Hlavní navigace

Jaké daňové úlevy a podpory získají podnikatelé v obcích zasažených tornádem?

28. 6. 2021
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Posun lhůt u přiznání a doplatků daní. Možnosti zvýhodněných úvěrů či dotací. To vše mohou využít podnikatelé v oblastech zasažených tornádem.

Úřad práce zase všem zasaženým občanům vyplácí ihned na místě mimořádnou dávku 58 tisíc korun. Pojišťovny zase slíbily co nejrychleji vyřídit pojistky.

Co se dozvíte v článku
  1. Občané ČR se skládají
  2. Jak budou vypadat daňové úlevy
  3. Dotace a zvýhodněné úvěry pro občany i podnikatele
  4. 58 tisíc pro každého postiženého
  5. Pojišťovny už také slíbily rychlé vyplacení peněz

Občané ČR se skládají

Postiženým obcím předně pomáhají různé sbírkové akce, ve kterých se již od občanů či firem vybraly stovky milionů korun.

Jak budou vypadat daňové úlevy

Ministerstvo financí připravilo pro podnikatele v regionech zasažených tornádem daňové úlevy. Jde o posunutí splatnosti daně z příjmů fyzických i právnických osob z konce června do konce srpna, posunutí podání daňového přiznání, kontrolního hlášení a platby DPH za měsíc květen o jeden měsíc a prominutí zálohy na silniční daň, která je splatná 15. července. Jak už avizovala ministryně financí, bude tak opět učiněno skrze odpuštění sankcí za pozdní podání či doplacení daně. Podnikatelé tak budou muset mít na paměti, že v případě, kdy nestihnou novou lhůtu, budou se jim sankce počítat již od původního termínu.

Prominutí se bude automaticky vztahovat na daňové subjekty, které mají sídlo či pobyt na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Břeclav a Hodonín, pro něž byl s ohledem na mimořádnou událost – řádění tornáda, hejtmanem Jihomoravského kraje vyhlášen stav nebezpečí, nebo které vykonávají převážnou část své činnosti na území těchto správních obvodů. „Sídlo a bydliště se dokládat nijak nemusí, případný převažující výkon činnosti se dokládá oznámením,“ doplnil Michal Žurovec, mluvčí ministerstva financí.

Poplatníci, kteří byli dotčeni mimořádnou událostí, budou moct zažádat u svého správce daně i o snížení záloh, které byly splatné i k 15. červnu 2021. Žádat bude možné prostřednictvím formuláře k tzv. generálnímu pardonu, který bude dostupný od pondělí na webu Financnisprava.cz. V současné době ještě ladíme, jak přesně žádost bude vypadat, po víkendu bude jasněji. Je možné, že bude připraven i jednoduchý online formulář, řekla serveru Podnikatel.cz Zuzana Mašatová, mluvčí finanční správy.

Podnikatelé z obcí, které byly živlem také zasažení, ale jsou mimo zmíněné správní obvody, mohou o příslušné úlevy žádat individuálně. Finanční správa bude vůči poškozeným postupovat s maximální vstřícností, kterou jí zákon umožňuje. Zároveň bude přednostně vyřizovat případné individuální žádosti poškozených subjektů o snižování záloh daně a případné s tím související vracení záloh v červnu již dříve zaplacených, ujistil Michal Žurovec.

Přesné znění úlev bude stanoveno ve Finančním zpravodaji, který ministerstvo financí vydá na počátku týdne. Jakmile bude Finanční zpravodaj zveřejněn, server Podnikatel.cz přinese doplňující informace.

Dotace a zvýhodněné úvěry pro občany i podnikatele

Ministerstvo financí dále uvedlo, že okamžitě uvolnilo 10 milionů korun v rámci rychlé pomoci pro Jihomoravský kraj. Je v kontaktu se Správou státních hmotných rezerv ČR, která začíná poskytovat potřebným okamžitou humanitární pomoc. Rezorty Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Ministerstvo zemědělství ČR přesměrují své dotační programy s alokací přes 500 milionů korun. Podle ministryně financí Aleny Schillerové je nejdůležitější hned po záchraně životů rychlá finanční pomoc lidem, kterým živel poškodil majetek. K tomu bude sloužit dotační a úvěrový program od ministerstva místního rozvoje. Na obnovu bydlení nabídne žadateli až 5 mil. Kč. Z toho 2 mil. jako dotaci a 3 mil. jako zvýhodněný úvěr na 30 let, dodala Alena Schillerová.

Další pomoc lidem z živlem zasažených obcí proběhne prostřednictvím státního podniku Lesy České republiky. V rámci ní dostane každý majitel zničeného domu 50 kubíků kulatiny nebo finanční dar 100 tisíc korun. Státní pozemkový úřad uvolnil 100 milionů korun na potřebné pozemkové úpravy.

Podpora postiženým obcím přichází i z dalších krajů či měst.

58 tisíc pro každého postiženého

Obyvatelům obcí zasažených tornádem pomáhá i Úřad práce ČR. Poškození mohou požádat o dávku mimořádné okamžité pomoci, a to až do výše 57 900 Kč. Na postižených místech už působí i mobilní týmy. Obce zase mohou využít pomoci při odstraňování škod v rámci veřejně prospěšných prací, na které ÚP ČR finančně přispívá.

Dávka mimořádné okamžité pomoci (MOP) je dávka jednorázová a pokrývá šest základních životních situací. V případě neštěstí na jihu Moravy ji ÚP ČR může poskytnout klientovi, kterého postihla vážná mimořádná událost a jeho sociální a majetkové poměry mu neumožňují překonat nepříznivou situaci. Výše poskytnuté podpory může dosáhnout až 15násobku životního minima, tedy 57 900 Kč. Lidé, které postihlo tornádo, mohou také požádat v rámci MOP o příspěvek na úhradu nezbytného jednorázového výdaje. Jedná se např. o zaplacení správního poplatku při ztrátě osobních dokladů, za vydání duplikátu rodného listu.

Jak žádat se upřesňuje na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí.

Pojišťovny už také slíbily rychlé vyplacení peněz

Česká asociace pojišťoven (ČAP) dále vzkázala, že škody po tornádu pojištěným, a to včetně podnikatelů, ihned zaplatí. Do míst zasažených tornádem proudí mobilní týmy likvidátorů pojišťoven. Do pomoci se navíc zapojí všichni jejich zaměstnanci. Česká asociace pojišťoven už dopředu ohlásila, že vyplatí okamžité zálohy postiženým klientům i z řad podnikatelů a zavede tzv. rychlou likvidaci škod.

MM Email

Škody způsobené tornádem jsou pojišťovny připraveny plně hradit. Týká se to i těch podnikatelů, kteří měli sjednanou příslušnou pojistku. Jedná se o pojistky pokrývající rizika škody z přírodních katastrof způsobených silným větrem, škody po tornádu jsou tedy zcela likvidní, upřesnila pro server Podnikatel.cz Veronika Nová, mluvčí České asociace pojišťoven (ČAP).

Klienti pojišťoven navíc nemusí čekat na příjezd likvidátorů, škody na svých provozovnách či majetku mohou začít odklízet ihned. Je akorát nutné pořídit základní dokumentaci rozsahu škod. Stačí fotky nebo video.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).