Hlavní navigace

Kdo a kdy se musí registrovat jako identifikovaná osoba podle zákona o DPH?

12. 4. 2021
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Plátce DPH a povinnosti s tím spojené zná většina podnikatelů. Víte ale, za jakých podmínek se můžete stát identifikovanou osobou a jaké povinnosti to přináší?

Institut plátců DPH většina podnikatelů zná a tak si hlídají překročení obratu ve výši 1 mil. Kč za dvanáct měsíců po sobě jdoucích, což je jedním z nejčastějších způsobů, jak se podnikatel ze zákona stane plátcem DPH. Víte ale, že v některých případech se musíte registrovat k DPH jako tzv. identifikovaná osoba? Nejčastější případy, kdy se podnikatel musí registrovat jako identifikovaná osoba k dani z přidané hodnoty, uvádíme v tomto článku.

Co se dozvíte v článku
  1. Pojem identifikovaná osoba 
  2. Identifikovaná osoba – pořízení zboží z jiného členského státu
  3. Identifikovaná osoba – přijetí služby a ostatní případy
  4. Identifikovaná osoba – poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě
  5. Registrace identifikované osoby
  6. Kdy podává identifikovaná osoba přiznání k dani?

Pojem identifikovaná osoba 

V zákonu o DPH je vymezen pojem identifikované osoby hned v několika odstavcích, a to v závislosti na tom, při jakém případu se podnikatel stává identifikovanou osobou. Identifikovanou osobou se totiž může podnikatel stát při uskutečňování plnění, ale i při jeho přijímání. Při zvažování, zda má podnikatel povinnost registrace jako identifikované osoby, je zapotřebí správně určit místo plnění.

Registrací podnikatele jako identifikované osoby však povinnosti nekončí a následují další kroky, na které je potřeba pamatovat – jako je podávání přiznání k DPH a souhrnného hlášení. Níže uvádíme nejčastější případy, kdy se podnikatel stane identifikovanou osobou. 

Identifikovaná osoba – pořízení zboží z jiného členského státu

Zákon o DPH definuje identifikovanou osobu jako „osobu povinnou k dani, která není plátcem, nebo právnickou osobu nepovinnou k dani, které jsou identifikovanými osobami, pokud v tuzemsku pořizují zboží z jiného členského státu, které je předmětem daně, kromě zboží pořízeného prostřední osobou v rámci zjednodušeného postupu při dodání zboží uvnitř území Evropské unie formou třístranného obchodu, ode dne prvního pořízení tohoto zboží.“

Jako identifikovaná osoba se tedy musí registrovat jednak právnická osoba nepovinná k dani, kterou je taková právnická osoba, která neuskutečňuje ekonomickou činnost. V tomto článku se ale zaměříme na podnikatele, tedy osoby povinné k dani.

Identifikovanou osobou se tak stává takový podnikatel, který například pořizuje v tuzemsku zboží z jiného členského státu, které je předmětem daně v tuzemsku. Při pořízení zboží z jiného členského státu se však identifikovanou osobou stane podnikatel až v případě, že celková hodnota pořízeného zboží překročí v příslušném nebo předcházejícím roce hodnotu 326 000 Kč. 

Identifikovanou osobou se podnikatel nestane v případě, že pořizuje zboží z jiného členského státu do stanoveného limitu. Do limitu se ale nepočítá pořízení takového zboží, které je podrobeno spotřební dani, a pořízení nového dopravního prostředku – takové zboží je předmětem daně vždy bez ohledu na stanovený limit.

Pokud se podnikatel stane identifikovanou osobou v návaznosti na výše uvedené případy, vzniká takovému podnikateli povinnost přiznat daň bez nároku na odpočet daně.

Pokud identifikovaná osoba uskutečňuje zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nevzniká jí v souvislosti s tímto plněním žádná povinnost a pro takové obchody se tváří nadále jako neplátce DPH – tj. výstupy nejsou zatíženy DPH. Identifikovaná osoba nikdy neuplatní nárok na odpočet daně.

Identifikovanou osobou se podnikatel může stát i dobrovolně ještě před samotným pořízením zboží a zaregistrovat se může předem.

Příklad – pořízení zboží z jiného členského státu při překročení limitu

Tuzemský podnikatel – neplátce DPH – pořídí z Polska zboží od osoby registrované k dani v Polsku v hodnotě 330 000 Kč. Tuzemský podnikatel se stává ze zákona identifikovanou osobou – je povinen se registrovat jako identifikovaná osoba, podat daňové přiznání k dani z přidané hodnoty a odvést daň. Zároveň tomuto podnikateli nevzniká nárok na odpočet daně. 

Identifikovaná osoba – přijetí služby a ostatní případy

Podnikatelé se dále mohou stát osobou povinnou k dani v případě, že přijmou službu s místem plnění v tuzemsku od osoby, která není usazena v tuzemsku. Jedná se typicky například o přijetí služby od Facebooku nebo Googlu za reklamu nebo kampaně, kdy se podnikatel stane identifikovanou osobou dnem přijetí služby. Není přitom rozhodující, zda je poskytovatel služby ve své zemi registrován k dani.

Dále se může podnikatel stát identifikovanou osobou v případě, že je mu dodáno zboží včetně instalace nebo montáže nebo mu je dodáno zboží soustavami nebo sítěmi. Příjemce služby – tj. tuzemský podnikatel, je povinen se registrovat k dani a v tuzemsku přiznat daň s tím, že nemá nárok na odpočet daně.  

Příklad – přijetí služby s místem plnění v tuzemsku

Podnikatel – neplátce DPH – si zaplatí reklamu na Facebooku a následně obdrží fakturu za objednané služby. Místem plnění je sídlo příjemce služby, tedy Česká republika a podnikatel se ke dni uskutečnění plnění stává identifikovanou osobou. Podnikatel má povinnost registrovat se jako identifikovaná osoba, podat daňové přiznání k dani z přidané hodnoty a přiznat daň. Zároveň platí, že podnikatel nemá nárok na odpočet daně. 

Identifikovaná osoba – poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě

Zákon o DPH definuje další situaci, za které se podnikatel stane identifikovanou osobou. „Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem, je identifikovanou osobou ode dne poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1, s výjimkou poskytnutí služby, které je v jiném členském státě osvobozeno od daně.“

V případě, že tedy tuzemský podnikatel poskytne službu do jiného členského státu, která není v tomto státě osvobozena od daně (typicky finanční a pojišťovací služby), stane se tento podnikatel identifikovanou osobou dnem poskytnutí služby. Pokud tento podnikatel poskytuje takovou službu, je pro něj výhodné, že ačkoli se stane identifikovanou osobou, přenáší povinnost přiznat daň na příjemce služby

Příklad – poskytnutí služby do jiného členského státu

Tuzemský podnikatel přeloží z němčiny do češtiny knihu a za tyto služby fakturuje německému podnikateli, který je registrovaný k dani v Německu, sjednanou odměnu. Místo plnění je v Německu. Tuzemský podnikatel se stává identifikovanou osobou. Faktura bude vystavená v cenách bez daně a na poskytnutou službu bude uplatněn režim reverse charge. Povinnost přiznat daň se tak přenáší na německého podnikatele – tj. příjemce objednané služby. Tuzemský podnikatel se musí registrovat jako identifikovaná osoba, podat přiznání k dani z přidané hodnoty a souhrnné hlášení. 

Registrace identifikované osoby

Identifikovaná osoba je povinna se registrovat k dani do 15 dnů ode dne, ve kterém se stala identifikovanou osobou. Identifikovanou osobou se osoba stane v případech uvedených výše, kdy zákonnou úpravu nalezneme v §6g až §6i zákona o DPH. Podnikatel se může jako identifikovaná osoba registrovat také dobrovolně

Kdy podává identifikovaná osoba přiznání k dani?

Identifikovaná osoba podává přiznání k dani z přidané hodnoty pouze v případě, že jí vznikla v daném měsíci daňová povinnost. Pokud v daném měsíci nevznikla daňová povinnost, identifikovaná osoba daňové přiznání nepodává

ebf 24 - tip duben

V případě, že identifikovaná osoba poskytne v daném měsíci službu do jiného členského státu, podává přiznání k DPH a dále souhrnné hlášení

Pokud podnikatel uskutečňuje pouze tuzemská zdanitelná plnění, daňové přiznání nepodává a neodvádí z těchto plnění ani daň na výstupu. 

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).