Hlavní navigace

Jaké sankce hrozí u #EET? V krajním případě vám mohou zavřít provozovnu

10. 8. 2016
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Pokuty u EET jsou u vážných prohřešků zastropeny částkou půl milionu korun. V krajním případě vám úřady mohou i uzavřít provozovnu nebo pozastavit činnost.

Pokud podnikatel poruší povinnosti vyplývající z elektronické evidence tržeb (EET), hrozí mu nemalé sankce. U vážných prohřešků může jít o pokutu až do výše 500 000 Kč a v krajním případě mohou úřady uzavřít provozovnu a pozastavit podnikateli výkon činnosti.

Kterých prohřešků se podnikatelé mohou dopustit

Zákon o evidenci tržeb v § 29 říká, že právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že závažným způsobem ztíží nebo zmaří evidenci tržeb. Stejně tak se právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako osoba, která eviduje tržby, poruší povinnost

a) zaslat datovou zprávou údaje o evidované tržbě správci daně,

b) vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne,

c) umístit informační oznámení,

d) zacházet s autentizačními údaji nebo certifikátem pro evidenci tržeb tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

Jaké sankce hrozí

Za správní delikt se uloží pokuta

  • do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt: závažné maření EET, nezaslání datovou zprávou údaje o evidované tržbě správci daně nebo nevystavení účtenky tomu, od koho evidovaná tržba plyne,
  • do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt: neumístění informačního oznámení nebo porušení povinnosti zacházet s autentizačními údaji nebo certifikátem pro evidenci tržeb tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

Úřady mohou i uzavřít provozovnu

Správní delikty u EET bude projednávat finanční nebo celní úřad, dle toho, který z nich provedl kontrolu. Zákon navíc říká, že pokud kontroloři zjistí zvlášť závažné porušení povinnosti zasílat údaje o evidované tržbě nebo vydávat účtenky, nařídí okamžité

a) uzavření provozovny nebo

b) pozastavení výkonu činnosti, při které dochází k evidenci tržeb.

Jakmile podnikatel prokáže, že již pominul důvod pro uzavření provozovny nebo pozastavení činnosti, úřad otevření provozovny (obnovení činnosti) opět povolí

školení účto leden 23 Kučerová

Norma ovšem obsahuje i tzv. liberaci, kdy právnická osoba a podnikající fyzická osoba za správní delikt neodpovídá, prokáže-li, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

Pokutu mohou dostat i „nepodnikatelé“

V neposlední řadě mohou sankci dostat i nepodnikající fyzické osoby, a to v případě, že závažným způsobem úmyslně ztíží nebo zmaří evidenci tržeb. Pak jim hrozí pokuta za přestupek až do výše 500 000 Kč.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).