Hlavní navigace

Kdo neuplácí s námi, uplácí proti nám

2. 7. 2013
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Češi mají v Evropě nejmenší důvěru ve význam protikorupčních pravidel a jejich vynucování ze strany vedení firem. Pětina lidí už korupci zažila.

Podvodům a korupci se v České republice stále velmi daří. Podle průzkumů pro poradenskou společnost YE ji za velmi rozšířenou považuje 73 % Čechů. Evropský průměr je přitom 57 %. Vedoucí zaměstnanci českých firem ani jejich podřízení zpravidla nevěří, že jejich firmy kladou důraz na dodržování etických principů. Češi jsou také pesimisty ohledně budoucího vývoje situace na trhu, což se může znovu nepřímo odrazit ve využívání nekalých praktik. Čtvrtina lidí pak uvádí, že během posledních 12 měsíců došlo v jejich podniku k manipulacím finančních výsledků, například k nadhodnocování tržeb nebo podhodnocování nákladů.

25 manažerů ze sta připouští, že k manipulaci finančních výsledků skutečně došlo. Má to své opodstatnění ve strachu před konkurencí. Podniky jsou v současných náročných ekonomických podmínkách pod trvalým tlakem, který je nutí zvyšovat zisk doslova za každou cenu. V této situaci se některé uchylují i k neetickému jednání, říká Magdalena Souček, vedoucí partnerka EY v České republice. Jenže akcionáři firem očekávají, že management bude společnost před podvody a korupcí aktivně chránit a nedopustí ji ani uvnitř firmy. Je proto úkolem dozorčích a statutárních orgánů, aby management bral boj s podvody a korupcí velice vážně a soustředil se na ty oblasti, ve kterých hrozí největší riziko.

Korupční praktiky prostupují všemi obory

Ilustrační obrázek.
Autor: www.isifa.com

Korupce ve firmách? Hoď kamenem, kdož jsi bez viny.

Úplatky, kupčení a další korupční praktiky se nevyhýbají ani jednomu z oborů. Znají je stejně dobře ve stavebnictví nebo zdravotnictví, jako v automobilovém průmyslu nebo potravinářství. A potvrzují to i výsledky ankety. 31 % všech Čechů je přesvědčeno, že úplatky běžně slouží k získání nové zakázky právě v jejich ekonomickém odvětví nebo přímo ve firmě. 73 % lidí se pak podepíše pod tvrzení, že korupce je v České republice rozšířeným jevem. Právě tato přiznání ale mohou být krokem k nápravě. Jednou z důležitých podmínek efektivního boje proti podvodům a korupci je umět si přiznat, že by se to mohlo stát i v našem odvětví a v naší společnosti, myslí si Daniel Bican, ředitel oddělení investigativních služeb a řešení sporů EY ve střední Evropě. Bohužel je stále mnoho těch, kteří sice korupci vnímají jako velmi rozšířenou v celém systému, ovšem s výjimkou jejich podniku, případně i sektoru.

K neetickému chování dochází z pohledu respondentů poměrně často. A to i přes existenci nejrůznějších etických kodexů, stanovení sankcí a důraz vedení firem na prosazování interních zásad. Je ale těžké čelit podvodům, když řada těchto opatření zůstává jen v teoretické rovině na papíru. Většina dotázaných sice ví, že jejich společnost přijala nějaké interní protikorupční zásady, ovšem pokud jde o jejich respektování a účinné fungování, názory vrcholového managementu a ostatních zaměstnanců se v mnohých organizacích výrazně rozcházejí. Jen 60 % vrcholového managementu se domnívá, že jejich společnost by poskytla podporu osobě, která ohlásí podezření na podvod nebo korupci. Mezi řadovými pracovníky pak tento podíl rapidně klesá a ukazuje pouze 17 %. Co to tedy znamená? Češi příliš nevěří, že společnosti, ve kterých pracují, kladou důraz na dodržování etických principů.

Řada lidí se domnívá, že stačí jen zavést interní protikorupční pravidla, a riziko podvodů a korupce bude dostatečně ošetřeno. To je ale omyl, vysvětluje Tomáš Kafka, ředitel oddělení investigativních služeb a řešení sporů EY s tím, že dnes je pro každou organizaci prioritou kontrola nákladů, zatímco dodržování předpisů se považuje za „nadstavbu“. Pak dochází k tomu, že například celá polovina pracovníků prodeje nepovažuje interní protikorupční pravidla za relevantní pro svoji práci.

Kdo neuplácí s námi, uplácí proti nám

Korupční praktiky budou rozšířené i nadále z toho důvodu, že prakticky nejsou postihovány. Zatímco v regionu střední a východní Evropy je někdo za úplatky takzvaně klepnut přes prsty v 28% případů a ve světě celkově v 29%, v České republice posihování korupce dosahuje pouze 14%. Proto k neetickému chování dochází tak často a prosazování nejrůznějších protikorupčních zásad je mnohdy jen zbytečné plýtvání energií.

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).