Hlavní navigace

Chcete vydat knihu a nevíte jak na to? Zkuste všechny možnosti

9. 5. 2011
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 631791
Lámete si hlavu s tím, jak prorazit se svým dílem uchovaným doposud jen v šuplíku? Zkuste vydat e-knihu či knihu na klíč a přečtěte si, jak daňově řešit případné honoráře.

Pokud je vaší zálibou příležitostné či soustavné psaní, nejspíše jste se také zajímali o to, jak své dílo předložit ostatním. Co vlastně obnáší vydání knihy, jestliže je její autor bez jakýchkoliv zkušeností, v ruce má pouze sepsané podklady pro tisk a v hlavě smělou myšlenku dobýt svým dílem svět? Server Podnikatel.cz vás upozorní na některé možnosti, kterými lze takový plán uvést v realitu.

Typickým příkladem výše popsaného autora je čtenářka Stanislava. Mám rozepsanou 18. kapitolu své plánované knihy, ale až bude hotová, tak vlastně nevím, co dál. Kontaktuji různá vydavatelství s otázkou, zda je pro ně mé téma zajímavé, zatím se však nikdo konkrétně nevyjádřil, svěřila se našemu serveru Stáňa. Čtěte více: Autorské honoráře jako přivýdělek při zaměstnání

Vždy zkuste oslovovat vydavatele

Publikovat autorská díla je možné několika způsoby. Jestliže je téma budoucí publikace komerčně zajímavé, lze předpokládat, že se ho některý z podnikatelů provozujících vydavatelství nakonec ujme. Dílo tedy musí zaujmout zejména takovým obsahem, který osloví široké spektrum čtenářů a nabude tak předpokladu, že se výsledná kniha bude „prodávat sama“.

Z pochopitelných důvodů je nutné poohlédnout se i po jiných možnostech, jak publikovat. Přesto však zaslání vašich podkladů pro tisk do velkých vydavatelství nezavrhujte, šance na úspěch tu vždy nějaká je.

Eknihy (eBooks)

Fenoménem poslední doby v oblasti publikování a knih obecně je pak elektronická kniha (eKniha). Za pomoci tenké čtečky ukryté v pouzdře tak čtenář má vždy vybraný počet publikací na jednom místě. Pokud se autor rozhodne pro postoupení svého díla takovýmto elektronickým čtečkám, odpadá pro něj mnoho obtíží souvisejících s přípravou k tisku s tím spojených nákladů, nemluvě o nulových požadavcích na skladové prostory vytištěných publikací. Může tak zapůsobit na novou cílovou skupinu čtenářů a také tímto elektronickým publikováním odpadne riziko, které by na svá bedra musel vzít v případě rozhodnutí se pro tištěnou podobu knihy.

Obyčejně tak pro vydavatelství stačí pouze dodání textu v elektronické podobě a ta již text překonvertuje do požadovaného formátu. Jedinou nevýhodou se tak jeví pouze fakt, že velká část obyvatelstva si k tištěné knize nalezla užší pouto, vyrůstala s ní a jen tak ji z ruky pustit nehodlá.

Kniha na klíč

Jako ve většině oborech podnikání i u tvůrčího psaní lze využít služby, která vám umožní vydat knihu tzv. na klíč. Zejména pokud bude tato publikace vaší literární prvotinou, vše se usnadní. Své podklady zašlete po předem odsouhlasené kalkulaci společnosti, která se podle vaší libosti zaměří například na korekturu, grafickou úpravu, návrh obálky či kompletní ilustraci, doporučí vám druh vazby a konečně zprostředkuje její tisk.

V některých případech také zajistí skladové prostory a její propagaci na svých internetových stránkách, to vše si však vyžádá nemalé investice.

Modelový příklad
Autor bude chtít vydat třísetstránkovou knihu o rozměrech 150×210 mm. Papír bude použit ofsetový, 80 gr., tisk bude černobílý a vazba měkká, lepená. Kniha bude vytištěna v nákladu 300 ks.
Menší vydavatelství vám takovouto knihu zhotoví v průměru za 80 Kč. Cena se pochopitelně odvíjí od toho, jestli a kolik využijete výše uvedených nadstandardních služeb, a od nákladu. Pokud uvažujete o dvou stech kusech, kniha vyjde na cca 90 Kč, pokud o nákladu 100 ks, cena publikace se vyšplhá na více než 110 Kč (ceny bez DPH).

Autorský zákon

Ať už se rozhodnete pro jakoukoliv formu publikování svého díla, vždy musíte respektovat autorský zákon, který řeší autorské právo a právní problémy s ním související. Autorské právo náleží spolu s právy s ním souvisejícími mezi práva duševního vlastnictví, resp. práva k nehmotným statkům. Základním právním předpisem je tedy autorský zákon č. 121/2000 Sb., který je zvláštním zákonem vztahujícím se k občanskému zákoníku č. 40/1964 Sb.

Předmětem autorského zákona jsou pak díla. To jsou zejména díla slovesná (např. knihy, články), divadelní (např.divadelní hry), výtvarná (včetně děl grafických – např. grafické návrhy označení – loga, lay-out), kartografická (např. mapy), hudební (s textem či bez textu), audiovizuální (jako jsou díla kinematografická – zejména díla filmová), díla architektonická, díla užitého umění, obrazové logo, počítačové programy, webová stránka, fotografie.

Jak na autorské honoráře?

Pokud autorské honoráře tvoří hlavní samostatnou výdělečnou činnost, musí autor platit zálohy na pojistné vždy, a to i v případě nízkých či nulových příjmů. Pokud autor začne dostávat honoráře, měl by se registrovat místně příslušnému správci daně. To v překladu znamená, že by měl uvést finančnímu úřadu předepsané údaje. Podává se rovněž přihláška k důchodovému a zdravotnímu pojištění. Po skončení zdaňovacího období podává autor daňové přiznání. Autor je povinen podat také příslušné zdravotní pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení přehledy o příjmech a výdajích za uplynulé zdaňovací období. Čtěte více: Jak na zdanění honorářů z více vydavatelství měsíčně

Autorské honoráře pod 7 000 Kč za měsíc

Jak náš server Podnikatel.cz informoval Jan Molín ze společnosti MIVO, u příjmů ve formě autorských honorářů za publikaci knihy do 7 000 Kč měsíčně nelze uplatnit zvláštní sazbu daně vybírané srážkou, neboť ustanovení § 7 odst. 6 zákona o daních z příjmů hovoří o příjmech autorů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize. Platné je tudíž pouze pro novináře či přispívatele do médií, kteří si nevydělají za měsíc více než 7 000 Kč. Příjmy by tedy měly být vždy součástí příjmů uváděných v daňovém přiznání (je-li povinnost jej podat – viz § 38g zákona o daních z příjmů)

Jednorázový autorský honorář

Ani případný jednorázový honorář není od daně z příjmů osvobozen. Jak pro Podnikatel.cz sdělil Robert Diviš, z Finančního ředitelství v Praze, pod osvobozené příjmy podle § 10 zákona o daních z příjmů, spadají příjmy z příležitostných činností, pokud se nejedná o příjmy dle § 6 až § 9 tohoto zákona. Autorský zákon nerozlišuje, jestli je dílo autorem vytvořené opakovaně či jednorázově. Proto tento příjem musí být zdaněn dle § 7 odst. 2 zákona. Do osvobozených příjmů patří pouze příjmy ze zděděných autorských práv.

skoleni_29_11

K častým nedorozuměním dochází v případech, kdy autor své příspěvky vytváří pouze příležitostně. V praxi je totiž poměrně rozšířený omyl spočívající ve snaze podřízení příležitostných příspěvků pod zdanění § 10 jako ostatní příjmy. Tento omyl může být nebezpečný, protože zařazení uvedeného příjmu pod příležitostné činnosti a uplatnění osvobození od daně z příjmu z příležitostné činnosti do výše 20 000 Kč ročně může způsobit doměrek této daně, dodává Diviš.

Foto: Isifa.com

Reklama
Knihkupectví Kanzelsberger – hlavní partner seriálu Léto s (e)knihou
Síť knihkupectví po celé ČR, on-line prodej. Nabízíme více než 56 000 denně aktualizovaných záznamů knih všech žánrů: beletrie, dětské knihy, učebnice, slovníky, odbornou a technickou literaturu, historie, encyklopedie, hudebniny, mapy a atlasy: www.kanzelsber­ger.cz | www.facebook.com/kni­hy.kanzelsber­ger

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).