Hlavní navigace

Jak vybrat živnost? Projděte si jejich jednotlivé druhy

16. 1. 2018
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Na začátku podnikání je třeba správně zvolit živnost. Čtěte, jak se živnosti dělí a jaké jsou podmínky pro jejich založení.

Na úplném startu podnikání by měl mít podnikatel jasno, v jakém oboru hodlá podnikat a zda splňuje pro zvolený obor požadované znalosti nebo praxi. Správná volba živnosti patří mezi základní podmínky.

Živnosti se obecně dělí na několik kategorií a podkategorií. Živnosti volné, řemeslné, vázané a koncesované.

Jak si správně vybrat živnost

Zatímco na volnou živnost nepotřebujete kromě všeobecných podmínek (věk, bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům a žádné dluhy vůči pojišťovnám či státu) splnit nic dalšího, u řemeslných, vázaných či u koncesovaných živností je potřeba mít i příslušné vzdělání či praxi.

Jde to i bez praxe

Pokud praxe a vzdělání chybí, nic není ztraceno. Řešením je odpovědný zástupce. Podnikatelskou činnost lze vykonávat jako fyzická i právnická osoba. Je tedy vhodné promyslet formu podnikání a vytvořit podnikatelský plán.

Čtěte dále: Jak založit živnost? 

Živnosti se dělí podle živnostenského zákona na ohlašovací a koncesované.

Ohlašovací živnosti

Většinu živností, při splnění stanovených podmínek, lze provozovat na základě ohlášení živnostenskému úřadu a zaplacení správního poplatku. Živnost pak vzniká dnem ohlášení, tzn. že živnost se může provozovat ihned po ohlášení, i když podnikatel nemá ještě „v ruce“ živnostenské oprávnění. Ohlašovací živnosti se dále dělí na: 

 • řemeslné – uvedené v příloze 1 živnostenského zákona (například profese řezníka, pekaře, skláře či kadeřníka),
 • vázané – nutné prokázání odborné způsobilosti, která je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v příloze 2 živnostenského zákona (například projektová činnost ve výstavbě nebo činnost účetních poradců),
 • volná živnost – nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti (musí být splněny pouze všeobecné podmínky provozování živnosti.

Řemeslné živnosti

Přehled těchto živností je uveden v příloze 1 živnostenského zákona. Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti se prokazuje dokladem o

 • řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příslušném oboru vzdělání,
 • řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru vzdělání, nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru,
 • řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příslušném oboru vzdělání, 
 • řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné oblasti studijních programů a studijních oborů,
 • uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace nebo
 • ověření nebo uznání dosažené úplné kvalifikace pro příslušný obor na základě zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Doklady prokazující odbornou způsobilost mohou být nahrazeny doklady o

 • řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru, 
 • řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
 • řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
 • řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné příbuzné oblasti studijních programů a studijních oborů,
 • řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost, vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru, nebo vykonání šestileté praxe v oboru.

Živnosti vázané

Odborná způsobilost se u každé vázané živnosti dokazuje jinak. Všechny potřebné doklady a nároky jsou uvedeny v příloze č. 2.

ebf - tip - debata

Živnost volná

Živnost volná je jen jedna, ale dělí se na 80 oborů. Živnostník má tedy sice oprávnění na jedinou volnou živnost, ale zároveň může vykonávat několik oborů najednou. I když pro výkon živnosti volné není zapotřebí odborná či jiná způsobilost, přesto podnikatel bude muset úřadu nahlásit, jaký obor z živnosti volné bude vykonávat. Toto opatření je hlavně z toho důvodu, aby se za každý provozovaný obor nemusel platit zvláštní poplatek. Přehled jednotlivých oborů živností volných v příloze č. 4

Živnosti koncesované

U nich musí prokázat odborná způsobilost, která je upravena zvláštními právními předpisy v příloze 3 živnostenského zákona a živnostenským oprávněním pro výkon těchto živností je tzv. koncese.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).