Hlavní navigace

Jak vybrat živnost? Projděte si jejich jednotlivé druhy

16. 1. 2018
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Na začátku podnikání je třeba správně zvolit živnost. Čtěte, jak se živnosti dělí a jaké jsou podmínky pro jejich založení.

Na úplném startu podnikání by měl mít podnikatel jasno, v jakém oboru hodlá podnikat a zda splňuje pro zvolený obor požadované znalosti nebo praxi. Správná volba živnosti patří mezi základní podmínky.

Živnosti se obecně dělí na několik kategorií a podkategorií. Živnosti volné, řemeslné, vázané a koncesované.

Jak si správně vybrat živnost

Zatímco na volnou živnost nepotřebujete kromě všeobecných podmínek (věk, bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům a žádné dluhy vůči pojišťovnám či státu) splnit nic dalšího, u řemeslných, vázaných či u koncesovaných živností je potřeba mít i příslušné vzdělání či praxi.

Jde to i bez praxe

Pokud praxe a vzdělání chybí, nic není ztraceno. Řešením je odpovědný zástupce. Podnikatelskou činnost lze vykonávat jako fyzická i právnická osoba. Je tedy vhodné promyslet formu podnikání a vytvořit podnikatelský plán.

Čtěte dále: Jak založit živnost? 

Živnosti se dělí podle živnostenského zákona na ohlašovací a koncesované.

Ohlašovací živnosti

Většinu živností, při splnění stanovených podmínek, lze provozovat na základě ohlášení živnostenskému úřadu a zaplacení správního poplatku. Živnost pak vzniká dnem ohlášení, tzn. že živnost se může provozovat ihned po ohlášení, i když podnikatel nemá ještě „v ruce“ živnostenské oprávnění. Ohlašovací živnosti se dále dělí na: 

 • řemeslné – uvedené v příloze 1 živnostenského zákona (například profese řezníka, pekaře, skláře či kadeřníka),
 • vázané – nutné prokázání odborné způsobilosti, která je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v příloze 2 živnostenského zákona (například projektová činnost ve výstavbě nebo činnost účetních poradců),
 • volná živnost – nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti (musí být splněny pouze všeobecné podmínky provozování živnosti.

Řemeslné živnosti

Přehled těchto živností je uveden v příloze 1 živnostenského zákona. Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti se prokazuje dokladem o

 • řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příslušném oboru vzdělání,
 • řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru vzdělání, nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru,
 • řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příslušném oboru vzdělání, 
 • řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné oblasti studijních programů a studijních oborů,
 • uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace nebo
 • ověření nebo uznání dosažené úplné kvalifikace pro příslušný obor na základě zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Doklady prokazující odbornou způsobilost mohou být nahrazeny doklady o

 • řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru, 
 • řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
 • řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
 • řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné příbuzné oblasti studijních programů a studijních oborů,
 • řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost, vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru, nebo vykonání šestileté praxe v oboru.

Živnosti vázané

Odborná způsobilost se u každé vázané živnosti dokazuje jinak. Všechny potřebné doklady a nároky jsou uvedeny v příloze č. 2.

účto únor klímová

Živnost volná

Živnost volná je jen jedna, ale dělí se na 80 oborů. Živnostník má tedy sice oprávnění na jedinou volnou živnost, ale zároveň může vykonávat několik oborů najednou. I když pro výkon živnosti volné není zapotřebí odborná či jiná způsobilost, přesto podnikatel bude muset úřadu nahlásit, jaký obor z živnosti volné bude vykonávat. Toto opatření je hlavně z toho důvodu, aby se za každý provozovaný obor nemusel platit zvláštní poplatek. Přehled jednotlivých oborů živností volných v příloze č. 4

Živnosti koncesované

U nich musí prokázat odborná způsobilost, která je upravena zvláštními právními předpisy v příloze 3 živnostenského zákona a živnostenským oprávněním pro výkon těchto živností je tzv. koncese.

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).