Hlavní navigace

Jaké povinnosti se týkají začínajícího podnikatele?

6. 12. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Pokud se fyzická osoba rozhodne podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná, začíná pro budoucího podnikatele kolotoč povinností. Jaké úřady musíte navštívit a na co nesmíte zapomenout?

Jestliže se fyzická osoba rozhodne podnikat, musí před samotným zahájením samostatné činnosti vyřídit potřebnou administrativu. Podnikatel potom musí navštívit například živnostenský úřad, finanční úřad, Českou obchodní inspekci a další instituce, aby bylo jeho podnikání v souladu s platnou legislativou.

Živnostenské oprávnění

Cesta většiny podnikatelů, kteří podnikají na základě živnostenského zákona, začíná na živnostenském úřadě. Pokud se podnikání řídí živnostenským zákonem, volí budoucí podnikatel mezi čtyřmi druhy živností, a to řemeslnou, volnou, koncesovanou a vázanou.

Někteří podnikatelé však podnikají na základě jiného zákona než živnostenského. Jedná se například o advokáty, notáře, daňové poradce nebo lékaře.

Pokud se registrujete jako podnikatel na živnostenském úřadě, provádíte registraci skrze jednotný registrační formulář, a to online, osobně nebo poštou. Vyplněním jednotného registračního formuláře se zaregistrujete nejen na živnostenském úřadě, ale také na České správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. Pokud vás však živnostenský úřad nezaregistruje na finančním úřadě, musíte registraci učinit sami. 

Zahájení podnikání můžete ohlásit na jakémkoli živnostenském úřadě – není potřeba se řídit trvalým bydlištěm fyzické osoby. Ohlášení podnikání je podmíněno správním poplatkem ve výši 1000 Kč. Zápis podnikající fyzické osoby je proveden do živnostenského rejstříku ve lhůtě pěti pracovních dní.

Finanční úřad

Podnikající fyzická osoba se musí na finančním úřadě přihlásit k platbě daně z příjmu fyzických osob. V případě finančního úřadu se však místní příslušnost řídí trvalým bydlištěm fyzické osoby. Povinnost podat přihlášku je stanovena lhůtou, a to do 15 dní ode dne, ve kterém podnikatel začal vykonávat samostatnou činnost.

Pokud by byl podnikatel zároveň zaměstnavatelem, musí se registrovat jako plátce daně ze závislé činnosti nebo srážkové daně. Pozor však na lhůtu – zde je povinnost registrace stanovena na 8 dní. Zároveň se zaměstnavatele týká povinnost registrace na České správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a k úrazovému pojištění.

Přihláška k registraci se podává elektronicky, a to prostřednictvím datové schránky, portálu MOJE DANĚ nebo přes EPO – tj. elektronická podatelna pro finanční úřady.

Zdravotní pojišťovna

Pokud jste se jako podnikatel nezaregistroval prostřednictvím registračního formuláře, musíte se přihlásit ke zdravotnímu pojištění jako osoba samostatně výdělečně činná, a to do 8 kalendářních dní ode dne zahájení činnosti. 

V případě, že vám jako podnikateli plynou příjmy pouze samostatné činnosti, musíte platit zálohy na zdravotní pojištění. V prvním roce podnikání se pak platí zálohy na zdravotní pojištění v minimální výši. Pro rok 2021 byla výše této zálohy 2 393 Kč. V dalších letech se zálohy stanoví na základě předloženého přehledu o příjmech a výdajích za uplynulé období.  

Zálohy na zdravotní pojištění jsou splatné do osmého dne následujícího kalendářního měsíce, za který se záloha na pojištění hradí. Pokud se tedy hradí záloha za červen, je tato záloha splatná do osmého července. 

Existují ale i výjimky, kdy zálohy na zdravotní pojištění platit nemusíte. Povinnost placení záloh se netýká těch osob, za které platí pojištění stát nebo se jedná o osobu samostatně výdělečně činnou, která je zároveň zaměstnancem. 

Sociální pojištění

Stejně tak jako u zdravotního pojištění nemuselo dojít k registraci skrze jednotný registrační formulář u České správy sociálního zabezpečení. Pro registraci na OSSZ platí stejná lhůta jako u zdravotního pojištění – tedy do 8 kalendářních dní ode dne zahájení činnosti. 

Pokud podnikatel zahájí činnost jako hlavní, je pro něj platba důchodového pojištění povinná. V případě, že podnikatel začíná podnikat jako vedlejší činnost například z důvodu souběžného zaměstnání, platí důchodové pojištění až v případě dosažení rozhodné částky. 

Platba záloh na sociální pojištění má však stanovenou jinou splatnost než zdravotní pojištění. Zatímco zdravotní pojištění je splatné do osmého dne následujícího měsíce, sociální pojištění je splatné do konce měsíce, na který je pojistné hrazeno. V případě předepsané zálohy na červen tak musí být tato záloha zaplacena nejpozději do 30. června.

Podnikatel se může navíc přihlásit k platbě nemocenského pojištění. Na rozdíl od důchodového pojištění je přihláška k nemocenskému pojištění dobrovolná a podnikatel si sám volí měsíční základ. I to má ale svá omezení.

Ostatní daně

V rámci podnikání se však může podnikatel přihlásit i k platbě dalších daní. Jedná se například o přihlášení se k silniční dani, pokud podnikatel využívá k ekonomické činnosti vozidlo, nebo k dani z nemovitostí.

Podnikatel se však může registrovat také jako plátce DPH, případně jako identifikovaná osoba. Plátcem DPH nebo identifikovanou osobou se může podnikatel stát dobrovolně nebo na základě zákona.

Činnosti některých podnikatelů podléhají elektronické evidenci tržeb (EET). Povinnost evidovat tržby je však do konce roku 2022 zrušena. 

Další povinnosti podnikatelů

Vyřízením nezbytné administrativy však povinnosti nekončí. V závislosti na oboru podnikání je nutné například ohlásit provozovnu na živnostenském úřadě. Podnikatelé také musí zajistit potřebnou dokumentaci, jako je zajištění bezpečnosti zdraví a ochrany při práci a požární ochranuhygienické předpisyGDPR (zpracování osobních údajů) a další.

školení červen - novinky

Pokud je v rámci provozovny využíván rozhlasový nebo televizní přijímač, musí se také podnikatel přihlásit k platbě televizních a rozhlasových poplatků a poplatkům OSA – ochranný svaz autorský.

V neposlední řadě by si měl podnikatel zajistit účetní kancelář, která mu ve většině případů s nezbytnou administrativou bude nápomocná.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).