Hlavní navigace

Jak na výdajové paušály v daňovém přiznání

16. 3. 2012
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Výdajové paušály usnadňují mnoha drobným podnikatelům život. Přinášíme souhrn, jaké paušály můžete kdy využít a jak na paušály přejít ze skutečných výdajů.

Navzdory neustálému odporu ministra financí Miroslava Kalouska zůstaly výdajové paušály pro OSVČ na úrovni roku 2010. Přinášíme přehled, kolik paušály činí pro jednotlivé podnikatelské obory. Čtěte také: Kalouskova opatření pro OSVČ: Nižší výdajové paušály a vyšší daň z příjmů

Paušály a skutečné výdaje nelze jen tak kombinovat

Výdajové paušály upravuje § 7 odstavec 7 zákona o daních z příjmů. Jejich výše je následující:

  • 80 % pro příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a pro příjmy ze živností řemeslných
  • 60 % pro příjmy pro živnosti výjimkou příjmů ze živností řemeslných
  • 40 % pro příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů, pro příjmy plynoucí užití nebo poskytnutí práv z průmyslového či jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem, z jiné samostatné výdělečné činnosti 
  • 30 % pro příjmy z pronájmu

Paušální výdaje nelze uplatnit v případě příjmů spoluvlastníků majetku, kdy příjmy a výdaje nejsou rozděleny mezi spoluvlastníky podle spoluvlastnických podílů a v případě účastníků sdružení bez právní subjektivity, kdy nejsou příjmy a výdaje rozděleny rovným dílem.

Jestliže máte různé druhy příjmů, na které se uplatňuje odlišný paušál, musíte příjmy evidovat odděleně. Výdaje nelze sčítat a zvolit si například nejvýhodnější paušál nebo část výdajů uplatnit paušálně a část skutečných. Výdaje ke všem příjmům z podnikatelské činnosti musíte buď shodně uplatnit jako výdaje skutečné, nebo jako výdaje uplatněné procentem z příjmů.

Pokud doposud vykazovali výdaje skutečné a chcete přejít na paušál, musíte nejprve podat dodatečné daňové přiznání za předchozí zdaňovací období. Tímto přiznáním dodaní případné neuhrazené pohledávky a další položky. Čtěte také: Daňové přiznání se při uplatňování výdajového paušálu příliš neliší

Přechod na paušální výdaje

Poplatník, který doposud uplatňoval výdaje skutečné (prokazatelně vynaložené) a chce přejít na výdaje paušální, podává dodatečné daňové přiznání za předchozí zdaňovací období. Tímto přiznáním dodaní případné neuhrazené pohledávky a další položky.

Při změně způsobu uplatňování výdajů se postupuje podle § 23 odst. 8 zákona o daních z příjmů, upravuje se základ daně o pohledávky, závazky a zásoby vykázané k 31. prosinci předchozího zdaňovacího období. Zjednodušeně se dá říct, že pohledávky a zásoby základ daně zvyšují, závazky naopak snižují. Základ daně neovlivní nespotřebovaný materiál a drobný hmotný majetek s pořizovací cenou do 40 tisíc korun, uvedený do užívání na konci předchozího zdaňovacího období. Jestliže dojde k následné úhradě pohledávek, nebudou již tyto „dodaněné“ příjmy zahrnuty do příjmů zdanitelných v dalším zdaňovacím období. Způsob úpravy daňového základu se liší podle toho, zda fyzická osoba vede daňovou evidenci nebo účetnictví. 

MM_socky3

Pokud jste k 31. prosinci 2010 neevidovali žádné pohledávky, závazky ani zásoby, nic nebrání bezproblémovému přechodu na uplatnění výdajů paušálem za zdaňovací období roku 2011. V opačném případě se nevyhne po podání dodatečného daňového přiznání za rok 2010 vyměření příslušných sankcí.

Foto: www.isifa.com

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).