace systémů suchého čištění dopravních prostředků v rámci areálu podniku
 • Zřízení retenčních nádrží sloužících pro zadržení a využití vody v rámci vodního hospodářství v areálu podniku

Co ovlivňuje ceny vody?

Cena vody je cenou věcně usměrňovanou a je určována podle pravidel stanovených v Cenovém věstníku Ministerstva financí ČR. Je tedy regulována státem a obecně platí, že cena vody = oprávněné náklady + přiměřený zisk + DPH. Ekonomicky oprávněné náklady pořízení, zpracování a oběhu zboží doložitelné z účetnictví prozkoumá kontrolní orgán ministerstva financí. Přiměřený zisk se následně zahrnuje do kalkulace věcně usměrňované ceny a měl by dané vodárenské společnosti poskytnout adekvátní návratnost použitého kapitálu, popisuje Vodárenství.cz. Pražské vodovody a kanalizace a. s. (PVK) se musí při stanovování výše ceny vodného a stočného tímto Cenovým věstníkem řídit, tzn. že do kalkulace ceny vodného a stočného lze zahrnout pouze oprávněné náklady a přiměřený zisk. PVK cenu navrhuje, musí projít schválením v Pražské vodohospodářské společnosti, a. s. (PVS), vysvětluje Tomáš Mrázek. 

Mezi významné faktory ovlivňující cenu patří náklady na nákup vody z podniků Povodí (ceny se liší dle jednotlivého Povodí), na chemikálie při čištění odpadních vod a úpravu pitné vody, na zpracování a odvoz kalů, na mzdy zaměstnanců, energie (elektřina) a v neposlední řadě potřeba investic do infrastruktury. Miroslav Maňásek závěrem doplňuje, že ve srovnání s mnoha vyspělými zeměmi je u nás cena vody stále nízká a do budoucna se dá očekávat její nárust s tím, že vysoká cena vody nutí k jejímu hospodárnému využití. Tedy zbytečně neplýtvat a vodu čistit a znovu využívat.

Nové články do mailu

Odesíláme každý den nebo každý týden. Odebírejte i zcela nový newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).