Hlavní navigace

Jurečkovo byrokratické peklo: Online formulář pro příspěvek na bydlení není pro OSVČ

3. 4. 2023
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: Depositphotos.com
OSVČ mají smůlu, pokud žádají o příspěvek na bydlení a rády by vyplnily online formulář, který je běžně dostupný ostatním žadatelům. Formulář pro ně určený není. U paušalistů jsou navíc další komplikace.

Příspěvek na bydlení je nepojistná sociální dávka, kterou vyplácí Úřad práce ČR s tím, že to, jestli na tuto dávku vznikne nárok a jaká bude její měsíční výše, se odvíjí od příjmů dané domácnosti nebo rodiny. Pro podnikatele v paušálním režimu platí stejné podmínky jako pro ostatní žadatele.

Co se dozvíte v článku
  1. OSVČ nemůžou použít online formulář pro žádost
  2. Jak tedy o příspěvek požádat?
  3. Takto vypadá online formulář
  4. Kde ve formuláři zadat paušální režim?
  5. Jak je to u paušálního režimu s prokázáním příjmů?
  6. Co je třeba při žádosti doložit?
  7. Kdo má na dávku nárok?

OSVČ nemůžou použít online formulář pro žádost

Od 1. července loňského roku je možné vyplnit digitální formulář. Ten je podle slov ministerstva práce a sociálních věcí maximálně zjednodušený a jeho vyplnění zabere jen několik minut. Dalším zjednodušením pak je, že se náklady na bydlení a příjmy rodiny revidují pouze jednou za půl roku a stávající příjemci příspěvku mohou toto pravidelné zúčtování provést online.

Zjednodušený formulář však nemůže vyplnit kdokoliv. Po přihlášení je před samotným vyplňováním formuláře třeba se seznámit s výkladem základních pojmů. V nich je informace o tom, v jaké situaci je možné žádost podat a jaké může mít žadatel příjmy, aby mohl žádost podat online ve zjednodušené formě. Splnění těchto podmínek je potřeba potvrdit zaškrtnutím tlačítka.

Situací je celá řada a týkají se především společného soužití. Co se týče příjmů, tak kromě dalších pravidel nemůže mít žadatel ještě jiné příjmy, a to ani ty z podnikání, z pronájmu nebo příjmy ze zahraničí. Tuto zjednodušenou žádost tedy nemůže vyplnit žádná OSVČ, nejen ta v paušálním režimu. Jakub Augusta, vedoucí oddělení mediální komunikace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR k tomu na dotaz serveru Podnikatel.cz sdělil, že OSVČ opravdu v tuto chvíli nemají možnost využít zjednodušenou žádost s tím, že online žádost je určena pro ty žadatele, jejichž životní situace odpovídá těm, které jsou ve zjednodušené žádosti popsány.

Ukázka podmínek před formulářem pro příspěvek na bydlení

Ukázka podmínek před formulářem pro příspěvek na bydlení

Autor: vlastní zpracování, podle licence: Rights Managed

Jak tedy o příspěvek požádat?

OSVČ v paušálním režimu tedy musí žádost o příspěvek na bydlení podat prostřednictvím stejnojmenného tiskopisu, a to osobně na pobočce Úřadu práce ČR nebo prostřednictvím datové schránky. Poslat jej může také poštou na adresu příslušného kontaktního pracoviště nebo e-mailem podepsaným zaručeným elektronickým podpisem na e-mailovou adresu příslušného kontaktního pracoviště.

Formulář může vyplnit i elektronicky, a to buď přes online aplikaci nebo online formulář na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí. Nejedná se však o výše zmíněnou zjednodušenou verzi. Je zde však možné pracovat i s přílohami. Podle Jakuba Augusty lze prostřednictvím datové schránky zaslat žádost na tiskopise předepsaném MPSV, bez ohledu na formát, který bude využit. Odeslání datovou schránkou pak zajistí identifikaci žadatele o dávku. Jednou z možností, jak odeslat formulář přes datovou schránku, je pak vyplnění interaktivního formuláře na Portálu MPSV a jeho odeslání prostřednictvím datové schránky, upřesnil dále.

Takto vypadá online formulář

Kde ve formuláři zadat paušální režim?

Přímo v tiskopisu žádosti o příspěvek na bydlení ani v jeho online verzi se nenachází žádná kolonka, kde by žadatel zadával, že je v paušálním režimu. Kateřina Beránková, tisková mluvčí Úřadu práce ČR, uvedla, že skutečnost, že se jedná o osobu v paušálním režimu, stvrzuje klient na formuláři svým podpisem. Jakub Augusta v této souvislosti upřesnil, že se taková skutečnost uvádí na formuláři „Doklad o výši čtvrtletních příjmů“ v části I. na konci, kde se zaškrtne příslušné pole.

Detail tiskopisu o příjmech

Detail tiskopisu o příjmech

Autor: vlastní zpracování, podle licence: Rights Managed

Jak je to u paušálního režimu s prokázáním příjmů?

OSVČ musí své příjmy dokládat daňovým přiznáním, jenže to paušalista nemá. Další možností jsou například výpisy z bankovního účtu. Jakub Augusta vysvětlil, že jde-li o poplatníka v paušálním režimu, započítá se mu do rozhodného příjmu vždy 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Uvedený fiktivní příjem je zákonem stanoven zejména z toho důvodu, že samostatně výdělečně činná osoba v paušálním režimu daňové přiznání nepodává. V současné době (od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2023) 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství činí 18 900 Kč, dodal dále. Jak jsme psali dříve, nezáleží na reálných příjmech a ziscích, na příspěvek na bydlení tím pádem dosáhne více OSVČ, a to i s vyššími příjmy.

Kateřina Beránková popisuje, že pro vydání rozhodnutí o přiznání či nepřiznání dávky úřad práce posuzuje veškeré okolnosti, tedy veškeré příjmy a výdaje dané domácnosti včetně všech společně posuzovaných osob. Pokud jde o souvislost s paušální daní – v tomto ohledu tato skutečnost nehraje roli. Roli hraje to, jaké jsou příjmy a výdaje daného žadatele či celé domácnosti, zdůrazňuje a doplňuje, že jde o jeden z druhů příjmů, které jsou podle zákona 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře rozhodné pro přiznání dávky.

Žádost o příspěvek na bydlení? Naprosto hororová byrokratická show Přečtěte si také:

Žádost o příspěvek na bydlení? Naprosto hororová byrokratická show

Co je třeba při žádosti doložit?

K žádosti o příspěvek na bydlení je potřeba doložit několik dokladů. Jedním z nich je potvrzení o výši příjmů, kde je tedy v případě OSVČ v paušálním režimu nutné uvést informaci o tomto režimu. Další potvrzení se týká nákladů na služby. Konkrétně se může jednat o dodávku tepla a centrální dodávku teplé vody, dodávku vody, vodné, stočné, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor, odvoz odpadních vod, odvoz komunálního odpadu nebo společnou televizní a rozhlasovou anténu.

Dále jsou potřebné doklady potvrzující výši nákladů na energie za předchozí měsíce. Zde se dokládá buď scan dokumentů od dodavatele energií, nebo potvrzení o platbě z internetového bankovnictví, případně příjmové doklady, ústřižky složenky a doklady SIPO. Pokud žadatel bydlí v nájmu, bude potřeba scan nebo fotka nájemní smlouvy, a to včetně případných dodatků a rozpis služeb a energií. Pokud žadatel v daném měsíci obdržel přeplatek či nedoplatek za služby nebo energie, musí vyúčtování přiložit k žádosti. Také je potřebný rozpis záloh energií a služeb.

Pokud s žadatelem bydlí další osoba starší 18 let, bude muset podepsat prohlášení. Pokud má Identitu občana, může toto prohlášení vyřídit elektronicky tak, že se přihlásí na portál ministerstva práce a sociálních věcí, kde načte své osobní údaje do aplikace Společně posuzované osoby a vygeneruje prohlášení ve formátu PDF. To se následně přidá k žádosti. Pokud osoba Identitu občana nemá, musí vytisknout, vyplnit, podepsat a vložit jako přílohu formulář s prohlášením. Další možností je toto prohlášení přiložit ve formě shodného ručně psaného textu s doplněnými údaji a podpisem společně posuzované osoby. Když je dítě žadatele o příspěvek student starší 15 let, bude potřeba jeho potvrzení o studiu.

Kdo má na dávku nárok?

Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník, nájemce nebo podnájemce celého bytu či domu, jestliže 1/3 jeho příjmu a příjmu všech společně posuzovaných osob nestačí na pokrytí nákladů na bydlení. Pokud tedy 30 % příjmů nestačí na zaplacení nájmu a nákladů souvisejících s bydlením. „Pro letošní rok má nárok na příspěvek na bydlení také vlastník stavby pro individuální či rodinnou rekreaci, který ji užívá k trvalému bydlení. Tedy třeba i chatu. Za vlastníka je rovněž považovaná osoba užívající byt na základě služebnosti (forma věcného břemene),“ doplnila Kateřina Beránková.

ebf - tip - debata

Jak jsme psali, abyste měli nárok na příspěvek, musíte splnit následující podmínky:

  1. Součin příjmů všech společně posuzovaných osob a koeficientu 0,30 nesmí přesahovat výši normativních nákladů na bydlení stanovených zákonem.
  2. Součin příjmů všech společně posuzovaných osob a koeficientu 0,30 je nižší než reálně uhrazené náklady na bydlení za rozhodné období.

Kdo si není jistý, jestli má na dávku nárok, může využít orientační kalkulačku pro příspěvek na bydlení, která se nachází na webu ministerstva práce a sociálních věcí. Zde je třeba vyplnit informace o domácnosti, bydlení a čistém příjmu. Výsledek je však pouze orientační.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).