Hlavní navigace

Kdo podává přiznání k dani z nemovitostí?

3. 1. 2012
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Přiznání k dani z nemovitostí se musí odevzdat do konce ledna. Podívejte se, kdo všechno je povinen přiznání podat.

Přiznat daň z nemovitostí musí poplatníci, kteří během roku nabyli svou první nemovitost – pozemek, stavbu, byt nebo samostatný nebytový prostor evidovaný katastrem nemovitostí, či si pronajali pozemek evidovaný v katastru nemovitostí. Termín pro podání přiznání je poslední lednový den, tedy 31. leden. Přiznání podává také ten poplatník, u něhož došlo u vlastnictví nemovitosti ke změnám. Pokud například nabyl novou či naopak pozbyl dosavadní pozemek či jeho část, stavbu či provedl přístavbu, nástavbu, případně demolici stavby. 

Přiznání musí podat i vlastníci zpevněných ploch

Nově též musí podat přiznání podnikatelé, kteří vlastní zpevněné plochy. Nově se totiž zpevněné plochy považují definitivně za pozemek, zavedly se pro ně však zvláštní sazby daně. Ty činí 5 Kč za m2 nebo 1 Kč za m2, pokud plocha slouží k zemědělské prvovýrobě, lesnímu a vodnímu hospodářství. Pokud zpevněná plocha pozemku slouží k různým podnikatelským činnostem a není možné vymezit rozsahy výměry zpevněné plochy pozemku sloužící jednotlivým činnostem, použije se vyšší sazba daně, tj. 5 Kč za m2. Každopádně musí všichni, kterých se tato novinka dotkla, podat nové daňové přiznání. Podnikatelé nemusí znova zjišťovat výměru zpevněných ploch, v přiznání jen zařadí zpevněnou plochu do daně z pozemků a zdaní příslušnou sazbou. Čtěte více: Daň z nemovitostí v roce 2012. Víme, co se mění

Pokud se ve vlastnictví nemovitosti nic nemění, poplatník nové přiznání podávat nemusí. Finanční úřad mu daň vyměří automaticky sám. A to i v tom případě, pokud se změnily například sazby daně, respektive došlo ke změně koeficientu stanoveného obecně závaznou vyhláškou obce. U spoluvlastníků pak existuje možnost, kdy přiznat daň může poplatník i za svůj spoluvlastnický podíl. Daň za spoluvlastnický podíl na pozemku nelze přiznat u pozemků, evidovaných katastrem nemovitostí zjednodušeným způsobem.

Přiznání však může podat společný zmocněnec. To je však odlišné od společného zástupce. Aby společný zmocněnec mohl přiznání podat, musí k tomu mít plnou moc všech spoluvlastníků nemovitosti. Zároveň společným zástupcem může být pouze jeden ze spoluvlastníků nemovitosti.

Podá-li ovšem alespoň jeden spoluvlastník přiznání pouze za svůj spoluvlastnický podíl, má povinnost podat daňové přiznání každý spoluvlastník za příslušný podíl na nemovitosti. Daň pak odpovídá jeho podílu na nemovitosti. Daňové přiznání musí poplatník podat i v případě, že celková daň z nemovitostí činí méně než 30 Kč. Daň se v takovém případě vyměří, ale neplatí. Čtěte také: Pětina okresních měst zvýší daň z nemovitostí, přinášíme jejich komplexní tabulku

MM_socky3

Jak podávat přiznání k dani z nemovitostí

Přiznání k dani z nemovitosti je poplatník povinen podat nejpozději do 31. ledna. Pokud přiznání zasílá poštou, pak se za den podání považuje ten, kdy byl dopis na poště podán. U elektronického či osobního podání je den podání shodný s časem odeslání, respektive s časem osobního podání.

Přiznání k dani z nemovitosti podává poplatník buď osobně na podatelně příslušného finančního úřadu, dále prostřednictvím pošty a dále může využít i elektronického podání. To lze navíc hned dvojím způsobem, prostřednictvím Daňového portálu nebo přes datovou schránku. Elektronický formulář přes Daňový portál navíc mohou využít i ti poplatníci, kteří si chtějí správnost svého papírového přiznání ověřit.

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).