Hlavní navigace
Už zbývá jen pro podání daňového přiznání. Vyřešte je s našimi chytrými formuláři a tipy na slevy.

Liberace

Zákon o evidenci tržeb obsahuje i liberaci, tedy zproštění odpovědnosti za nedodržení povinností. Právnická osoba a podnikající fyzická osoba za správní delikt neodpovídá, prokáže-li, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

Pomohla Vám tato stránka?

Hodnocení stránky: 4